Aριθμ. πρωτ.: 764/26.8.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 664/21.7.2015 (Β' 1963) απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως ισχύει, ως προς το ημερήσιο όριο ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων

26 Αύγ 2015

Taxheaven.gr

Aριθμ. 764/ 26.8.2015

(ΦΕΚ Β' 1848/27-08-2015)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28-6-2015 ΠΝΠ (Α' 65) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει, όπου ορίζονται, μεταξύ άλλων και οι αναπληρωτές του Προέδρου της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 2/50723/0004/3.8.2015 και 2/51692/0004/11.8.2015 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

3. Την υπ' αριθμ. 664/21.7.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Ε.Ε.Τ.Σ.): «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β' 1563), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αριθμ. 757/30.7.2015 (Β' 1625), 759/5.8.2015 (Β' 1667) και 761/14.8.2015 (Β' 1705) αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Σ..

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

5. Την αναγκαιότητα τροποποίησης του ημερήσιου ορίου ποσού των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Π.Ι.) για την έγκριση συγκεκριμένων συναλλαγών, για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του ισχύοντος ημερήσιου εγκριτικού ορίου των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, όπως αυτά αναφέρονται στην ως άνω υπό (3) απόφαση, και την ανακατανομή του στα Πιστωτικά Ιδρύματα (Π.Ι.) ως ακολούθως:

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 664/21.7.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β' 1563/24-7-2015), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ


Taxheaven.gr