ΠΟΛ.1018/25.1.2000

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, μεριδίων ΕΠΕ, ΟΕ κ.λπ.Σχόλια:


25 Ιαν 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.:1007749/159/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
Πληροφορίες: Ηλ. Κατούδης
Τηλέφωνα:3375317,318

ΠΟΛ.:1018

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, μεριδίων Ε.Π.Ε., Ο.Ε κ.τ.λ.

1007749/159/Α0012/ΠΟΛ.1018/25.1.00

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, για την εφαρμογή της υπ' αριθ. 1119720/1980/Α0012/ /απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η εμπορική αμοιβή για το οικονομικό έτος 1999 ανερχόταν σε 2.600.000 δρχ. Το ίδιο ποσό εμπορικής αμοιβής ισχύει και από 1.1.2000 και μετά.
2. Το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας ανερχόταν από 17.11.1999 μέχρι και 29.11.1999 σε 9,07% (συντελεστής προσαρμογής από τη ράντα 3,8825), από 30.11.1999 μέχρι και 13.12.1999 σε 8,88% (συντελεστής προσαρμογής από τη ράντα 3,9017) και από 14.12.1999 σε 8,26% (συντελεστής προσαρμογής από τη ράντα 3,9654).

Για νεώτερη μεταβολή του, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. 3. Για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, μεριδίων ΕΠΕ κ.λπ. που έγιναν από 17.11.1999 μέχρι και 21.12.1999, για τις οποίες υποβλήθηκαν δηλώσεις φόρου υπεραξίας του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 χωρίς τον προσδιορισμό αυτής σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, για λόγους χρηστής διοίκησης, γίνονται δεκτές συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου υπεραξίας με την εφαρμογή της απόφασης χωρίς κυρώσεις, εφόσον υποβληθούν μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2000.

Taxheaven.gr