Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/Φ2/4/1323653/5.8.2015 Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-10-2015 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/Φ2/4/1323653/5.8.2015
Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση

Αθήνα, 5/ 08 /2015
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ2/4/1323653

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο Α Ε Ε
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο :210-5274328-29
fax :210-5220504
e-mail :[email protected]

ΘΕΜΑ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση.

ΣΧΕΤ: α)Το άρθρο 38 του ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69/2.7.2015)
β) Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.10043/οικ.32743/812/17.7.2015 του Υπουργείου Εργασίας.
γ) Η υπ’ αριθ. 16/30-7-2015 εγκύκλιος του Τμήματος Συντάξεων της Διευθύνσεως μας.

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Τροποποίηση ορίων καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες του οργανισμού

Εφαρμογή διατάξεων παρ 1-3 του άρθρου 38 ν.4331/2015


Ως γνωστό με την εγκύκλιο 25/8-10-2014 του τμήματος μας δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την παρακράτηση των οφειλών των συμμετεχόντων φορέων των υποψηφίων συνταξιούχων με διαδοχική ασφάλιση.

Συγκεκριμένα καθορίστηκε η διαδικασία και ο τρόπος υπολογισμού της οφειλής ώστε να υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση αυτής ανεξαρτήτως αν ο φορέας μας είναι απονέμων ή συμμετέχων σε σύνταξη.

Η ενιαία αντιμετώπιση αφορά το ύψος της οφειλής, το ποσό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, τις προθεσμίες και το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί εφάπαξ όπως όταν ο ΟΑΕΕ είναι απονέμων φορέας.

Με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιούμε τις οδηγίες ως προς το ανώτατο όριο παρακράτησης της οφειλής καθώς και τον αριθμό των δόσεων λόγω των νέων δεδομένων που εισήχθησαν με το άρθρο 38 παρ 1-3 του ν.4331/2015.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 38 του ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2-7-2015) αντικαταστάθηκαν οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 61 του ν.3863/2010 , καθώς και του άρθρου 32 παρ.3 του ν.4075/2012 ως προς το ύψος του οφειλόμενου ποσού και τον αριθμό των δόσεων .

Ειδικότερα αυξάνεται το ύψος της οφειλής που παρακρατείται μηνιαίως από την καταβαλλόμενη σύνταξη μέσω της αύξησης του αριθμού των κατωτάτων ορίων από 30 σε 55 κατώτατα όρια και μέχρι του ποσού των € 25.000 , αλλά και ο αριθμός των δόσεων από 40 σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις , με την πρώτη δόση να παρακρατείται από την σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου παρακράτησης ως τις € 25.000 λαμβάνονται υπόψη τα ισχύοντα για τον οργανισμό μας κατώτατα όρια ανά κατηγορία σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) , και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Στην εγκύκλιο 16/30-7-2015 υπάρχει σχετικός πίνακας.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται:

α) για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την ισχύ του νόμου δηλαδή από 2-7-2015 και εφεξής.

β) Για αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί , έχει ήδη γνωστοποιηθεί η οφειλή και δεν έχει παρέλθει η δίμηνη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του π. δ 258/83 και

γ) Για αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή μέχρι την ισχύ του νόμου .

Επισυνάπτουμε επικαιροποιημένα υποδείγματα βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης και εφιστούμε την προσοχή σας για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΣΤ. ΜΠΛΕΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α .ΛΑΚΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης