Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 441/23.9.2015 Ενιαία αντιμετώπιση της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. και I.K.E.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2015 ]
Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 441/23.9.2015
Ενιαία αντιμετώπιση της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. και I.K.E.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΡ Πρωτ : 441

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα: Ενιαία Αντιμετώπιση της καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των Οικονομικών καταστάσεων ΕΠΕ και IKE.

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

1. Με το άρθρο 22 του Νόμου 3190/1955 για ΕΠΕ και με το άρθρο 98 του Ν.4072/2012 για IKE, ορίζεται ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ΕΠΕ και IKE αντίστοιχα καταρτίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων του Νόμου 2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του/ων Διαχειριστού/στων και των Ελεγκτών (όπου απαιτείται) της εταιρείας, υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ για δημοσιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή έχει παρατηρηθεί ότι, κατά την υποβολή στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων, δεν υποβάλλονται όλα τα από το νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα (όπως αναφέρονται ανωτέρω), αλλά υποβάλλεται μόνο ο ισολογισμός, εφιστάται η προσοχή στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, όπως αντιμετωπίζουν ενιαία τα σχετικά αιτήματα και εφόσον, κατά τον σχετικό έλεγχο (νομιμότητας και πληρότητας των δικ/κών), διαπιστώνουν ελλείψεις, θα πρέπει να επιστρέφουν τις σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις στις εταιρείες και να ζητούν πλήρη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικ/κών.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης