ΠΟΛ.1145/25.5.2015 Υποβολή δηλώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 29 και της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1642/86 όπως ισχύει, από υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/93 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1145/25.5.2015

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-1995 ]
ΠΟΛ.1145/25.5.2015
Υποβολή δηλώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 29 και της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1642/86 όπως ισχύει, από υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/93

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Α.Υ.Ο. 1063006/25.5.95

ΠΟΛ 1145/2015


Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 1642/86, όπως ισχύει:

α) της παραγρ. 4 του άρθρου 5

β) την περιπτ. α' και δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 28,

γ) των παραγρ. 1, 2 περιπτ. β' και 4, περιπτ. α' και β' του άρθρου 29,

δ) των παραγρ. 1, 3 και 9 του άρθρου 31,

ε) των παραγρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 47,

στ) της παραγρ. 1 του άρθρου 48,

ζ) της παραγρ. 3 του άρθρου 58

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137Α/24.8.93).

3. Τις οδηγίες και διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανέκυψαν κατά τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 που παρέχονται με την αριθμ. 1055240/439/0015/9.5.95 Ε.Δ.Υ.Ο.

4. Τις δυσχέρειες που παρατηρήθηκαν στην υποβολή των δηλώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 29 και της περιπτ. β' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1642/86, όπως ισχύει, από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις με το ν. 2166/1993, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Διοίκηση δεν παρέσχε εγκαίρως τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

5. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 κοινή απόφασή του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β) περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, υποχρεούνται να υποβάλουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού τους τις δηλώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1642/86, όπως ισχύει, και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις, αναγράφοντας κατά περίπτωση, ως χρόνο έναρξης, μεταβολής ή παύσης εργασιών την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. Στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου.

2. Στις επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν τις δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται η ευχέρεια εμπρόθεσμης υποβολής τους, μέχρι 9.6.1995.

Άρθρο 2

1. Επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν ή βρίσκονται στη διαδικασία μετασχηματισμού, κατά την έκδοση της παρούσας, με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, και δεν υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από την περιπτ. β' της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, για τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, δύνανται να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση αυτή μέχρι της 9.6.1995, χωρίς την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται:

α) Από την παράγραφο 1 του άρθρου 47, κατά το μέρος που η διαφορά προέρχεται από πράξεις διακανονισμού του άρθρου 26 του ν. 1642/86, όπως αυτές περιλαμβάνονται στους πίνακες Ζ, Η και Θ της εκκαθαριστικής δήλωσης και

β) Από την παράγραφο 4 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στις εταιρείες που προήλθαν από το μετασχηματισμό για την εκκαθαριστική δήλωση της πρώτης τους διαχειριστικής περιόδου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Φ.Π.Α.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab