Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1066/25.2.2000 ΠΟΛ.1066/25.2.2000


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1066/25.2.2000
Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων,διαμερισμάτων και κάμπινγκ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄

Πληροφορίες: Αγγ. Αρετούλη
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίο
Αριθμ.Πρωτ.: 1020668/37ΠΟΛ.: 1066

ΘΕΜΑ: Ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ.


1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα και κάμπινγκ που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή, ως εξής:

α) Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, είκοσι έξι χιλιάδες
(26.000) δραχμές, είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) δραχμές και είκοσι χιλιάδες δραχμές (20.000)
ετησίως για κάθε δωμάτιο ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α΄, ή Β΄ ή Γ΄ τάξης αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα τουΕ.Ο.Τ.

β) Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται
ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα:

αα) Τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) δραχμές και είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) δραχμές για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο Α΄, Β΄ ήΓ΄τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα τουΕ.Ο.Τ.

ββ) Σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές, τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) δραχμές και τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) δραχμές για κάθε δίχωρο διαμέρισμα ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ως Α΄, Β΄ ήΓ΄τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα τουΕ.Ο.Τ. γγ) Εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές, πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000) δραχμές και πενήντα έξι χιλιάδες (56.000) δραχμές για κάθε τρίχωρο και πάνω διαμέρισμα, ανάλογα αν είναι χαρακτηρισμένο ωςΑ΄, Β΄ήΓ΄τάξης, αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό σήμα τουΕ.Ο.Τ.

γ) Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται κάμπιγκ και εφόσον στον ίδιο χώρο δεν ασκούνται και άλλες δραστηριότητες, δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για κάθε θέση εγκατάστασης σκηνής ή τροχοσπίτου ή αυτοκινήτου.
2. Τα πιο πάνω ποσά φόρου, που οφείλουν να καταβάλλουν ετησίως οι πιο πάνω επιχειρήσεις, αναγόμενα σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του ν.2238/1994, προσεγγίζουν στα παρακάτω ποσά καθαρού εισοδήματος, κατά περίπτωση.


Αριθμός δωματίων

Φόρος επιχειρήσεων ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων

Αντίστοιχο εισόδημα

1

23.000

2.060.000

2

46.000

2.520.000

3

69.000

2.800.000

4

92.000

2.953.000

5

115.000

3.107.000

6

138.000

3.260.000

7

161.000

3.413.000

8

184.000

3.567.000

9

207.000

3.720.000

10

230.000

3.873.000

 

 

Γιακάθεδωμάτιοπάνωαπότα10 τοαντίστοιχοεισόδημααυξάνεταικατά 153.000 δραχμές.

- 446 -

Αριθμός μονόχωρων διαμερισμάτων

Φόρος επιχειρήσεων ενοικιαζομένων επιπλωμένων μονόχωρων διαμερισμάτων

Αντίστοιχο εισόδημα

1

28.000

2.160.000

2

56.000

2.713.000

3

84.000

2.900.000

4

112.000

3.087.000

5

140.000

3.273.000

6

168.000

3.460.000

7

196.000

3.647.000

8

224.000

3.833.000

9

252.000

4.020.000

10

280.000

4.207.000

Για κάθε μονόχωρο διαμέρισμα πάνω από τα δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά

186.000 δρχ.

Αριθμός δίχωρων διαμερισμάτων

Φόρος επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δίχωρων διαμερισμάτων

Αντίστοιχο εισόδημα

1

38.000

2.360.000

2

76.000

2.847.000

3

114.000

3.100.000

4

152.000

3.353.000

5

190.000

3.607.000

6

228.000

3.860.000

7

266.000

4.113.000

8

304.000

4.351.000

9

342.000

4.604.000

10

380.000

4.857.000

Για κάθε δίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 253.000 δραχμές.

Αριθμός τρίχωρων διαμερισμάτων

Φόρος επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων τρίχωρων διαμερισμάτων

Αντίστοιχο εισόδημα

1

58.000

2.727.000

2

116.000

3.113.000

3

174.000

3.500.000

4

232.000

3.887.000

5

290.000

4.273.000

6

348.000

4.498.000

7

406.000

4.691.000

8

444.000

4.884.000

9

502.000

5.077.000

10

560.000

5.271.000

Για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα πάνω από τα δέκα (10) το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά

193.000 δράχμες.

Αριθμ. θέσεων κάπινγκ

Φόρος επιχ/σων κάπινγκ

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμ. θέσων κάπινγκ

Φόρος επιχειρήσεων κάπινγκ

Αντίστοιχο εισόδημα

40

400.000

4.671.000

86

860.000

6.204.000

41

410.000

4.704.000

87

870.000

6.237.000

42

420.000

4.737.000

88

880.000

6.271.000

43

430.000

4.771.000

89

890.000

6.304.000

44

440.000

4.804.000

90

900.000

6.337.000

45

450.000

4.837.000

91

910.000

6.371.000

46

460.000

4.871.000

92

920.000

6.404.000

 

- 447 -

Αριθμ. θέσεων κάπινγκ

Φόρος επιχ/σων κάπινγκ

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμ. θέσων κάπινγκ

Φόρος επιχειρήσεων κάπινγκ

Αντίστοιχο εισόδημα

47

470.000

4.904.000

93

930.000

6.437.000

48

480.000

4.937.000

94

940.000

6.471.000

49

490.000

4.971.000

95

950.000

6.504.000

50

500.000

5.004.000

96

960.000

6.537.000

51

510.000

5.037.000

97

970.000

6.571.000

52

520.000

5.071.000

98

980.000

6.604.000

53

530.000

5.104.000

99

990.000

6.637.000

54

540.000

5.137.000

100

1.000.000

6.671.000

55

550.000

5.171.000

101

1.010.000

6.704.000

56

560.000

5.204.000

102

1.020.000

6.737.000

57

570.000

5.237.000

103

1.030.000

6.771.000

58

580.000

5.271.000

104

1.040.000

6.804.000

59

590.000

5.304.000

105

1.050.000

6.837.000

60

600.000

5.337.000

106

1.060.000

6.871.000

61

610.000

5.371.000

107

1.070.000

6.904.000

62

620.000

5.404.000

108

1.080.000

6.937.000

63

630.000

5.437.000

109

1.090.000

6.971.000

64

640.000

5.471.000

110

1.100.000

7.004.000

65

650.000

5.504.000

111

1.110.000

7.037.000

66

660.000

5.537.000

112

1.120.000

7.071.000

67

670.000

5.571.000

113

1.130.000

7.104.000

68

680.000

5.604.000

114

1.140.000

7.137.000

69

690.000

5.637.000

115

1.150.000

7.171.000

70

700.000

5.671.000

116

1.160.000

7.204.000

71

710.000

5.704.000

117

1.170.000

7.237.000

72

720.000

5.737.000

118

1.180.000

7.271.000

73

730.000

5.771.000

119

1.190.000

7.304.000

74

740.000

5.804.000

120

1.200.000

7.337.000

75

750.000

5.837.000

121

1.210.000

7.371.000

76

760.000

5.870.000

122

1.220.000

7.404.000

77

770.000

5.904.000

123

1.230.000

7.437.000

78

780.000

5.937.000

124

1.240.000

7.471.000

79

790.000

5.971.000

125

1.250.000

7.504.000

80

800.000

6.004.000

126

1.260.000

7.537.000

81

810.000

6.037.000

127

1.270.000

7.571.000

82

820.000

6.071.000
83

830.000

6.104.000
84

840.000

6.137.000
85

850.000

6.171.000

Για κάθε θέση κάμπινγκπάνωαπότις127 το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 33.000 δραχμές.
3.
Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο, με βάση τον παραπάνω πίνακα, θα γραφτεί από αυτόν στους κωδικούς 659660
του πίνακα 5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2000. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλεστεί αυτό στο μέλλον, για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από το φόρο και δεν αναλώθηκε.
4.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενους έχει παιδιά που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν, τα παραπάνω ποσά εισοδήματος θα προσαυξάνονται κατά 250.000 δραχμές για κάθε παιδί.

Ακριβές Αντίγραφο ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΤμηματάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΡΥΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης