Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 28436/11.8.2015 Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/2015, που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2015 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. πρωτ.: 28436/11.8.2015
Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/2015, που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015
Αριθ. Πρωτ. οικ.: 28436

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
 
Πληροφορίες: Δ. Ζωγοπούλου
Τηλέφωνο: 213-1364375
FAX: 213-1364389
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 άρθ. 26 του ν.4325/2015, που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ.πρωτ. οικ. 27404/31-7-2015 εγκύκλιό μας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, με την οποία σας ενημερώσαμε μεταξύ άλλων και για την αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών που υπηρετούν σε ΟΤΑ α' βαθμού και σε νομικά τους πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθ. 26 του ν.4325/2015, διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή αφορά και στο προσωπικό που απασχολείται στους ανωτέρω φορείς με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου.

Επομένως κι ενόψει των εγκρίσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στη διάταξη του ν.4325/2015 της παρ. 8 του άρθ. 26, θα γίνει αυτοδικαίως στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα, ανεξάρτητα εάν το αίτημα του φορέα αφορούσε σε θέση ΔΕ Μουσικών. Εφόσον η εν λόγω κατάταξη γίνεται αυτοδικαίως εκ του νόμου δεν απαιτείται τροποποίηση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή της προβλεπόμενης από την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν.4071/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας και στα νομικά τους πρόσωπα.


Ο Υπουργός
Νικόλαος Βούτσης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης