Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1138/22.12.2003 Ρύθμιση της τήρησης του βιβλίoυ αποθήκης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων - ομάδων Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού (OΠAK)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1138/22.12.2003
Ρύθμιση της τήρησης του βιβλίoυ αποθήκης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων - ομάδων Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού (OΠAK)


ΠΟΛ.1138/22.12.2003 Ρύθμιση της τήρησης του βιβλίoυ αποθήκης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων - ομάδων Παραγωγών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1114802/1371/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1138

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση της τήρησης του βιβλίου αποθήκης των Συνεταιριστικών Οργανώσεων - ομάδων Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού (OΠAK).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ (υποπεριπτώσεις γβ΄ και γστ΄) του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄).

2. Την με αριθμ. 1100383/1330/A0006/31.10.2001 (Φ.Ε.Κ. 1485 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπoυργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Ότι οι συνεταιριστικές Οργανώσεις Ομάδες Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού διενεργούν πωλήσεις καπνού αποκλειστικά για λογαριασμό των παραγωγών χωρίς να Εισπράττουν προμήθεια από την διαμεσολάβηση αυτή και η παράδοση των εμπορεύσιμων αγαθών (καπνών) γίνεται απ΄ ευθείας από τον παραγωγό στο μεταποιητή (αγοραστή) χωρίς να αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού.

4. Ότι τα συνολικά δεδομένα του βιβλίου αποθήκης προκύπτουν από τις εκδιδόμενες από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις εκκαθαρίσεις του άρθρου 12 παρ. 7 του Κ.Β.Σ .

5. Την σχετική πρόταση της Ε.Λ.Β. όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση της 31.12.2003.

6. Τέλος ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Παρέχεται η δυνατότητα στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις Ομάδες των Παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού (ΟΠΑΚ) από 1/1/2004 αντί της τήρησης ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης για τις διενεργούμενες πωλήσεις, για λογαριασμό των παραγωγών καπνών, να παρακολουθούν τα συνoλικά δεδομένα του, μέσω των εκδιδόμενων από την συνεταιριστική οργάνωση εκκαθαρίσεων, της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης