ΠΟΛ.1055/17.2.2000

Αύξηση κεφαλαίου Ανωνύμων και Περιορισμένης Ευθύνης ΕταιριώνΣχόλια:


17 Φεβ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1016907/10183/Β΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Κων. Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνα: 3375311, 312

ΠΟΛ.: 1055

ΘΕΜΑ: Αύξηση κεφαλαίου ανωνύμων και περιορισμένης ευθύνης εταιριών.
1016907/10183/Β0012/ΠΟΛ.1055/17.2.00

1. Με τις υπ' αριθ. 1048923/790/Α0012/και 1109197/11043/ /Β0012/εγκυκλίους μας, είχε γίνει δεκτό ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998), οι Ανώνυμες και Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρίες υποχρεούνται να αυξήσουν το μετοχικό ή
εταιρικό τους κεφάλαιο μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2000.

2. Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 243 του Αστικού Κώδικα, σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατά τα ως άνω αύξηση είναι η 17η Φεβρουαρίου 2000.


Taxheaven.gr