Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1043/10.2.2000 Απαλλαγή ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ - Προσαύξηση του προβλεπόμενου φόρου κατά 15% και εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ για τη μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2000 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1043/10.2.2000
Απαλλαγή ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ - Προσαύξηση του προβλεπόμενου φόρου κατά 15% και εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ για τη μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο


Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2000
Αριθμ. Πρωτ.:1014096/284/ Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ.14)
ΤΜΗΜΑ Β'
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ.15)
ΤΜΗΜΑ Β'
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
Πληροφορίες: Ηλίας Κατούδης
Δ. 14: ΄Αννα Ρουσάκη
Δ. 15: Μαρία Γυφτάκη
Τηλέφωνο : 3375317,318
3645848 - 3610030

ΠΟΛ.:1043

ΘΕΜΑ Απαλλαγή ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, και διαμερισμάτων από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
- Προσαύξηση του προβλεπόμενου φόρου κατά 15% και εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ για τη μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο
1014096/284/Α0012 ΠΟΛ.1043/10.2.2000

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Α. Φορολογία Εισοδήματος

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999, αν η επιχείρηση εκμεταλλεύεται μέχρι και επτά (7) δωμάτια δύναται να ζητήσει την απαλλαγή της από την υποχρέωση τήρησης όλων των βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, με την υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολών - μετάταξης που υποβάλλεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή, τα παραπάνω ποσά του φόρου προσαυξάνονται κατά ποσοστό 15%.

2. Οι απαλλακτικές αυτές διατάξεις εφαρμόζονται όχι μόνο όταν πρόκειται για εκμετάλλευση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, αλλά και όταν πρόκειται για εκμετάλλευση επιπλωμένων διαμερισμάτων, καθόσον και αυτά τα διαμερίσματα αποτελούνται από εκμεταλλεύσιμους χώρους υπνοδωματίων ή άλλων βοηθητικών χώρων.

3. Με βάση όσα αναφέρθηκαν, προκειμένου να εφαρμοσθούν οι παραπάνω απαλλακτικές διατάξεις και στην περίπτωση που η εκμετάλλευση περιλαμβάνει μόνο ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, θα πρέπει, προκειμένου να υπολογισθεί ο αριθμός επτά (7) των δωματίων για τα οποία ισχύει η απαλλαγή, να αναχθούν τα διαμερίσματα σε δωμάτια.

Η αναγωγή αυτή θα γίνεται με βάση τους χώρους (ύπνου και λοιπών χρήσεων) των διαμερισμάτων, ως εξής:

α) Μονόχωρο διαμέρισμα (studio) ανάγεται σε ένα (1) δωμάτιο.

β) Δίχωρο διαμέρισμα ανάγεται σε δύο (2) δωμάτια.

γ) Τρίχωρο διαμέρισμα ανάγεται σε τρία (3) δωμάτια.

δ) Για τα μεγαλύτερα διαμερίσματα ακολουθείται η ίδια σχέση αναγωγής. Σχετικά, διευκρινίζεται ότι δήλωση του εκμεταλλευτή για τοποθέτηση επιπλέον κλινών στους χώρους σαλονιού του διαμερίσματος δεν επηρεάζει την παραπάνω σχέση αναγωγής.

Επίσης, σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των επτά (7) δωματίων ή διαμερισμάτων, όπως προηγούμενα προσδιορίσθηκε, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εκμεταλλευόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης αυτών.

4. Περαιτέρω, σε περίπτωση πώλησης ή ενοικίασης επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά (7) ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα μέχρι και επτά (7) δωματίων, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η νέα επιχείρηση (ο αγοραστής ή ο ενοικιαστής, κατά περίπτωση) έχει το δικαίωμα να ενταχθεί αμέσως στο ειδικό καθεστώς αυτών των απαλλασσομένων επιχειρήσεων, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατάρτιση της οικείας σύμβασης (αγοραπωλησίας ή μίσθωσης).

5. Οι νέες επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων οι οποίες θα λάβουν πρώτη φορά Ειδικό Σήμα του ΕΟΤ (σύμφωνα με το Ν.2741/1999), αν αυτό αναφέρει συνολική δυναμικότητα μέχρι επτά (7) δωμάτια η νέα επιχείρηση δικαιούται να ενταχθεί αμέσως στο ειδικό καθεστώς αυτών των απαλλασσομένων επιχειρήσεων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο που θα πραγματοποιηθεί η έναρξη λειτουργίας της εκμετάλλευσης αυτών.

6. Ειδικά, όσον αφορά ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων διαμερισμάτων ή δωματίων, τα οποία, κατά περίπτωση, εκμισθώνουν ή υπεκμισθώνουν με συμβάσεις αστικής μίσθωσης, πρέπει να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

α) Στον αριθμό των δωματίων που εκμεταλλεύεται η επιχείρηση δεν θα συνυπολογίζονται όσα από αυτά εκμισθώνονται ή υπεκμισθώνονται με αστική σύμβαση μίσθωσης.

β) Το οικείο μισθωτήριο πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια Φορολογική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.2238/1994.

γ) Πρέπει να ελέγχετε, σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που αναγράφονται στο Εντυπο Ε9, αν ο αριθμός και η επιφάνεια των ακινήτων που αναγράφονται σε αυτό συμφωνεί με τον αριθμό και την επιφάνεια των ακινήτων (δωματίων ή διαμερισμάτων) που εκμεταλλεύεται και εκμισθώνει με αστική σύμβαση ο φορολογούμενος.

Β. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

1. Αναφορικά με το ΦΠΑ οι επιχειρήσεις που κατά τα ανωτέρω θα ζητήσουν την απαλλαγή τους από την τήρηση όλων των βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εντάσσονται για τη δραστηριότητα αυτή στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986.

2. Δικαίωμα να ζητήσουν την απαλλαγή από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία έχουν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, ανεξάρτητα από τη μορφή την οποία λειτουργούν (ατομική, κοινωνία, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.).

3. Οι επιχειρήσεις που σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των απαλλασσομένων επιχειρήσεων, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου και δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986.

4. Η απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του ΦΠΑ θα ισχύσει, ανεξάρτητα αν η επιχείρηση, παράλληλα με την εκμετάλλευση μέχρι και επτά (7) ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων μέχρι και επτά (7) δωματίων, ασκεί και άλλη δραστηριότητα για την οποία είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλία μέχρι Β' κατηγορίας του ΚΒΣ.

Αντίθετα δεν ισχύει, εφόσον ασκεί παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

5. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή από το ΦΠΑ θα ισχύσει μόνο για τη δραστηριότητα των συγκεκριμένων ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων και όχι για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης μέσα στον ενιαίο χώρο του οικοπέδου που βρίσκονται τα δωμάτια σνακ-μπαρ ή καφέ-μπαρ, ανεξάρτητα αν και για τη δραστηριότητα αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση στη φορολογία εισοδήματος με την καταβολή του επιπλέον ποσού του 30% στο φόρο που αναλογεί από την εκμετάλλευση των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων. Για τη δραστηριότητα αυτή θα τηρεί κανονικά βιβλία και θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΚΒΣ στοιχεία.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2753/1999 η πιο πάνω διάταξη ισχύει για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες που αποκτώνται ή πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1.1.1999 και μετά.

Επειδή, όμως, η νόμιμη προθεσμία για υποβολή της δήλωσης μετάταξης είναι το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα της διαχειριστικής περιόδου και οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσομένων από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρ. 9 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, οι εν λόγω διατάξεις δεν μπορούν να ισχύσουν αναδρομικά για τα εισοδήματα της χρήσης 1999 ως προς το ΦΠΑ, αλλά για τα εισοδήματα των χρήσεων από 1.1.2000 και μετά και για δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι 10.1.2000. Εξάλλου, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ήδη εισπράξει και αποδώσει ΦΠΑ τη χρήση 1999.

Επομένως, από 1.1.2000 οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά (7) ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, καθώς και εκείνες που εκμεταλλεύονται επιπλωμένα διαμερίσματα τα οποία αντιμετωπίζονται ως επιπλωμένα δωμάτια, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση της διάταξης αυτής, μπορούν να υποβάλουν δήλωση μεταβολής - μετάταξης μέσα στη νόμιμη προθεσμία, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα της διαχειριστικής περιόδου στην οποία επιθυμούν να μεταταγούν και εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσομένων επιχειρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986. Ειδικά για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της διάταξης αυτής γίνεται δεκτό, κατ' εξαίρεση, η δήλωση μεταβολής - μετάταξης της περίπτωσης αυτής να υποβληθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2000.

7. Οπως διευκρινίστηκε με την υπ' αριθ. 1075811/4795/1620/0014/ΠΟΛ.1215/30.10.1990 εγκύκλιο, με την οποία ερμηνεύτηκαν μεταξύ άλλων και οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 32 του Ν.1642/1986, ο υποκείμενος που συγκεντρώνει τα κριτήρια υπαγωγής σε κατώτερο καθεστώς, στην προκειμένη περίπτωση από το κανονικό στις απαλλασσόμενες, εάν μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται δεν υποβάλλει δήλωση μετάταξης, συνεχίζει και για τη διαχειριστική αυτή περίοδο να παραμένει προαιρετικά στο ίδιο καθεστώς, δηλαδή στο κανονικό. Διατηρεί, όμως, το δικαίωμα μετάταξης από την επόμενη διαχειριστική περίοδο, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μετάταξη αυτή, δηλαδή εφόσον εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται μέχρι και επτά (7) ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή επιπλωμένα διαμερίσματα τα οποία αντιμετωπίζονται ως δωμάτια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα Α3 της παρούσας εγκυκλίου.

Τονίζεται ότι όσες από τις πιο πάνω επιχειρήσεις επιλέξουν τη μετάταξή τους από το κανονικό καθεστώς στις απαλλασσόμενες και στη συνέχεια σε επόμενη διαχειριστική περίοδο επιθυμούν να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς, τότε η μετάταξη αυτή θεωρείται προαιρετική και, ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση παραμονής στο ανώτερο καθεστώς (κανονικό καθεστώς) για μία πενταετία.

8. Οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση, όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32, να συντάξουν απογραφή των αγαθών επένδυσης που είχαν την 31η Δεκεμβρίου για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να υποβάλουν, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει τα απογραφόμενα αγαθά επένδυσης (Εντυπο ΦΠΑ-012). Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31η Μαρτίου 2000.

Επίσης, όπως διευκρινίζεται με την υπ' αριθ. 10/Π.4336/3162/10.7.1987 εγκύκλιο, όταν μία επιχείρηση μετατάσσεται από τις απαλλασσόμενες στο καθεστώς των μικρών ή το κανονικό και αντίστροφα, τα αγαθά επένδυσης που έχει στην κατοχή της θα τα απογράψει, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος διακανονισμού. Τα αγαθά αυτά θα απογραφούν στην τιμή κτήσης πλέον τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες επισκευής και συντήρησής τους.

Επομένως, επιχείρηση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων που μετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς των απαλλασσομένων επιχειρήσεων, με τη δήλωση των απογραφόμενων αγαθών επένδυσης διακανονίζει και καταβάλλει το φόρο που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά (7) δωμάτια κ.λπ. και επιλέξουν τη μετάταξή τους στο καθεστώς των απαλλασσομένων με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι 31.3.2000, κατά τα ανωτέρω, έχουν υποχρέωση να αποδώσουν το σύνολο του ΦΠΑ που αναγράφεται στα φορολογικά στοιχεία που τυχόν έχουν εκδώσει από 1.1.2000 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης μετάταξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.1642/1986.

Η απόδοση του φόρου γίνεται στην περίπτωση αυτή, κατ' εξαίρεση, με έκτακτη δήλωση μέχρι 20.4.2000.


Γ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 1.
Για τους εντασσόμενους στο καθεστώς των "απαλλασσομένων" με τις διατάξεις οι οποίες, καθόσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του ΚΒΣ, καθιερώνουν ειδική ολική απαλλαγή, για την εκμετάλλευση των επιπλωμένων δωματίων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων μέχρι και επτά (7) ισχύουν τα εξής:


ΒΙΒΛΙΑ 1.1.
Απαλλάσσονται από την τήρηση: - Βιβλίου εσόδων - εξόδων - Πρόσθετου βιβλίου πελατών ("πόρτας"). Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιλεκτική τήρηση μόνο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή μόνο του βιβλίου πελατών "πόρτας".

1.2. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας έχει και άλλη δραστηριότητα [πέραν των επτά (7) δωματίων], όπως ειδικότερα διευκρινίζεται παραπάνω, για την οποία δεν απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων, οι δαπάνες που αφορούν την εκμετάλλευση των επιπλωμένων δωματίων δεν θα καταχωρούνται στα τηρούμενα για την άλλη δραστηριότητα βιβλία του επιτηδευματία.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Απαλλάσσονται από την έκδοση όλων των στοιχείων του ΚΒΣ και ειδικότερα: 2.1. Δεν εκδίδουν στοιχεία όχι μόνο για τις λιανικές τους συναλλαγές, αλλά και για τις χονδρικές. Συνεπώς, για τις καταβαλλόμενες αμοιβές στους ανωτέρω εκμεταλλευτές από επιτηδευματίες ή πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενώσεις Προσώπων και λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) πρέπει να εκδίδονται, από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές, αποδείξεις δαπανών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΚΒΣ.

2.2. Ακόμη, οι παραπάνω, σε περίπτωση που παρέχουν υπηρεσίες σε Φυσικά Πρόσωπα, μη επιτηδευματίες, μπορούν, εφόσον ζητείται αποδεικτικό της συναλλαγής, να εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης, στις οποίες είναι αναγκαίο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη.

2.3. Σημειώνεται ότι οι εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων δωματίων μέχρι και επτά (7), οι οποίοι θα ενταχθούν στην ειδική διάταξη της πλήρους απαλλαγής από βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ, βάσει των υπόψη διατάξεων, όπως έχει διευκρινισθεί και με την παρ. 3 του άρθρου 10 της ερμηνευτικής εγκυκλίου , δεν έχουν υποχρέωση υποβολής των στοιχείων του άρθρου 20 (συγκεντρωτικές καταστάσεις).

Αυτονόητο είναι ότι οι "προμηθευτές" και "πελάτες" των υπόψη προσώπων θα υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις, θέτοντας τον κωδικό "1" έναντι της σχετικής εγγραφής.

2.4. Τέλος, οι εντασσόμενοι στο καθεστώς των "απαλλασσομένων", εφόσον λαμβάνουν φορολογικά στοιχεία που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, υποχρεούνται να φυλάσσουν αυτά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Κώδικα αυτού.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ύπαρξης και άλλης δραστηριότητας, για τις δαπάνες που αφορούν την εκμετάλλευση των δωματίων είναι σκόπιμο να ζητούνται και να λαμβάνονται από τους προμηθευτές ιδιαίτερα φορολογικά στοιχεία αξίας, ανεξάρτητα από τα στοιχεία δαπανών των άλλων δραστηριοτήτων.

ΜΗΤΡΩΟ
Σε εφαρμογή των παραπάνω, υποβάλλεται στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, από τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, δήλωση έναρξης (οι νέες επιχειρήσεις) ή μεταβολής εργασιών (οι παλαιές επιχειρήσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, αλλά και με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/9.6.1998 (ΦΕΚ 634/Β') ΑΥΟ, με τις οποίες δηλώνεται ο αριθμός των ενοικιαζομένων δωματίων, όπως ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα, εξαιρετικά για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής αυτής της διάταξης.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης