ΠΟΛ.1049/15.2.2000

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, έτους 2000Σχόλια:


15 Φεβ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1016201/227/Τ. & Ε.Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛ.: 1049

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, έτους 2000.

1016201/227/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1049/15.2.00 

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α'), που προστέθηκε με την παρ. 12 του έβδομου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α').

β) Την υπ' αριθ. 1008329/14/Τ.&Ε.Φ./27.1.2000, με την οποία παρατάθηκε μέχρι 15.2.2000 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2000.

γ) Την ανάγκη νέας παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας για τη διευκόλυνση των υπόχρεων.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2000 που καταβάλλονται με ειδικό σήμα.

Αποφασίζουμε

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύει, ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2000, που παρατάθηκε μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2000 με την υπ' αριθ. 1008329/14/Τ.&Ε.Φ./27.1.2000 απόφαση, παρατείνεται εκ νέου μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2000.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr