Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1019/25.1.2000 Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΠΟΛ.1019/25.1.2000
Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους

ΠΟΛ.1019/25.1.2000 Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν υποχρεούνται να προβούν σε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1109197/11043/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
Πληροφορίες: Κ. Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνο : 3375312

ΠΟΛ :1019

ΘΕΜΑ: Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση, δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους.

1109197/11043/Β0012/ΠΟΛ.1019/25.1.2000

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κ.Ν.3190/1955 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης", όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'), το κεφάλαιο της ΕΠΕ δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 6.000.000 δρχ., ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης, οι δε υφιστάμενες ΕΠΕ που έχουν κεφάλαιο κατώτερο των 6.000.000 δρχ. πρέπει υποχρεωτικά να το αυξήσουν μέχρι το ως άνω όριο, μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έναρξη ισχύος του
Ν.2579/1998 (17.2.1998), δηλαδή μέχρι και 16.2.2000.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 ορίζεται ότι, σε βάρος των υφιστάμενων ΕΠΕ που δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο 1.000.000 δρχ. από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται ι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2523/1997 και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της  διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Κ.Ν.3190/1955 ορίζεται ότι, λυθείσης της εταιρίας εξ οιουδήποτε λόγου, πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιον της εκκαθαρίσεως. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάρισιν".

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι η κατά τα ως άνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική όταν η ΕΠΕ έχει τεθεί σε εκκαθάριση, καθόσον στην περίπτωση αυτή η εταιρία υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και μόνο.

Σε περίπτωση, όμως, περαιτέρω αναβίωσής της υφίσταται η υποχρέωση για αύξηση του κεφαλαίου της.

Αντίθετα, όταν η εταιρία βρίσκεται σε αδράνεια υπάρχει η υποχρέωση για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, καθόσον στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται το Νομικό Πρόσωπο με όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματά του και όχι για λόγους της εκκαθάρισης και μόνο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης