Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1069/23.2.2000 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 37 του Ν.2648/1998 επιτηδευματιών υποκειμένων σε ΦΠΑ, οι οποίοι είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και είχαν καταβάλει τον φόρο με προσαυξήσεις και πρόστιμα, πριν την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.2648/1998


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2000 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1069/23.2.2000
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 37 του Ν.2648/1998 επιτηδευματιών υποκειμένων σε ΦΠΑ, οι οποίοι είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και είχαν καταβάλει τον φόρο με προσαυξήσεις και πρόστιμα, πριν την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.2648/1998


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Β.΄Ανθιμος
Τηλέφωνα: 3647202-5
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1020271/704/0014
ΠΟΛ.: 1069

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 37 του Ν.2648/98 επιτηδευματιών υποκειμένων σε ΦΠΑ, οι οποίοι είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και είχαν καταβάλει τον φόρο με προσαυξήσεις και πρόστιμα, πριν την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.2648/98. Σχετικά με το παραπάνω θέμα διευκρινίζουμε τα εξής:

Με το άρθρο 37 του Ν.2648/98 ρυθμίστηκαν γενικά φορολογικές οφειλές επιτηδευματιών προς το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δηλώσεων φόρων, τελών κλπ., επειδή οι επιτηδευματίες αυτοί εξαπατήθηκαν από τους λογιστές τους, στους οποίους είχαν δοθεί χρηματικά ποσά για την εμπρόθεσμη εξόφληση των φορολογικών οφειλών τους πλην όμως οι λογιστές δεν τα κατέβαλαν όπως όφειλαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Η ανωτέρω ρύθμιση προέβλεπε την καταβολή των οφειλομένων κύριων φόρων από τους επιτηδευματίες αυτούς, με την υποβολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των κατά περίπτωση δηλώσεων χωρίς την καταβολή προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής ή την καταβολή των κύριων φόρων με διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό και την διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων ή τον συμψηφισμό τους με άλλα χρέη ή υποχρεώσεις των οφειλετών αυτών.

Ειδικότερα και όσον αφορά τον ΦΠΑ σας γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα, τα οποία εξαπατήθηκαν από τους λογιστές τους και στο πρόσωπο τους συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 37 του Ν.2648/98, προσερχόμενα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με αίτημα τον συμψηφισμό των προσαυξήσεων και προστίμων ΦΠΑ με άλλες υποχρεώσεις τους, συνάντησαν την άρνηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ στο αίτημα τους, με την αιτιολογία ότι τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν με την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ, πριν την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.2648/1998 (22.10.98) χωρίς να βεβαιωθούν όπως απαιτεί ο νόμος.

Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των υποκειμένων σε ΦΠΑ, οι οποίοι εξαπατήθηκαν από τους λογιστές τους, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. να δέχονται τον αιτούμενο συμψηφισμό των καταβληθέντων ποσών προσαυξήσεων και προστίμων ΦΠΑ, με άλλες υποχρεώσεις των εν λόγω υποκειμένων προσώπων εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν.2648/98 ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών προς το Δημόσιο των εν λόγω προσώπων κατά τον χρόνο υποβολής των σχετικών αιτημάτων τα προς συμψηφισμό ποσά (προσαυξήσεις και
πρόστιμα) να δηλώνονται από τα πρόσωπα αυτά στα «λοιπά προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών» στις δηλώσεις ΦΠΑ που πρόκειται να υποβάλλουν για μελλοντικές υποχρεώσεις τους από ΦΠΑ.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΑΝΤ.ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης