Live Search Results

Αριθμ. πρωτ.: 68825/10.9.2015

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2015 ]
Αριθμ. πρωτ.: 68825/10.9.2015
Δημόσια Πρόσκληση 6/2015 προς δικαιούχους και παρόχους τουριστικών καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016»

Κατηγορία: Λοιπά

Α.Π.: 68825/10.09.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -Α6

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος
ΤΚ: 17456

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2015 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ και ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016»

Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α'/88)

2. Την υπ' αριθμ. 30716/1284/12.8.2015 (ΦΕΚ 1836/Β'/25.08.2015) ΚΥΑ: «Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016» καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016» να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από τις 11.09.2015 έως τις 24.09.2015.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα στηριχθεί στην κατάρτιση Μητρώων Δικαιούχων - Ωφελουμένων και Παρόχων, κατά τη διαδικασία που ακολουθεί.

ΜΕΡΟΣ 1ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση εργαζομένων - ανέργων και των οικογενειών αυτών για την πραγματοποίηση διακοπών διάρκειας έως 6 ημέρες (από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις) σε τουριστικά καταλύματα.

Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 15.10.2015 έως 30.09.2016.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 10.000.000,00 €.

Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελουμένων του Προγράμματος ανέρχεται στα 150.000 άτομα.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΜΕΡΟΣ 2ο : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. «Δικαιούχοι» του προγράμματος είναι:

α. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2014 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας,

β. ασφαλισμένες που το έτος 2014 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας,

γ. άνεργοι/ες που το έτος 2014 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον πενήντα (50) ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,

δ. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2014 συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α' έως γ', δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,

ε. άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

2. «Ωφελούμενοι» του προγράμματος είναι:

α. τα παιδιά της οικογένειας των δικαιούχων που έχουν ημερομηνία γεννήσεως από την 16.10.1997 έως την 15.10.2010 (παιδιά ηλικίας άνω των πέντε ετών και έως 18 ετών), όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση,

β. τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας των δικαιούχων που έχουν ημερομηνία γεννήσεως από την 16.10.1990 έως την 15.10.1997 (παιδιά ηλικίας από 18 ετών έως 24 ετών), όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ανεξαρτήτως από το αν αυτά ασφαλίζονται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα,

γ. τα παιδιά της οικογένειας των δικαιούχων που έχουν ημερομηνία γεννήσεως από την 16.10.2010 έως την 30.09.2011 (παιδιά που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος), όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Τα παιδιά της κατηγορίας αυτής αποκτούν δικαίωμα επιδότησης με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού από την ημερομηνία συμπλήρωσης του πέμπτου έτους της ηλικίας τους και έπειτα,

δ. οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι εξαρτώμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς, όπως αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση,

ε. οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των παραπάνω περιπτώσεων α' έως δ' που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και μόνο όταν:
i. η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ' του παρόντος,
ii. ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη, που μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του,
iii. ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του.

Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση.

Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί ένας συνοδός.

3. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016:

α. οι δικαιούχοι - ωφελούμενοι που έλαβαν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος έτους 2014-2015, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της επιταγής ή όχι. Εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία και τα ωφελούμενα μέλη τους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στο πρόγραμμα έτους 2015-2016, ακόμα και αν έλαβαν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος έτους 2014-2015.

β. οι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

4. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ΙΚΑ, με βάση τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ που ο δικαιούχος θα συμπληρώσει στην αίτησή του. Συμπλήρωση εσφαλμένου Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ ή παράλειψη συμπλήρωσης αυτού μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό του δικαιούχου από το πρόγραμμα.

Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν μηχανογραφηθεί από το ΙΚΑ (π.χ. εργαζόμενοι σε ΔΕΗ ή φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, εκδοροσφαγείς κ.ο.κ.), ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των δικαιούχων από το πρόγραμμα.

5. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και της επιδοτούμενης ανεργίας καθώς και της εγγεγραμμένης ανεργίας για τα ΑμεΑ θα γίνει από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από την 11.09.2015 έως την 24.09.2015 και ώρα 23:59.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται:
• από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ,
• αποκλειστικά από τους δικαιούχους και όχι από τους ωφελούμενους αυτών. Στην αίτηση των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους.

2. Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης).

Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ακολουθούν την εξής διαδικασία κατά περίπτωση:

α) Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ από το 2012 και εξής:
i. είτε θα προσέλθουν στην υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να λάβουν κωδικούς πρόσβασης
ii. είτε θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για το TAXISnet (εφόσον, βέβαια, διαθέτουν κωδικούς για το TAXISnet) προκειμένου να τους αποδοθούν διαδικτυακά κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. β) Δικαιούχοι μη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (δικαιούχοι που δεν έλαβαν στο παρελθόν παροχές του Οργανισμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος): θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να εκδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται προσέλευση των δικαιούχων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης (περιπτώσεις α.ί και β) η προσέλευση των εν λόγω δικαιούχων θα πρέπει να γίνει εγκαίρως, σε χρόνο που θα τους επιτρέψει την υποβολή της αίτησης στις προθεσμίες που έχουν οριστεί.

3. Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών πρόσβασης δίδονται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες).

4. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:

α. Οι δικαιούχοι εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους (βλ. σχετικά την παράγραφο 2).

β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες. Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του δικαιούχου ή των ωφελούμενων μελών του από το πρόγραμμα ή στη μη ορθή μοριοδότησή του.

γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

5. Υποβολή αιτήσεως μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία (24.09.2015) δεν είναι δυνατή. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ δεν λαμβάνονται υπ' όψιν ως απαράδεκτες.

6. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα πεδία που αφορούν στον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και στην ύπαρξη ή μη μηχανογραφημένων ημερών εργασίας, διαφορετικά μπορεί είτε να αποκλεισθούν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είτε να μη μοριοδοτηθούν για τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν κατά την τελευταία τριετία.

7. Στις περιπτώσεις συζύγων που και οι δύο είναι δικαιούχοι του προγράμματος:

• και οι δύο σύζυγοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, συμπληρώνοντας σε ειδικό πεδίο (και όχι στο πεδίο των ωφελουμένων μελών) ο ένας τα στοιχεία του άλλου (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ), προκειμένου να διασυνδεθούν οι αιτήσεις τους.

• και οι δύο σύζυγοι δηλώνουν στις αιτήσεις τους τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους (των παιδιών τους ή/και συνοδών, των περιπτώσεων α, β, γ, ε της παραγράφου 2 της ενότητας Α' του παρόντος).

Με τη διασύνδεση των αιτήσεων τυχόν επιλογή του ενός συζύγου θα εξασφαλίσει και επιλογή του άλλου ανεξαρτήτως του αριθμού των μορίων του (εφόσον, βέβαια, ο άλλος σύζυγος δεν είναι αποκλειόμενος). Υποβολή ξεχωριστών αιτήσεων από τους συζύγους χωρίς συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων του/της συζύγου - δικαιούχου (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) συνεπάγεται τη μη διασύνδεση των αιτήσεών τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
είναι διαφορετική η περίπτωση που ο ένας σύζυγος ασφαλίζει τον άλλο. Τότε δεν υποβάλλονται ξεχωριστές αιτήσεις, αλλά ο σύζυγος που έχει τις προϋποθέσεις να καταθέσει αίτηση δηλώνει αυτόν που ασφαλίζει στο πεδίο των ωφελουμένων μελών του.

8. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός αυτής της ως άνω παραγράφου 7 (συζύγων - δικαιούχων που δηλώνουν και στις δύο αιτήσεις τα ίδια ωφελούμενα μέλη και τα στοιχεία του/της συζύγου), όταν δηλώνονται από μη συζύγους δικαιούχους κοινά ωφελούμενα μέλη, αυτά δεν λαμβάνονται υπ' όψιν κατά την κατάρτιση του Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του Πίνακα Αποκλειομένων.

9. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

10. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.

11. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
στην περίπτωση που οι δικαιούχοι αντί για την ως άνω διαδικασία επιλέξουν το πεδίο «ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην ακύρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για το πρόγραμμα αυτό.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πιστοποίηση και την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων των περιπτώσεων α.ί και β της παραγράφου 2 της Ενότητας Β' του παρόντος είναι τα ακόλουθα:
• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.)
• Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
• Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ προκειμένου περί πολιτών τρίτων χωρών
• Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2.1. Για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά και, συνεπώς, δεν απαιτείται μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης προσέλευση στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, καθώς η αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση (βλ. σχετικά Ενότητες Α' και Β' του παρόντος).

2.2. Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. Όταν οι δικαιούχοι είναι πολίτες τρίτων χωρών με ωφελούμενα μέλη (παιδιά - σύζυγο) και δεν μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά στοιχεία για την οικογενειακή τους κατάσταση, οπότε απαιτείται:
• Άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή και
• Αυτοτελής Άδεια διαμονής μελών πολίτη τρίτης χώρας ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής ή
• Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
ii. Όταν οι δικαιούχοι βρίσκονται σε διάζευξη και δηλώνουν τέκνα ως ωφελούμενα, οπότε απαιτείται:
• Επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια των παιδιών ή
• Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του γονέα που έχει την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα.
iii. Όταν οι δικαιούχοι έχουν ημέρες εργασίας κατά τα έτη 2012,2013 και 2014, αλλά οι ημέρες εργασίας τους δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτούνται:
• Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους στην οποία θα αναγράφεται είτε ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 με κρατήσεις υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας είτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αυτών από τον φορέα, με την επισήμανση ότι παρακρατούνται εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς ασφάλισης από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που αφορά σε πλήρη απασχόληση ή
• Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕΙ) ετών 2012,2013 και 2014 ή
• Δελτία Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) ετών 2012,2013 και 2014.
iv. Όταν οι δικαιούχοι είναι Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω που θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής συγκεντρώνοντας 50 ημέρες κατά το έτος 2014 είτε από την εργασία τους είτε από επιδότηση ανεργίας είτε από ειδική άδεια προστασίας μητρότητας είτε αθροιστικά, οπότε απαιτείται:
• Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημοσίου φορέα ή σχετική αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή, εάν η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου^ πιστοποίηση της αναπηρίας.
(δεν απαιτείται για ΑμεΑ εγγεγραμμένα στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, εκτός και αν έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δηλώνουν συνοδό ως ωφελούμενο μέλος).
v. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν συνοδούς των ιδίων ή ωφελουμένων τους, επειδή ανήκουν στην κατηγορία ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οπότε απαιτείται:
• Βεβαίωση για το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου/ ωφελούμενου και για την αναγκαιότητα συνοδείας σε ισχύ, εκδοθείσα από αρμόδιο Δημόσιο φορέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η αναγκαιότητα συνοδείας δεν απαιτείται να πιστοποιείται στις ως άνω βεβαιώσεις για τις περιπτώσεις:
❖ ολικής τύφλωσης,
❖ βαριάς νοητικής στέρησης,
❖ βεβαιωμένης αναπηρίας άνω του 80%.
• Φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συνοδού σε ισχύ (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.).

Κατά τις ως άνω περιπτώσεις οι δικαιούχοι σαρώνουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά και τα επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Σε περίπτωση αδυναμίας σάρωσης των δικαιολογητικών, οι δικαιούχοι μπορούν να τα προσκομίσουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής που ανήκουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή την 25.09.2015) και ώρα 15:00. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δικαιούχοι που επιλέγουν την προσέλευση στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση των δικαιολογητικών οφείλουν για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους να προσέλθουν σε αυτές άμεσα μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους.

2.3. Μη επισύναψη των ως άνω δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική αίτηση ή μη εμπρόθεσμη προσκόμιση αυτών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή μη πλήρωση των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων με τα προσκομισθέντα/αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά συνεπάγεται είτε αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενου αυτού από το πρόγραμμα είτε μη μοριοδότησή του για τα κριτήρια εκείνα στα οποία αφορούν τα δικαιολογητικά.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ


1. Με βάση τα στοιχεία που οι δικαιούχοι έχουν συμπληρώσει στις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις που κατά την παράγραφο 2.2 της Ενότητας Γ' του παρόντος απαιτείται επισύναψη/προσκόμιση δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση ή που παραλαμβάνουν και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων.

2. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες που:

α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά την ενότητα Α' του παρόντος,

β. δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Β' του παρόντος και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης ή έχουν συμπληρώσει εσφαλμένα στοιχεία στην αίτηση, γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα ή επισυναπτόμενα/προσκομισθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, δ. δεν έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται κατά την Ενότητα Γ' του παρόντος.

3. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των αιτήσεων συμμετοχής τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΜΚΑ τους και οι λόγοι του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.

4. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 3 της Ενότητας Α' του παρόντος, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων.

5. Ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων καταρτίζεται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Για τους συμμετέχοντες δικαιούχους που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού, στην οποία θα στηριχθεί η επιλογή τους ή μη για την επιδότηση της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα. Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του - εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και 3 της Ενότητας Α' του παρόντος - και την έκδοση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, μέσω της οποίας θα γίνει η επιδότηση.

2. Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων είναι τα εξής:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΜΟΡΙΑ

1

ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

1.

έως 12.000,00 €

30

2.

12.001,00 -20.000,00 €

20

3.

20.001,00-30.000,00€

10

4.

30.001,00€ και άνω

0

2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ

10

3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012,2013 και 2014

Για κάθε 25 ημέρες ασφάλισης και με ανώτατο αριθμό μορίων τα 36

1

4

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Για κάθε 1 πλήρη μήνα ανεργίας μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και με ανώτατο αριθμό μορίων τα 36

1
3. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Ως ατομικό εισόδημα φορολογικού έτους 2014 νοείται το πραγματικό εισόδημα του υποχρέου για το έτος χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2015. Ως οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2014 νοείται το πραγματικό εισόδημα του υποχρέου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του για το έτος χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2015.

5. Για το κριτήριο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ», τα τέκνα πρέπει να είναι ανήλικα μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Διαφορετικά οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται μόνο για τα τέκνα εκείνα που παραμένουν ανήλικα μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ανήλικα τέκνα είναι όλα τα τέκνα της οικογενείας, και όχι μόνο τα ωφελούμενα, που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανήλικα τέκνα θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο.

6. Για το κριτήριο «ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» ο δικαιούχος μοριοδοτείται, εφόσον η κατάσταση ανεργίας υφίσταται μέχρι και την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας θα αναζητηθούν από το Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού.

7. Οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό ημερών ασφάλισης των δικαιούχων θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ με βάση τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ που συμπληρώνουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι στις αιτήσεις τους, εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 ημέρες ασφάλισης μη μηχανογραφημένες, οπότε οι πληροφορίες θα στηριχθούν στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι (βλ. σχετικά παράγραφο 2.2 της Ενότητας Γ' του παρόντος).

8. Σε περιπτώσεις δικαιούχων που κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν και βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης και ημέρες εγγεγραμμένης ανεργίας κατά τη μοριοδότηση θα υπολογίζονται μόρια μόνο για τις ημέρες εγγεγραμμένης ανεργίας.

9. Η βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη διαδικασία μοριοδότησης οι δικαιούχοι που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω προσαυξάνεται κατά 50%. Οι πληροφορίες για τη μοριοδότηση θα επιβεβαιωθούν από τις Υπηρεσίες βάσει των βεβαιώσεων που θα προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι ή από το Ειδικό Μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

10. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία της μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως του αριθμού των 150.000 αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους.

11. Στις περιπτώσεις συζύγων που και οι δύο έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ως δικαιούχοι της παρ. 1 της ενότητας Α' του παρόντος και έχουν δηλώσει ο ένας τα στοιχεία του άλλου (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) προκειμένου να διασυνδεθούν οι αιτήσεις τους, η επιλογή του ενός κατόπιν της διαδικασίας μοριοδότησης θα εξασφαλίζει και την επιλογή του άλλου.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη συζυγία θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο.

12. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κατάταξης και, αν αυτά συμπίπτουν, στο επόμενο κριτήριο. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία, προηγείται ο δικαιούχος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του, όπως προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

13. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση αθροιστικά με τους ωφελούμενους που έχουν δηλωθεί δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό δεν θα εφαρμοστεί αυτονόητα η διαδικασία μοριοδότησης.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης συντάσσεται το προσωρινό «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

2. Στο προσωρινό Μητρώο αναγράφονται:
• Οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
• τα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, τυχόν προσαύξηση για τις περιπτώσεις ΑμεΑ, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους,
• το επώνυμο και το όνομα των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ), εφόσον υπάρχει, ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός αριθμός Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού.

3. Δικαιούχοι που δεν έχουν λάβει κωδικό αριθμό Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δεν έχουν επιλεγεί για την επιδότηση διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα.

4. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 3 της ενότητας Α' του παρόντος δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων -Ωφελουμένων.

5. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων καταρτίζεται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

3. Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (μέχρι τις 23:59 της τελευταίας ημέρας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων). Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής σάρωσης των δικαιολογητικών οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων και ώρα 15:00. Τα ΚΠΑ2 αυθημερόν επισυνάπτουν τα εν λόγω δικαιολογητικά στην ένσταση με ηλεκτρονική σάρωση.

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ του Οργανισμού καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο προσωρινό Πίνακα και Μητρώο (βλ. παράγραφο 3 ενότητας Δ' και παράγραφο 2 ενότητας ΣΤ' του παρόντος).

2. Κατά του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

3. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

ΜΕΡΟΣ 3ο : ΠΑΡΟΧΟΙ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα εξής τουριστικά καταλύματα:
• Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων (ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, παραδοσιακά καταλύματα)
• Ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα τεσσάρων (4), τριών (3) και δύο (2) κλειδιών
• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα)
• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
που διαθέτουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή του.

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα:
• Τουριστικά καταλύματα κάθε μορφής και κατηγορίας που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω.
• Τουριστικά Γραφεία και κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω.

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα των ως άνω επιχειρήσεων είναι οι εξής:
α. να πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, ανάλογα με την κατηγορία ενός εκάστου τουριστικού καταλύματος,
β. να διαθέτουν εντός των δωματίων ιδιαίτερο λουτρό, ατομικό ή κεντρικό σύστημα ψύξης - θέρμανσης ανάλογα με τις περιόδους λειτουργίας τους, ψυγείο και τηλεόραση (δεν απαιτούνται για τις οργανωμένες κατασκηνώσεις),
γ. να έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ από την 11.09.2015 έως την 24.09.2015 και ώρα 23:59.

2. Οι πάροχοι πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους λαμβάνουν υποχρεωτικά κωδικούς πρόσβασης (εκτός αν ήδη έχουν) από το ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής που ανήκουν οι εγκαταστάσεις του τουριστικού καταλύματος (και όχι η έδρα της επιχείρησης) για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Αν ο υποψήφιος πάροχος έχει την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα, λαμβάνει διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς ένταξη κατάλυμα και υποβάλλει ισάριθμες με τα καταλύματα αιτήσεις.

3. Πάροχοι που ήδη έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ανανέωση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

4. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
α. Οι πάροχοι εισέρχονται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους.
β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αιτήσεως. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες.
γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

5. Υποβολή αιτήσεως μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (24.09.2015 και ώρα 23:59) δεν είναι δυνατή. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ δεν λαμβάνονται υπ' όψιν ως απαράδεκτες.

6. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων της Δημόσιας Πρόσκλησης.

7. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

8. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσέλευση των παρόχων στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ: οι πάροχοι σαρώνουν τα δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους. Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που οι πάροχοι οφείλουν να σαρώσουν και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην αίτησή τους είναι τα εξής:

α. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ.

β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι για καταλύματα μέχρι και 19 κλίνες δεν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Παρ' όλα αυτά τα εν λόγω καταλύματα δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, για την τήρηση των οποίων υπεύθυνοι είναι οι εκάστοτε εκμεταλλευτές ή οι κατά νόμο υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων αυτών.

γ. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, όπως αναφέρονται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, δεν ταυτίζονται: Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο μεταξύ της ιδιοκτήτριας επιχείρησης και της επιχείρησης που έχει την εκμετάλλευση του καταλύματος, που να πιστοποιεί την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου από την πρώτη και τη δυνατότητα εκμετάλλευσής του από τη δεύτερη.

δ. Άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, π.χ. κυλικείου ή μπαρ, για τα τουριστικά καταλύματα που θα παρέχουν πρωινό.
Όταν η άδεια κυλικείου - μπαρ εντός του καταλύματος είναι σε διαφορετικό όνομα από του υποψηφίου παρόχου θα συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον πάροχο, με το εξής περιεχόμενο:

«Είμαι εκ παραλλήλου και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον ......... (ονοματεπώνυμο) κάτοχο της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος. ....... (επωνυμία) για την παροχή πρωινού στους πελάτες δικαιούχους του Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015 - 2016, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και τη σχετική Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ».

Στην περίπτωση που δεν συνυποβάλλεται άδεια κυλικείου - μπαρ κ.λπ., η τουριστική μονάδα θα εντάσσεται στο πρόγραμμα χωρίς παροχή πρωινού και με τις τιμές ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αναγράφονται στον πίνακα 2 του 5ου Μέρους της Πρόσκλησης στη στήλη «Χωρίς Πρωινό». Σημειώνεται ότι ο χώρος για την παροχή του πρωινού θα λειτουργεί υποχρεωτικά εντός της μονάδας σε όλες τις περιπτώσεις που το τουριστικό κατάλυμα παρέχει πρωινό, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής (πισίνας), εφόσον υπάρχει στο τουριστικό κατάλυμα πισίνα.

Όταν η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής είναι σε διαφορετικό όνομα από του υποψηφίου παρόχου που έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση με το εξής περιεχόμενο:

«Είμαι εκ παραλλήλου και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον ....... (ονοματεπώνυμο) κάτοχο της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος. ...... (επωνυμία) για την παροχή πισίνας στους δικαιούχους - ωφελούμενους του Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015 - 2016 του ΟΑΕΔ».

Επισημαίνεται ότι Υπεύθυνες Δηλώσεις των υποψηφίων παρόχων που αντικαθιστούν άδειες και σήματα ή οποιοδήποτε άλλο από τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

2. Πάροχοι που είχαν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο του προγράμματος έτους 2014-2015, από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλουν μόνο εκείνα που έχουν τροποποιηθεί ή η ισχύς τους έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΠΑΡΟΧΩΝ


1. Οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν βάσει των δικαιολογητικών τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων.

2. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες πάροχοι που:
α. δεν έχουν δικαίωμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά την ενότητα Α'του παρόντος,
β. δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Β' του παρόντος,
γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,
δ. δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ε. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ,
στ. δεν δηλώνουν ως περίοδο λειτουργίας τον συνολικό χρόνο λειτουργίας του καταλύματος.

3. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων, στον οποίο αναγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της και οι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία.

4. Για τους λοιπούς συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας από τους ως άνω λόγους αποκλεισμού, συντάσσεται το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Στο Προσωρινό Μητρώο Παρόχων τα τουριστικά καταλύματα κατηγοριοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά τύπο και κατηγορία καταλύματος και αναγράφεται ανά επιχείρηση η επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της, η δυναμικότητά της, ο χρόνος λειτουργίας της, στοιχεία επικοινωνίας: περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, email, ιστοσελίδα καθώς και η παροχή ή όχι πρωινού.

5. Ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων και το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ.

3. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων και του προσωρινού Μητρώου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (και μέχρι τις 23:59 της τελευταίας ημέρας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων). Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ του Οργανισμού καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με το προσωρινό Μητρώο και Πίνακα της ενότητας Δ' του παρόντος.

2. Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

3. Κατά του οριστικού Μητρώου Παρόχων και του Οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες πάροχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ.

Ζ. ΛΗΞΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Σε περίπτωση λήξης ενός εκ των δικαιολογητικών της ενότητας Γ' του παρόντος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι πάροχοι υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή του και την άμεση αποστολή σχετικού αντιγράφου στην αρμόδια Υπηρεσία.

Σε αντίθετη περίπτωση ή μέχρι την τακτοποίηση της εν λόγω εκκρεμότητας το κατάλυμα δεν θα δέχεται δικαιούχους - ωφελούμενους. Σε περίπτωση που δεχθεί δικαιούχους δεν θα εξοφλούνται οι Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού της χρονικής περιόδου κατά την οποία κάποιο από τα δικαιολογητικά αυτά είχε λήξει.

2. Τυχόν μεταβολή της δυναμικότητας των κλινών της μονάδας θα γνωστοποιείται αμέσως στον Οργανισμό και θα αποστέλλεται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, από το οποίο θα προκύπτει η μεταβολή, προκειμένου για την αντίστοιχη ενημέρωση του φακέλου του παρόχου.

3. Σε περίπτωση προαγωγής ή υποβιβασμού κατηγορίας της τουριστικής μονάδας θα επέρχεται η αντίστοιχη μεταβολή στην οικονομική αξία της Επιταγής και της ιδιωτικής συμμετοχής, εκτός από τις περιπτώσεις που λόγω της μεταβολής το κατάλυμα υποπίπτει σε κατηγορία που δεν περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση (βλ. σχετικά Ενότητα Α' το παρόντος), οπότε ο πάροχος θα διαγράφεται από το Μητρώο. Για τη μεταβολή των οικονομικών όρων απαιτείται η υποβολή του νέου Ειδικού Σήματος.

4. Σε περίπτωση αλλαγής της μορφής της τουριστικής μονάδος, π.χ. από ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ξενοδοχείο κ.λπ., ο πάροχος υποχρεούται να το γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία, αποστέλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου για την αντίστοιχη ενημέρωση του φακέλου του και του Μητρώου Παρόχων.

5. Σε περίπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή της τουριστικής μονάδος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αρχικός εκμεταλλευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία. Ο νέος εκμεταλλευτής, εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας, θα αποστείλει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. ενότητα Γ' του παρόντος) επ' ονόματί του καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης.

6. Σε περίπτωση που πάροχος διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων κατόπιν επιβολής κύρωσης, όπως περιγράφεται στο 10ο Μέρος της παρούσας, η διαγραφή γνωστοποιείται στον πάροχο και η μονάδα του υποχρεούται να μη δέχεται Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού και να προβαίνει εγκαίρως στην ενημέρωση δικαιούχων που τυχόν έχουν ήδη κάνει κράτηση δωματίου. Σε περίπτωση αποδοχής Επιταγών μετά τη γνωστοποίηση της διαγραφής, αυτές δεν θα εξοφλούνται από τον Οργανισμό.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΑΕΔ για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει τη διακοπή του Προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ αυτού, το Μητρώο καταργείται αζημίως για τον ΟΑΕΔ.

8. Διαγραφή παρόχου από το Μητρώο είναι δυνατή με υποβολή αίτησης προς την αρμόδια Υπηρεσία, εφόσον αυτή υποβληθεί εντός μηνός από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Μετά την πάροδο του μήνα διαγραφή παρόχου από το Μητρώο με απλή αίτηση δεν είναι δυνατή.

ΜΕΡΟΣ 4ο : ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» που έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες διαμονής από τους παρόχους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

2. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού είναι ανάλογο με τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος (βλ. σχετικά Πίνακα 1, 5ου Μέρους της Πρόσκλησης) και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν, με κατώτατο όριο την 1 διανυκτέρευση και ανώτατο τις 5 διανυκτερεύσεις. Στην οικονομική αξία της Επιταγής περιλαμβάνεται το ποσό επιδότησης του δικαιούχου και των ωφελουμένων μελών του, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

3. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων - ωφελουμένων στο «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

4. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

5. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη αυτού (30.09.2016).

6. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» ενεργοποιείται με τη σύναψη σύμβασης (ιδιωτικού συμφωνητικού) μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου, στην οποία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, ο ακριβής αριθμός διανυκτερεύσεων που θα πραγματοποιηθούν και τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών του δικαιούχου.

7. Οι Επιταγές των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους μπορούν να ενεργοποιηθούν σε διαφορετικό χρόνο και από διαφορετικό πάροχο, υπό την προϋπόθεση ότι:
• οι ωφελούμενοι είναι παιδιά ηλικίας 18 έως 24 ετών,
• οι ωφελούμενοι είναι σύζυγοι των δικαιούχων,
• οι ωφελούμενοι είναι παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών που συνοδεύονται από τον/την σύζυγο του/της δικαιούχου (ωφελούμενο/η ή μη),
• η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα 18-24 ετών ή τους/τις συζύγους των δικαιούχων (ωφελούμενους/ες ή μη) με νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων.
Δεν μπορεί να γίνει ενεργοποίηση της επιταγής για συνοδούς χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν, ούτε για παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους/τις δικαιούχους ή τους/τις συζύγους τους (ωφελούμενους/ες ή μη).

8. Μετά την 30.09.2016 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) η Επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Συνεπώς, οι επιλεγέντες δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ενεργοποίηση των Επιταγών τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια διαμονής τους στο τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να εξαντλείται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιδοτηθούν μόνο για τις διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 30.09.2016.

9. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» μετά την ενεργοποίησή της με την υπογραφή σύμβασης δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη και αν με τη σύμβαση δεν εξαντλήθηκε ο μέγιστος δυνατός αριθμός διανυκτερεύσεων.

10. Για ωφελούμενα τέκνα γεννηθέντα από 26.09.2011 έως 30.09.2011 η Επιταγή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο για τις ημέρες εκείνες που αντιστοιχούν σε συμπληρωμένο το 5ο έτος της ηλικίας των παιδιών.

ΜΕΡΟΣ 5ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)


1. Οι τιμές επιδότησης του Οργανισμού για τους Δικαιούχους - Ωφελούμενους, που θα ισχύσουν για το πρόγραμμα έτους 2015 -2016 έχουν αναλυτικά ως εξής ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία του καταλύματος:

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΑΠΟ 15.10.2015 ΕΩΣ 30.09.2016 (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ - ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ*

5 ΑΣΤΕΡΩΝ

24,00 €

4 ΑΣΤΕΡΩΝ

22,00 €

3 ΑΣΤΕΡΩΝ

21,00 €

2 ΑΣΤΕΡΩΝ

20,00 €

1 ΑΣΤΕΡΟΣ

19,00 €

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ ΔΩΜΑΤΙΑ

4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

20,00 €

3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

18,00 €

2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

15,00 €

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -ΕΠΑΥΛΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)

_

17,00 €

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

9,00 €


*Τα Παραδοσιακά Καταλύματα ΑΑ’ και Α’ τάξης κατατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β’
τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία 2 αστέρων (αρθρ.49 ν. 4276/2014) έως της
εκδόσεως απόφασης του Υπουργού Τουρισμού για τη διαδικασία κατάταξής τους.


2. Οι ανωτέρω τιμές επιδότησης ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος έτους 2015 - 2016, χωρίς να επηρεάζονται από τυχόν μεταβολές των οικονομικών και λοιπών συνθηκών.

3. Στην επιδότηση (οικονομική αξία της Επιταγής) αντιστοιχούν οι Υπηρεσίες του Παρόχου προς τους δικαιούχους - ωφελούμενους με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.).

4. Το ποσό της επιδότησης που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ είναι ίσο με τον πραγματικό αριθμό των διανυκτερεύσεων του δικαιούχου και των ωφελουμένων του, όπως αυτές προκύπτουν από τη συναφθείσα μεταξύ παρόχου και δικαιούχου σύμβαση ή από την Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου σε περίπτωση αναχώρησης προγενέστερης της συμφωνηθείσας με τη σύμβαση (βλ. 6ο Μέρος, παρ. 7 και 10 της Πρόσκλησης).

5. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη προσθήκης κλίνης σε δωμάτιο με τη συμφωνία του δικαιούχου που αποτυπώνεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό της παρ. 7 του 6ου Μέρους της παρούσας, είναι δυνατή η προσθήκη μίας κλίνης κατ' ανώτατο όριο ανά δωμάτιο. Σε περίπτωση προσθήκης περισσότερων της μίας κλινών δεν θα καταβάλλεται επιδότηση για τις επιπλέον της μίας κλίνες.

6. Οι πάροχοι την ημέρα αναχώρησης του δικαιούχου ή μέχρι την επόμενη εργάσιμη εκδίδουν Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) στο όνομα του δικαιούχου αποκλειστικά για το ποσό της επιδότησης. Στο παραστατικό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.) και αποτυπώνεται το γινόμενο του αριθμού ατόμων (δικαιούχος - ωφελούμενοι) επί τον αριθμό διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν επί το ποσό επιδότησης ΟΑΕΔ, οι αριθμοί των Επιταγών και το είδος του δωματίου. Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται αντίγραφο του παραστατικού, ενώ το πρωτότυπο παραστατικό συνυποβάλλεται από τους παρόχους με τα λοιπά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος (βλ. 8ο Μέρος της παρούσας Πρόσκλησης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τιμολόγιο ή η Απόδειξη επιδότησης εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ακόμα και αν πρόκειται για περιπτώσεις ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο.

Παράδειγμα σχετικά με την έκδοση των τιμολογίων/αποδείξεων για την επιδότηση:

Έστω ότι δικαιούχος με τρεις ωφελούμενους (4 άτομα) πραγματοποιεί 5 διανυκτερεύσεις σε ένα τετράκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 5 αστέρων (ποσό επιδότησης ΟΑΕΔ σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα 24,00 € ανά δικαιούχο/ωφελούμενο και ανά διανυκτέρευση). Το ποσό της επιδότησης του ΟΑΕΔ θα ανέρχεται σε 480,00 € και ο πάροχος οφείλει να εκδώσει Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα του δικαιούχου για το ποσό αυτό που θα αναλύεται ως εξής: 4 άτομα Χ 5 διανυκτερεύσεις Χ 24,00 €, ενώ θα αναγράφεται: δωμάτιο τετράκλινο/Αριθμοί Επιταγών «».

7. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για κάθε δικαιούχο εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Οργανισμού έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.

8. Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για τον ΟΑΕΔ.

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Ως ποσά ιδιωτικής συμμετοχής ορίζονται τα ποσά που οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν στους παρόχους για τη διαμονή τους στο κατάλυμα.

2. Το ποσό της ιδιωτικής οικονομικής συμμετοχής καθορίζεται κατ' αρχάς από τους παρόχους υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος του ποσού δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζει ο ΟΑΕΔ ανάλογα με τη μορφή και την κατηγορία του καταλύματος (βλ. Πίνακα 2 «Ανώτατα Ποσά ιδιωτικής συμμετοχής»).

Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προϋπόθεσης δεν θα καταβάλλεται η επιδότηση.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ


5 ΑΣΤΕΡΩΝ

14,00 €

10,00 €

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/

4 ΑΣΤΕΡΩΝ

12,00 €

8,00 €

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

3 ΑΣΤΕΡΩΝ

6,00 €

4,00 €

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ*

2 ΑΣΤΕΡΩΝ

4,00 €

2,00 €


1 ΑΣΤΕΡΟΣ

2,00 €

1, 50 €

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

5,00 €

3,00 €

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΔΩΜΑΤΙΑ

3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

4,00 €

2,00 €


2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ

3,00 €

1,50 €

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

_

5,00 €

3,00 €

- ΕΠΑΥΛΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

_

_


*Τα Παραδοσιακά Καταλύματα ΑΑ' και Α' τάξης κατατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β' τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία 2 αστέρων (αρθρ.49 ν. 4276/2014) έως της εκδόσεως απόφασης του Υπουργού Τουρισμού για τη διαδικασία κατάταξής τους.


3. Στις τιμές ιδιωτικής συμμετοχής με ή χωρίς πρωινό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.).

4. Κάθε κατάλυμα, εφόσον: α) εντάσσεται στο πρόγραμμα με παροχή πρωινού και β) η παροχή πρωινού συμφωνηθεί στη μεταξύ παρόχου και δικαιούχου σύμβαση, εισπράττει ολόκληρη τη συμμετοχή με την οποία επιβαρύνεται ο δικαιούχος, ανεξαρτήτως από το αν αυτός λάβει πρωινό ή όχι.

5. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων για αύξηση του ποσού ιδιωτικής συμμετοχής πέραν των αναγραφόμενων ορίων στον ως άνω Πίνακα 2, ανεξαρτήτως από τυχόν μεταβολές των οικονομικών και λοιπών συνθηκών.

6. Το ποσό ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό επίπεδο και στις ποιοτικές παροχές της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων θα είναι ανάλογες της κατηγορίας στην οποία έχουν καταταγεί σύμφωνα με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

7. Οι πάροχοι θα εισπράττουν τα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής χωρίς καμιά ευθύνη ή ανάμειξη του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αναχώρησής τους.

8. Το ποσό ιδιωτικής συμμετοχής που καταβάλλει ο δικαιούχος είναι ίσο με τον πραγματικό αριθμό των διανυκτερεύσεων αυτού και των ωφελουμένων του, όπως αυτές προκύπτουν από τη συναφθείσα μεταξύ παρόχου και δικαιούχου σύμβαση (βλ. 6ο Μέρος, παρ. 7 της Πρόσκλησης).

9. Οι πάροχοι την ημέρα της αναχώρησης του δικαιούχου από το κατάλυμα εκδίδουν Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως προβλέπεται στον Κ.Φ.Α.Σ.) αποκλειστικά για το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής στο όνομα του δικαιούχου. Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται το πρωτότυπο παραστατικό, ενώ αντίγραφο αυτού συνυποβάλλεται από τον πάροχο με τα λοιπά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος (βλ. 8ο Μέρος της Πρόσκλησης). Το Τιμολόγιο ή η Απόδειξη ιδιωτικής συμμετοχής εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ακόμα και αν πρόκειται για περιπτώσεις ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απόδειξη ιδιωτικής συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά το ποσό που αντιστοιχεί στη διαμονή και στο πρωινό (εφόσον υπάρχει) και όχι σε άλλες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Στην περίπτωση που περιλαμβάνονται άλλες υπηρεσίες, πρέπει να γίνεται ανάλυση του ποσού στις επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη.

Παράδειγμα σχετικά με την έκδοση των τιμολογίων/ αποδείξεων για την ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου:

Έστω ότι δικαιούχος με τρεις ωφελούμενους (4 άτομα) πραγματοποιεί 5 διανυκτερεύσεις σε τετράκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 5 αστέρων με ποσό ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με τη σύμβαση ύψους 14,00 € (με πρωινό) ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση. Το ποσό που πρέπει να εισπράξει από τον δικαιούχο ο πάροχος θα ανέρχεται στα 280,00 € (4 άτομα Χ 5 διανυκτερεύσεις Χ 14,00 €). Ο πάροχος οφείλει να εκδώσει Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα του δικαιούχου ύψους 280,00 €. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.).

10. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο δικαιούχος αναχωρήσει πρόωρα από το κατάλυμα, υποχρεούται να καταβάλει στον πάροχο τόσο το ποσό που αναλογεί στη συμμετοχή του για τις ισάριθμες ημέρες παραμονής του στη μονάδα, όσο και το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή και στην επιδότηση που θα καταβαλλόταν για τις ημέρες της κράτησης κατά τις οποίες το δωμάτιο δεν χρησιμοποιήθηκε.

Επισημαίνεται ότι κατά τον καθορισμό των ποσών ιδιωτικής συμμετοχής οι πάροχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος. Συνεπώς, θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε να είναι αισθητά μειωμένη η τιμή που προκύπτει από το άθροισμα επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής σε σχέση με την τιμή της ελεύθερης αγοράς.

ΜΕΡΟΣ 6ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται σε θέματα κράτησης δωματίων. Οι κρατήσεις θα γίνονται από τους ίδιους τους δικαιούχους χωρίς τη μεσολάβηση του Οργανισμού αλλά και χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε τρίτου. Απαγορεύεται η κράτηση δωματίου μέσω άλλων επιχειρήσεων, Γραφείων Τουρισμού κ.λπ.

2. Δικαιούχος και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές υπό την προϋπόθεση της παρ. 7 του 4ου Μέρους της παρούσας.

3. Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα:
α. το τουριστικό κατάλυμα όπου επιθυμούν να διαμείνουν από το αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ Μητρώο Παρόχων, με τον περιορισμό ότι το κατάλυμα δεν βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες:
• Τουριστικό κατάλυμα και τόπος κατοικίας ευρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη των 80 χιλιομέτρων.
• Το τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται σε ηπειρωτικό και ο τόπος κατοικίας σε νησιωτικό τμήμα, ή το αντίθετο, της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (π.χ. αν ο τόπος διαμονής του δικαιούχου είναι στον Πειραιά μπορεί να επιλέξει κατάλυμα στην Αίγινα).
• Τουριστικό κατάλυμα και τόπος κατοικίας ευρίσκονται σε διαφορετικούς δήμους νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που διαθέτουν ένα δήμο (π.χ. η Περιφερειακή Ενότητα Κω περιλαμβάνει δύο νήσους, την Κω και τη Νίσυρο, που καθεμία διαθέτει από έναν δήμο. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοικος της Νισύρου μπορεί να επιλέξει τουριστικό κατάλυμα στην Κω).
Ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο τόπος διαμονής των δικαιούχων που έχει δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.
β. τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους εντός του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του προγράμματος (από 15.10.2015 έως 30.09.2016),
γ. τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που θα πραγματοποιήσουν στο κατάλυμα, με τον περιορισμό ότι δεν υπερβαίνει τις 5 διανυκτερεύσεις.

4. Οι δικαιούχοι επικοινωνούν απευθείας με τον πάροχο του τουριστικού καταλύματος που επέλεξαν, δηλώνουν ότι είναι κάτοχοι Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού και αναλόγως προβαίνουν σε κράτηση, αφού ενημερωθούν για τις παροχές και για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που θα αποτυπωθεί στη σύμβαση της παραγράφου 7 του παρόντος.

5. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται σε θέματα προκαταβολής για τις κρατήσεις ή διαμονής μεμονωμένου δικαιούχου σε δίκλινο δωμάτιο ή συγκατοίκησης δικαιούχου με μη δικαιούχο κ.ο.κ.

6. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα να επιδείξουν στον πάροχο έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους και έγγραφα ταυτοπροσωπίας των ωφελουμένων με τους οποίους πραγματοποιούν κοινές διακοπές (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή οικογενειακά ή ατομικά βιβλιάρια προστατευομένων μελών), αντίγραφα των οποίων ο πάροχος υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά.

7. Ο πάροχος κατά την άφιξη του δικαιούχου μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr):
• επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος - οι ωφελούμενοί του είναι κάτοχοι Επιταγής, ελέγχοντας παράλληλα τα στοιχεία ταυτότητάς τους από τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που επιδεικνύονται,
• ελέγχει τον τόπο μόνιμης διαμονής του δικαιούχου και επιβεβαιώνει ότι δεν υπόκειται στον περιορισμό της παρ. 3α του παρόντος,
• εκτυπώνει, συμπληρώνει και συνυπογράφει με τον δικαιούχο προτυποποιημένη σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό) σε τρία (3) αντίγραφα (ένα για τον δικαιούχο, ένα για τον πάροχο και ένα για τον ΟΑΕΔ), στην οποία προσδιορίζεται μεταξύ άλλων ο ακριβής αριθμός διανυκτερεύσεων, το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής, τα ωφελούμενα μέλη που θα πραγματοποιήσουν διακοπές με τον δικαιούχο και η παροχή ή όχι πρωινού.
• υποβάλλει τη σύμβαση ηλεκτρονικά μαζί με τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου και των ωφελουμένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις ωφελούμενου που πραγματοποιεί διακοπές χωρίς τον/τη δικαιούχο (βλ. σχετικά Μέρος 4ο, παρ. 7), η σύμβαση υπογράφεται από τον ωφελούμενο ή τον/τη σύζυγο του δικαιούχου (όταν συνοδεύει ωφελούμενους 5-18 ετών) κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τη σύμβαση και τα δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας του ωφελούμενου.

Με αυτόν τον τρόπο αναγγέλλεται ηλεκτρονικά η άφιξη του δικαιούχου - ωφελουμένων και ενεργοποιείται η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού».

Μη άμεση ηλεκτρονική αναγγελία της άφιξης δικαιούχου - ωφελουμένων δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση αποδεδειγμένου τεχνικού προβλήματος. Σε τέτοια περίπτωση ο πάροχος οφείλει:
• να ενημερώσει για την άφιξη άμεσα την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail), συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αναγγελίας άφιξης που υπάρχει αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, αναφέροντας και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε,
• με την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος να αναγγείλει και ηλεκτρονικά την άφιξη σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τη Δ/νση Μηχανογράφησης.

Αν διαπιστωθεί ότι ο πάροχος δεν προέβη στις ως άνω ενέργειες, δεν θα εισπράξει την επιδότηση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη επιταγή.

8. Ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί στο κατάλυμα έντυπες συγκεντρωτικές Ονομαστικές Καταστάσεις για τον ΟΑΕΔ (το έντυπο είναι αναρτημένο στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ) με τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους και τα στοιχεία διαμονής τους. Οι ονομαστικές καταστάσεις συνυποβάλλονται στον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή, άλλως οι Επιταγές δεν θα εξοφλούνται.

9. Σε περίπτωση που δικαιούχος έχει προβεί σε κράτηση δωματίου, αλλά μεταβάλλει για οποιονδήποτε λόγο γνώμη με την άφιξή του στο κατάλυμα, δεν υπογράφεται η σύμβαση και, συνεπώς, δεν ενεργοποιείται η Επιταγή του.

10. Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιούχος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία, δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο:
• Ο δικαιούχος συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και καταθέτει τη μία στον πάροχο και την άλλη σε οποιοδήποτε ΚΠΑ2 του Οργανισμού την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή του. Το ΚΠΑ2 στο οποίο έχει κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση οφείλει να τη διαβιβάσει άμεσα στην Υπηρεσία αρμοδιότητας του τουριστικού καταλύματος.
• Ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και πριν από την αναχώρηση του δικαιούχου (check out) ή ταυτόχρονα με αυτήν, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος.
Σε περίπτωση ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο (βλ. σχετικά Μέρος 4ο, παρ. 7) η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τους ωφελούμενους ή τον/τη σύζυγο του δικαιούχου (όταν συνοδεύει ωφελούμενους 5-18 ετών).
Μη άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση για την πρόωρη αναχώρηση του δικαιούχου - ωφελουμένων δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση αποδεδειγμένου τεχνικού προβλήματος. Σε τέτοια περίπτωση ο πάροχος οφείλει:
• να ενημερώσει άμεσα με την αναχώρηση του δικαιούχου - ωφελουμένων την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail) για την πρόωρη αναχώρηση, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο πρόωρης αναχώρησης που υπάρχει αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, αναφέροντας και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε.
• με την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος να ενημερώσει την ηλεκτρονική εφαρμογή για την αναχώρηση του δικαιούχου σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τη Δ/νση Μηχανογράφησης.
Αν από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο πάροχος δεν προέβη στις ως άνω ενέργειες, δεν θα εισπράξει την επιδότηση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη επιταγή με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν προέβη στην κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης πρόωρης αναχώρησης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της Ενότητας Α' του 10ου Μέρους της Πρόσκλησης.

11. Σε περίπτωση άρνησης του παρόχου να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στο παρόν, εφαρμόζονται οι κυρώσεις της Ενότητας Β' του 10ου Μέρους της Πρόσκλησης.

ΜΕΡΟΣ 7ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ και ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ- ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι πάροχοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και των Πελατών αυτών καθώς και από την κείμενη νομοθεσία.

2. Οι πάροχοι υποχρεούνται:
α. να δέχονται στο κατάλυμά τους δικαιούχους - ωφελούμενους, κατόχους Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού από της ενάρξεως του προγράμματος και μέχρι τη λήξη του (από 15.10.2015 έως και 30.09.2016). Τυχόν διάθεση δωματίου μετά τον χρόνο λήξης του προγράμματος δεν θα γεννά καμιά υποχρέωση σε βάρος του ΟΑΕΔ,
β. να δέχονται δικαιούχους του Προγράμματος σε όλα τα τμήματα της μονάδας τους καθ' όλο το διάστημα λειτουργίας τους, που θα δηλώνεται στην αίτηση, χωρίς να εξαιρούν κάποιο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, και μέχρι του ορίου δυναμικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας,
γ. να διαθέτουν το 30% τουλάχιστον της συνολικής δυναμικότητας των κλινών τους κατά την περίοδο του καλοκαιριού και των εορτών, εφόσον έχει προηγηθεί κράτηση από τους Δικαιούχους, όταν οι τουριστικές μονάδες που παρέχουν έχουν δυναμικότητα κάτω των εκατό (100) κλινών. Για τουριστικές μονάδες με δυναμικότητα άνω των εκατό (100) κλινών υποχρεούνται να διαθέτουν το 40% της συνολικής δυναμικότητας των κλινών τους,
δ. να διαθέτουν -ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την κατηγορία του καταλύματος - αδαπάνως τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τον Οργανισμό δωμάτια με ατομικό ή κεντρικό σύστημα ψύξης/θέρμανσης (ανάλογα με την περίοδο λειτουργίας τους), με ιδιωτικό λουτρό, ψυγείο και τηλεόραση,
ε. να μη διαθέτουν σε καμία περίπτωση προβληματικά δωμάτια (υπόγεια, εσωτερικά, χωρίς επαρκή φωτισμό ή αερισμό κ.λπ.),
στ. να μην προβαίνουν σε ενοικίαση του χώρου του σαλονιού διαμερίσματος σε Δικαιούχους - Ωφελούμενους, καθώς και σε ενοικίαση διαμερισμάτων των ξενοδοχείων, των επιπλωμένων διαμερισμάτων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων κατά δωμάτιο,
ζ. να προσφέρουν άνευ αποζημιώσεως ή αμοιβής στους δικαιούχους όλες τις υπηρεσίες που υποχρεούνται κατά τις σχετικές διατάξεις να παρέχουν προς τρίτους,
η. να καθαρίζουν τα δωμάτια και να αλλάζουν τον ιματισμό τους (πετσέτες, σεντόνια κ.λπ.) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις Τουριστικής Νομοθεσίας,
θ. να παρέχουν στους Δικαιούχους - Ωφελούμενους, εφόσον προβλέπεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, πρωινό ίδιο με εκείνο που προσφέρουν στους άλλους πελάτες του καταλύματος, με σύνθεση σύμφωνη με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

3. Οι πάροχοι απαγορεύεται:
α. να δέχονται δικαιούχους - ωφελουμένους Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού μέσω Γραφείων Τουρισμού,
β. να προβαίνουν σε κράτηση δωματίων από άλλα πρόσωπα, διαφορετικά των δικαιούχων,
γ. να δέχονται ως δικαιούχο - ωφελούμενο οποιονδήποτε τρίτο, μη νόμιμο κάτοχο της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού,
δ. να δέχονται δικαιούχους - ωφελούμενους, των οποίων ο τόπος κατοικίας βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το κατάλυμα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ.3.α του 6ου Μέρους της παρούσας.
Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο 10ο Μέρος της Πρόσκλησης περί κυρώσεων.

4. Κατά την προσφορά υπηρεσιών δεν επιτρέπεται διάκριση στη μεταχείριση των δικαιούχων - ωφελούμενων του Προγράμματος ως προς οποιαδήποτε παρεχόμενη Υπηρεσία. Η απαγόρευση αυτή αφορά μόνο στις Υπηρεσίες εκείνες για τις οποίες το Ξενοδοχείο δεν αξιώνει από τους υπόλοιπους πελάτες του πρόσθετη αμοιβή. Σε περίπτωση εξακριβωμένης μη ισότιμης μεταχείρισης των δικαιούχων του προγράμματος από την τουριστική επιχείρηση, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το 10ο Μέρος της Πρόσκλησης κυρώσεις.

5. Ο Οργανισμός ουδεμία απολύτως ευθύνη έχει έναντι του παρόχου ακόμα και στην περίπτωση που θα κάνει χρήση της μονάδας του περιορισμένος αριθμός Δικαιούχων - Ωφελούμενων ή και καθόλου, δεδομένου ότι η μονάδα παραμένει ούτως ή άλλως ανοικτή.

6. Οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν στον χώρο του τουριστικού καταλύματος φάκελο, στον οποίο θα υπάρχουν τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν με την αίτηση και όλα τα πρωτότυπα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, τα οποία συγκεκριμένα είναι:
α. Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης: Βεβαίωση έναρξης εργασιών - επιτηδεύματος από αρμόδια ΔΟΥ.
β. Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. και Ε.Ε:
i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.
ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
γ. Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.:
i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
δ. Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε.:
i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.
ii. Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή
Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ).
iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση.
ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου:
Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.

Τα δικαιολογητικά του φακέλου ελέγχονται από τους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 9ο Μέρος της Πρόσκλησης.

ΜΕΡΟΣ 8ο : ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ


1. Προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων που σύναψαν και υλοποίησαν συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταθέτουν αίτηση και φάκελο με δικαιολογητικά αποπληρωμής στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεών τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου είτε ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής,

2. Οι προθεσμίες υποβολής της αιτήσεως και του φακέλου αποπληρωμής έχουν ως εξής:
α. για συμβάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 15.10.2015 έως 31.03.2016: από την 01.04.2016 έως την 30.06.2016,.
β. για συμβάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 01.04.2016 έως 30.09.2016: από την 01.10.2016 έως την 31.12.2016.

3. Για συμβάσεις που διατρέχουν δύο χρονικές περιόδους, η αίτηση και ο φάκελος αποπληρωμής υποβάλλονται κατά τη δεύτερη περίοδο. Π.χ. για σύμβαση με ημερομηνία άφιξης την 29.03.2016 και ημερομηνία αναχώρησης την 02.04.2016, η αίτηση και ο φάκελος αποπληρωμής θα υποβληθεί κατά το διάστημα από 01.10.2016 έως 31.12.2016.

4. Αιτήσεις και φάκελοι αποπληρωμής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το έντυπο αιτήσεως αποπληρωμής είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που πάροχος συμμετέχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός καταλύματα, υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών ανά κατάλυμα.

2. Μαζί με την αίτηση αποπληρωμής συνυποβάλλεται φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Το πρωτότυπο παραστατικό για την επιδότηση του ΟΑΕΔ (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) που έχει εκδοθεί από τον πάροχο στο όνομα του δικαιούχου και αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού ατόμων (δικαιούχος / ωφελούμενοι) επί τον αριθμό διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν επί το ποσό επιδότησης ΟΑΕΔ (βλ. σχετικά 5ο Μέρος, Ενότητα Α', παρ. 6 της Πρόσκλησης).
β. Το αντίγραφο του παραστατικού (Τιμολογίου ή Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών) που
έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο για το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής του (βλ. σχετικά 5ο Μέρος, Ενότητα Β', παρ. 9 της Πρόσκλησης).
γ. Το ένα εκ των τριών αντιγράφων της σύμβασης μεταξύ παρόχου - δικαιούχου με πρωτότυπες υπογραφές (βλ. σχετικά 6ο Μέρος, παρ. 7 της Πρόσκλησης) ή το ένα εκ των τριών αντιγράφων της σύμβασης μεταξύ παρόχου - δικαιούχου που έχει υπογραφεί από τον
ωφελούμενο κατόπιν νόμιμης εξουσιοδότησης του δικαιούχου και την πρωτότυπη εξουσιοδότηση του δικαιούχου.
δ. Στην περίπτωση που έχει γίνει πρόωρη αναχώρηση την πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση πρόωρης αναχώρησης που κατατέθηκε στον πάροχο (βλ. σχετικά 6ο Μέρος, παρ. 10 της Πρόσκλησης).
ε. Την έντυπη συγκεντρωτική Ονομαστική Κατάσταση Δικαιούχων και Ωφελουμένων που φιλοξενήθηκαν στο κατάλυμα στην περίοδο αναφοράς (βλ. σχετικά 6ο Μέρος, παρ. 8 της Πρόσκλησης).
Επισημαίνεται ότι η κατάσταση θα πρέπει να συμφωνεί ως προς τον αριθμό των Δικαιούχων - Ωφελουμένων και των διανυκτερεύσεων που αυτοί πραγματοποίησαν με τα Τιμολόγια / Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών.
στ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, στο οποίο αποτυπώνεται η επωνυμία και ο Λογαριασμός ΙΒΑΝ του παρόχου. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα προσκομίζεται λογαριασμός IBAN στον οποίο ο πάροχος θα εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
Επισημαίνεται ότι το αναγραφόμενο στον λογαριασμό όνομα του δικαιούχου στην περίπτωση φυσικών προσώπων ή η αναγραφόμενη επωνυμία της εταιρείας στην περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να συμπίπτουν απόλυτα με την αναγραφόμενη Επωνυμία στην Αίτηση Συμμετοχής του Παρόχου, άλλως η αποπληρωμή δεν θα καθίσταται δυνατή. Σε περίπτωση απόκλισης των στοιχείων ο πάροχος οφείλει να μεριμνήσει για την εμπρόθεσμη αντικατάσταση του εν λόγω αντιγράφου με νέο, που θα πληροί την ως άνω προϋπόθεση.
ζ. Αντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ισχύ.
η. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 €.
θ. Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 1.500,00 €.

3. Φάκελοι με παραστατικά που παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται προς συμπλήρωση ή διόρθωση, δεδομένου ότι ελλείψεις των προβλεπομένων δικαιολογητικών συνεπάγονται μη καταβολή των επιδοτήσεων.

4. Οι Υπηρεσίες προβαίνουν σε έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών και με απόφαση του Προϊσταμένου εγκρίνουν το ποσό της επιδότησης που θα εισπράξει ο πάροχος. Ενδεικτικοί λόγοι απόρριψης ποσών επιδότησης είναι οι εξής:
α. Ενεργοποίηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού σε διάστημα κατά το οποίο το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Καταλύματος δεν ήταν σε ισχύ ή ο πάροχος είχε διαγραφεί από το Μητρώο.
β. Μη ηλεκτρονική ενεργοποίηση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.
γ. Μη δήλωση πρόωρης αναχώρησης.
δ. Ενεργοποίηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, όταν ο τόπος μόνιμης διαμονής ευρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με αυτήν του καταλύματος και δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις της παρ.3.α του 6ου Μέρους της παρούσας.
ε. Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ιδιωτικής συμμετοχής.
στ. Ελλιπή δικαιολογητικά.
ζ. Αναντιστοιχία μεταξύ δικαιολογητικών (π.χ. τιμολόγια/ αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για αριθμό ατόμων που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση).
η. Αναντιστοιχία ποσών επιδότησης και κατηγορίας της τουριστικής μονάδας.
θ. Προσθήκη περισσότερων της μίας κλίνης ανά δωμάτιο ή προσθήκη κλίνης χωρίς να προκύπτει η συμφωνία από τη σύμβαση.

ΜΕΡΟΣ 9ο : ΕΛΕΓΧΟΙ

Προκειμένου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επακριβούς τηρήσεως των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στην παρούσα Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους στα καταλύματα των παρόχων μετά την κατάρτιση των οριστικών μητρώων και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι πάροχοι οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών - υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, να επιδεικνύουν προς έλεγχο τον φάκελο της παραγράφου 6 του 7ου μέρους της παρούσας και να συνεργάζονται πλήρως με τους ελεγκτές, παρέχοντας οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο τους ζητηθεί, από το οποίο μπορεί να εξακριβωθεί η ορθή εφαρμογή των γενικότερων όρων του προγράμματος αλλά και των ειδικότερων όρων της σύμβασης μεταξύ παρόχου και δικαιούχου.

ΜΕΡΟΣ 10ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από δικαιούχο, το ΔΣ του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ , μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της επιδότησης ή τον αποκλεισμό του δικαιούχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως τρία (3) χρόνια.

Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από πάροχο, το ΔΣ του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της επιδότησης του δικαιούχου και τη μη καταβολή της στον πάροχο ή τον αποκλεισμό του παρόχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως πέντε (5) χρόνια.

ΜΕΡΟΣ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος μεταξύ ΟΑΕΔ - επιλεγέντων δικαιούχων - παρόχων επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, εφόσον υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου.Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Related from Links


Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories