Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 412/4.9.2015 Καταχώριση Ακύρωσης Λύσης και τελικού ισολογισμού ΕΠΕ | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 412/4.9.2015

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2015 ]
Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 412/4.9.2015
Καταχώριση Ακύρωσης Λύσης και τελικού ισολογισμού ΕΠΕ

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 412

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα : Καταχώριση Ακύρωσης Λύσης και τελικού ισολογισμού ΕΠΕ.

Σχετικά : Έγγραφο σας Α.Π 2643/8-7-2015 (Με αρ. πρωτ. ΕΣ 322/9-7-2015)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, «σχετικά με την δυνατότητα καταχώρισης στο ΓΕΜΗ α) Συμβολαιογραφικής πράξης 15798/ 2015, για ακύρωση της συμβολαιογραφικής πράξης 7026/15-10-2010 (με την οποία η εταιρεία με επωνυμία ".................. ΕΠΕ" με βάση την απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων της 31/12/2007, είχε λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση την 31-12-2007 και είχε κατατεθεί στη συμβολαιογράφο ο τελικός-οριστικός ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης της 31-12-2007, ο οποίος όμως δεν είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και β) Συμβολαιογραφικής πράξης 15799/2015, για λύση της ΕΠΕ την 31-12-2008, με βάση απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων της 2/12/2013 και με οριστικό-τελικό ισολογισμό λήξης της εκκαθάρισης της 31-12-2008, σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας έχει ως εξής:

Από τη στιγμή που έχει λυθεί μια ΕΠΕ και έχει συνταχθεί ο τελικός-οριστικός ισολογισμός λήξης της εκκαθάρισης την 31-12-2007, (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συμβολαιογραφική πράξης 7026/15-10-2010) το νομικό πρόσωπο της ΕΠΕ έχει λυθεί οριστικά και συνεπώς έκτοτε παύει να υφίσταται ως όργανο η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Κατόπιν αυτού δεν μπορεί να υπάρξει πρακτικό ΓΣ στις 2/12/2013, ενός μη υφισταμένου Νομικού Προσώπου και άρα δεν μπορεί να ανακληθεί - ακυρωθεί το συμβόλαιο 7026/15-10-2010, ούτε μπορούν να καταχωριστούν τα κακώς συνταχθέντα συμβόλαια 15798/2015 και 15799/2015.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Γ.Ε.ΜΗ.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab