ΠΟΛ.1051/16.2.2000

Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του v.2238/1994 με διαχείριση που έληξε μέχρι 16.11.1999Σχόλια:


16 Φεβ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1016196/309/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Ηλ. Κατούδης
Τηλέφωνο: 3375317,318

ΠΟΛ.: 1051

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής ανακλητικών δηλώσεων των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, με διαχείριση που έληξε μέχρι 16 Νοεμβρίου 1999.

1016196/309/Α0012/ΠΟΛ.1051/16.2.00 


Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, οι οποίοι είτε απόκτησαν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας), είτε από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (Ζ' κατηγορίας) και διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο έτος 1999, εφόσον ήδη έχουν υποβάλει την ετήσια δήλωση (Εντυπο Ε5) φορολογίας εισοδήματος μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου 1999, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις μέχρι τις 17 Μαρτίου 2000, προσδιορίζοντας τα κέρδη τους με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του Ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 6 και 7 του Ν.2753/1999.
Είναι αυτονόητο ότι οι νέες δηλώσεις και η καταβολή τυχόν φόρου κ.λπ. θα γίνει χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμων ή άλλων κυρώσεων.

2. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις ταυτόχρονης εφαρμογής και του μειωμένου συντελεστή φόρου (νέο ποσοστό 30%), εφαρμόζονται ανάλογα όσα προαναφέρθηκαν.

Taxheaven.gr