Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Τα βασικά της φορολογικής δήλωσης - Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2015 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Τα βασικά της φορολογικής δήλωσης - Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση


Του Γιώργου Δ. Χριστόπουλου
Φοροτεχνικού (Μέλος του ΔΣ της ΠΟΦΕΕ και Γεν. Γραμματέα της ΕΦΕΕΑ


Καθώς λιγοστεύει ο χρόνος που απομένει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας των δηλώσεων, με σκοπό να επαναλάβουμε τον χρηστικό οδηγό που επικαιροποιήσαμε με όλες τις τελευταίες  αλλαγές και συμπληρωματικές οδηγίες της ΓΓΔΕ, συνοψίσαμε όλα εκείνα τα σημεία που κρύβουν "γρίφους και  παγίδες", και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σας φανούν χρήσιμα και ότι θα λύσουν πολλές από τις απορίες σας, ώστε να υποβάλετε ορθά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να μην δείτε με έκπληξη "φουσκωμένο" το εκκαθαριστικό του φόρου.

Έτσι τον τελευταίο μήνα, μετά τον καταιγισμό ειδήσεων, τροπολογιών και παρατάσεων, είδαμε αφενός να έχουν αλλάξει οι καταληκτικές προθεσμίες, αφετέρου σημαντικές διατάξεις που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και στην υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Για τον λόγο αυτό, σήμερα, πριν αναλύσουμε το πρώτο μέρος του οδηγού μας, συγκεντρώσαμε όλες τις αλλαγές, αλλά και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές και παραθέτουμε στους επισκέπτες του κόμβου συνοπτικά και συγκεντρωμένα όλα τα νέα δεδομένα που ισχύουν για τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά και την δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).


1ον. Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων.

α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής:

Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως τις 26η Αυγούστου 2015.

Σχ. βλ. (ΠΟΛ.1151/14.7.2015)

(ΠΟΛ.1130/25.6.2015)

β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

1η Δόση για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18/7/2015, έως 31 Ιουλίου 2015

1η Δόση για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.7.2015 και μετά, έως 31 Αυγούστου 2015

2η  Δόση έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

3η Δόση έως 30 Νοεμβρίου 2015

(παράταση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015) 

 

γ) Έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Δεν μεταβλήθηκε).

Εφόσον η καταβολή του φόρου γίνει εφάπαξ στην ημερομηνία υποβολής της πρώτης δόσης (ήτοι την 31.7.2015για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18/7/2015, ή την 31.8.2015για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.7.2015), τότε θα ισχύει και η έκπτωση 2% στο σύνολο του φόρου.

Η έκπτωση καλύπτει το σύνολο του φόρου που απορρέει από το εκκαθαριστικό ήτοι το φόρο εισοδήματος και κατά περίπτωση όπου επιβάλλεται, την εισφορά αλληλεγγύης και το φόρο πολυτελείας.

Σχ. βλ. άρθρο 67,παρ. 6 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 και ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.

ΠΟΛ.1120/15.6.2015.

 

 

2ον. Δηλώσεις εισοδήματος Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014

α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής:

Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως την 20η Αυγούστου 2015.

Σχ. βλ. ΠΟΛ.1151/14.7.2015),

            (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)

 

β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης φορολογικού έτους 2014 (Δεν μεταβλήθηκε).

Με την απόφαση ΠΟΛ.1099/5.5.2015 ισχύουν τα εξής για τις δόσεις φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων:

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατά τη ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.

Συνεπώς:

  • υποβολή δήλωσης τον Ιούνιο καταβολή του φόρου  σε 7 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
  • υποβολή δήλωσης τον Ιούλιο καταβολή του φόρου  σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
  • υποβολή δήλωσης τον Αύγουστο καταβολή του φόρου  σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

γ) Έκπτωση 2% στην πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση 2% στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών.

Σχ. βλ. άρθρο 68,παρ. 3 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 και ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.

ΠΟΛ.1120/15.6.2015.

3ον. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Αναλυτικά για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων θα ισχύσουν τα εξής:

Ε9 - 2015 (Μεταβολές από 1.1.2014 έως 31.12.2014) - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015

Ε9 - 2016 (Μεταβολές από 1.1.2015 έως 31.05.2015) - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015.

4ον. Φόρος πολυτελούς διαβίωσης (από φέτος)

Στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 (φορολογικές δηλώσεις 2015), θα επιβληθεί ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Επιβάλλεται φόρος 13% και στα σκάφη πάνω από 5 μέτρα που μέχρι και πέρυσι εξαιρούνταν από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

για τα αυτοκίνητα  από 1.929 έως 2.499 κυβικά ο συντελεστής 5% παραμένει.

για αυτοκίνητα πάνω από 2.500 κυβικά, τα αεροσκάφη και τις πισίνες έχουμε αύξηση στα ποσοστά του φόρου από 10% σε 13%

 

Σχ. βλ. Ν..4334/2015, άρθρο 1, παρ.6. και  ΠΟΛ.1159/17.7.2015

 

 Και μετά τις παραπάνω υπενθυμίσεις, αρχίζοντας την ανάλυση των πινάκων του εντύπου της δήλωσης Ε1, με βασικές οδηγίες των πιο κρίσιμων σημείων, θα σταθούμε στον πρώτο (αρχικό ) πίνακα 1:

* Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

* Στη δήλωση έχουν συμπληρωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου.

* Εάν στην ήδη συμπληρωμένη δήλωση υπάρχουν λάθη στα στοιχεία αυτά, πρέπει να τα διορθώσετε ενώ σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία της συζύγου πρέπει οπωσδήποτε να τα συμπληρώσετε.

* Το επώνυμο της συζύγου πρέπει να συμπληρώνεται όπως και στην ταυτότητα.

* Εάν για τις γυναίκες σε χηρεία ή σε διάσταση ή διαζευγμένες που δεν έχουν ακόμη αλλάξει ταυτότητα, στην ήδη συμπληρωμένη δήλωση υπάρχει το όνομα του συζύγου πρέπει να το αντικαταστήσετε με το όνομα του πατέρα. Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες που δεν συμπληρώνουν αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, υποχρεούνται στην συμπλήρωσή της υπηρεσιακής ταυτότητας.

* Σημειώνεται ότι οι έγγαμοι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραίτητα το παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συζύγου" με τον Α.Φ.Μ. της συζύγου. Προσοχή: αν δεν έχει πρέπει να μεριμνήσει να πάρει.

*  ΝΕΟ Α.Μ.Κ.Α. του φορολογουμένου: Από φέτος πάνω στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. του υπόχρεου και της συζύγου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση Α.Μ.Κ.Α.Εξαιρούνται οι κάτοικοι αλλοδαπής οι οποίοι δύναται να επιλέξουν την ένδειξη "μη υπόχρεος απόκτησης Α.Μ.Κ.Α.".(πολ. 1088/17-4-2015).

* Σε καμιά περίπτωση, για τη σύζυγο  δεν θα γράφεται στα τετραγωνίδια ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. του συζύγου, αλλά θα συμπληρώνεται μόνο με τον Α.Φ.Μ./Α.Μ.Κ.Α. της συζύγου.

* Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. προστατευόμενων μελών στον πίνακα 8:  Κωδ. 831-834 ΑΦΜ παιδιών: Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική. Ειδικά για τα ανήλικα τέκνα συμπληρώστε την ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με το εάν είναι ή όχι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης. Σε περίπτωση που τα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης θα συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη στον πίνακα 8 και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ τους.
(πολ. 1088/17-4-2015).

Κωδ. 846-849 ΑΜΚΑ παιδιών: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη. Αν κάποια από τα παιδιά δεν έχουν ΑΜΚΑ Μπορούν οι γονείς να απευθυνθούν σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)και να βγάλουν αριθμό.

Η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ δεν είναι υποχρεωτική για προστατευόμενα παιδιά κατοίκων εξωτερικού ή για παιδιά υπηκόων του εξωτερικού  που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίοι απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού. Οι ασφαλισμένοι στο εξωτερικό δεν μπορούν να αποκτήσουν ΑΜΚΑ για τους ίδιους και για τα παιδιά τους (ΠΟΛ.1146/19.5.2014).

Κωδ. 835-838ΑΦΜ συγγενικών προσώπων: Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ των συγγενών που είναι προστατευόμενα μέλη. Επιπλέον συμπληρώνεται η συγγένεια που υπάρχει με τον υπόχρεο ή με τη σύζυγο. Δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί το ονοματεπώνυμο που γραφόταν παλαιότερα.

Κωδ. 861-864 ΑΜΚΑ συγγενών: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ των λοιπών συγγενών που είναι προστατευόμενα μέλη. Επισημαίνουμε ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του  άρθρο 11 του ν. 4172/2013, θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω.

* Η διεύθυνση επαγγέλματος:

Προσοχή:

1) Για τον υπόχρεο: η διεύθυνση επαγγέλματος συμπληρώνεται μόνο από όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ η διεύθυνση κατοικίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους.

2) Για τη σύζυγο: συμπληρώνεται κατά περίπτωση η διεύθυνση κατοικίας ή του επαγγέλματος, εφόσον είναι επιτηδευματίας.

Επιπλέον εάν είστε έγγαμος πρέπει να επιλέξετε "X" πάνω στη λέξη "ΕΓΓΑΜΟΣ". (Μην επιλέξετε "X" αν είστε διαζευγμένος ή βρίσκεστε σε χηρεία ή σε διάσταση).

* Στοιχεία του εκπροσώπου:

Τα στοιχεία του εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, δικαστικού συμπαραστάτη, προσωρινού διαχειριστή ή συνδίκου πτώχευσης κ.λπ.) ή φορολογικού εκπρόσωπου, εφόσον συντρέχει περίπτωση υποβολής δήλωσης για τα εισοδήματα:

α) Προσώπου που κατοικεί στην αλλοδαπή και αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα.

β) Ανηλίκου ή προσώπου που έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

γ) Προσώπου που απεβίωσε, για το οποίο η φορολογική δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του.

δ) Σχολάζουσας κληρονομιάς.

ε) Από περιουσιακά στοιχεία που έχουν τεθεί υπό μεσεγγύηση, βρίσκονται σε κατάσταση επιδικίας ή αφορούν πτωχευτική περιουσία.

Στο παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του Φορολογικού Εκπροσώπου" αφορά τον Α.Φ.Μ. του εκπροσώπου και συμπληρώνεται απαραίτητα, εφόσον βέβαια αναγράφονται στοιχεία εκπροσώπου στο σώμα της δήλωσης.

Σε περίπτωση που εκπρόσωπος είναι η σύζυγος θα συμπληρώσει στο πεδίο αυτό τον δικό της Α.Φ.Μ.0 ΑΦΜ του εκπροσώπου αναγράφεται στο σχετικό πεδίο και σε περίπτωση που εκπρόσωπος είναι η σύζυγος, αναγράφεται το δικό της ΑΦΜ.

* Φορολογικός εκπρόσωπος για τους κατοίκους εξωτερικού:         

Από 1/1/2014, ο φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις (άρθρο 7§1 Ν. 4174/2013).

Στην ταχυδρομική διεύθυνση του εκπροσώπου, η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο. Η διαδικασία ορισμού εκπροσώπου έχει ορισθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1283/30.12.2013.

Προσοχή: Με τον ορισμό του φορολογικού εκπροσώπου δεν μετατίθεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον εκπρόσωπο (ΠΟΛ.1283/30.12.2013).

Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.

* Διόρθωση Δ/νσης κατοικίας και των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των προσωπικών λοιπών στοιχείων:

Για τη διαδικασία μεταβολής, (με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας), της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων φυσικών προσώπων που είναι πιστοποιημένοι χρήστες, μας δίνει οδηγίες η εγκύκλιος ΠΟΛ.1123/30.4.2014. Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1178/7.12.2010.

Συνήθη ερωτήματα

1. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;


Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την έγγαμη σχέση. Στην συνέχεια θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση αφού επιλέξετε την ένδειξη "ΕΓΓΑΜΟΣ" και πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου.

2. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω την σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;  


Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη "ΕΓΓΑΜΟΣ" και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.

3. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;

Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη "ΕΓΓΑΜΟΣ", στο πεδίο "ΥΠΟΧΡΕΟΣ" θα πληκτρολογήσετε τον δικό σας ΑΦΜ και θα πατήσετε "Επιβεβαίωση στοιχείων".

* Είναι  υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων  των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων.

- Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.


Για τρίτη χρονιά, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.

Συνεχίζεται και φέτος η προ-συμπλήρωση της δήλωσης, καθώς υποχρεώθηκαν σε αποστολή στοιχείων που θα συμπληρώσουν τα εισοδήματα της κάθε δήλωσης όλοι όσοι χορηγούν βεβαιώσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων είναι προτιμότερο να απευθύνεστε για διορθώσεις στους φορείς που σας χορήγησαν την βεβαίωση. Με αυτόν τον τρόπο η συμφωνία θα είναι πλήρης.

Σε περίπτωση που η δήλωσή σας επιλεχθεί για έλεγχο η εφαρμογή θα σας ενημερώνει κατά πόσον θα πρέπει να στείλετε ταχυδρομικά τα παραστατικά ή αν θα πρέπει να επισκεφθείτε τη Δ.Ο.Υ. για να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου.

Με την υποβολή της δήλωσης, εφόσον δεν επιλεχθεί για έλεγχο, προσδιορίζεται το καταβλητέο ποσό του φόρου και ενημερώνεστε για την ταυτότητα οφειλής με την οποία μπορείτε να καταβάλλετε τον οφειλόμενο φόρο στις τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ. καθώς και για τις δόσεις.

Η πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά, αλλά ηλεκτρονικά και θα έχετε τη δυνατότητα να την εκτυπώσετε.

Με το νέο Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) καθιερώνονται τέσσερις κλίμακες φόρου εισοδήματος:

α) για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα το οποίο όμως φορολογείται με διαφορετικό συντελεστή,
γ) για εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) για εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Συνεχίζεται να προβλέπεται και φέτος επιπλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 21.000 ευρώ.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγορά φαρμάκων.

Οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται με τη δήλωση αλλά φυλάσσονται από εσάς, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2014 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Ποιοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ΚΦΕ-ν.4172/2013 και την ΠΟΛ.1067/20.3.2015, υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1):

1ον Έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα,  φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι.

2ον Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

3ον Κάτοικοι εξωτερικού: Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. (Τόκοι, ενοίκια, μερίσματα, κλπ.).

Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

4ον Ενήλικα τέκνα (άνω των 18 ετών) που αποκτούν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό,  φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη (π.χ. φοιτητές κ.λπ.). Σχ. παραδείγματα θα δούμε.

Επισήμανση: Δεν υπάρχει πλέον η εξαίρεση που ίσχυσε πέρυσι όπου εξαιρούντο οι νέοι άνω των 18 ετών που είναι προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

Συνεπώς καμία πλέον εξαίρεση στην υποχρέωση για δήλωση εισοδήματος. Καθιερώνεται   καθολικό ηλικιακό κριτήριο. Υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα στη δήλωση:

Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά του, στη Φορολογική Διοίκηση που  φορολογούνται με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλάσσονται.

* Για όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα δηλώνεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος.

* Συνεπώς στη δήλωση θα αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου ανεξάρτητα αν φορολογούνται ή απαλλάσσονται της φορολογίας ή έχουν φορολογηθεί κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έχουν καταβληθεί ελεύθερα φόρου.

Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης:

α. οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
β. οι κεκαρμένοι μοναχοί (εκτός μονών-ασκητές) για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. (ΠΟΛ.1067/20.3.2015).

Χρόνος  και τρόπος υποβολής

1ον. Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων.

 

1ον. Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων.
α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής:

Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως τις 26η Αυγούστου 2015.

Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ.

Σχ. βλ. (ΠΟΛ.1151/14.7.2015)

            (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)

β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
1η  Δόση για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18/7/2015, έως 31 Ιουλίου 2015

1η  Δόση για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.7.2015 και μετά, έως 31 Αυγούστου 2015

2η  Δόση έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

3η  Δόση έως  30 Νοεμβρίου 2015

(παράταση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015) 

 

γ) Έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Δεν μεταβλήθηκε).
Εφόσον η καταβολή του φόρου γίνει εφάπαξ στην ημερομηνία υποβολής της πρώτης δόσης (ήτοι την 31.7.2015 για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18/7/2015, ή την 31.8.2015 για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.7.2015), τότε θα ισχύει και η έκπτωση 2% στο σύνολο του φόρου.

Η έκπτωση καλύπτει το σύνολο του φόρου που απορρέει από το εκκαθαριστικό ήτοι το φόρο εισοδήματος και κατά περίπτωση όπου επιβάλλεται, την εισφορά αλληλεγγύης και το φόρο πολυτελείας.

Σχ. βλ. άρθρο 67, παρ. 6 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 και ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και εξής.

ΠΟΛ.1120/15.6.2015.

 

 Βασική επισήμανση

Όλες οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται σε έγχαρτη μορφή.

Δηλώσεις με επιφύλαξη

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ για έλεγχο - εκκαθάριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται από Λ/Φ χρειάζεται εξουσιοδότηση:

Συνοψίζοντας όλα όσα αναφέραμε προσθέτουμε ότι ο  φορολογούμενος υποβάλλει τη δήλωσή του είτε:

* με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης,
* είτε αναθέτοντας την υποβολή σε εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό ο οποίος θα χρησιμοποιήσει  τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Εδώ σημείο αναφοράς είναι πάντα η ΠΟΛ.1178/7.12.2010 που ορίζει τα της εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet.

Ο Λ/Φ χρειάζεται εξουσιοδότηση:

* Η εξουσιοδότηση πρέπει να αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα ηλεκτρονικά αρχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε., εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet.

* Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (παρ. 1 άρθρο 11 ν.2690/1999 ΦΕΚ 45 Α' όπως ισχύει).

Περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους 

Η δήλωση υποβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, στις περιπτώσεις:
* θανάτου του φορολογούμενου ή
* μεταφοράς της κατοικίας του στο εξωτερικό.

Παράδειγμα: εάν ένας φορολογούμενος απεβίωσε στις 25/6/2014 η δήλωση, με τα εισοδήματα του από 01/01/2014 έως 25/06/2014, θα μπορεί να υποβληθεί από τους κληρονόμους του μέχρι και τις 31/12/2015.

Προσοχή: Χειρόγραφα οι δηλώσεις των αποβιωσάντων:

* Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην Φορολογική Διοίκηση.
* Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

..."ους ο θεός συνέζευξε"...

Φορολογία εγγάμων - υποχρεωτικά κοινή δήλωση των συζύγων

* Οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους στα οποία ο φόρος τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά.

* Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.

Σημείωση: Υπό το καθεστώς του προηγούμενου ΚΦΕ-Ν. 2238/1994 είχε γίνει δεκτό (ΠΟΛ.19/30.1.1985) ότι, εφόσον κατά την 1η Ιανουάριου του έτους υποβολής της δήλωσης έχει ήδη τελεστεί και υπάρχει γάμος, οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους τα οποία απέκτησαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, ανεξάρτητα αν ο γάμος έχει τελεστεί στην αρχή ή στο τέλος του προηγούμενου χρόνου.

* Οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

Πότε χωριστή δήλωση

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστά φορολογική δήλωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

* Όταν δεν μένουν μαζί, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.
* Όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης.
* Όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος-Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω μεταβολές.

Επίσης, υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης έχουν:

* Ο πατέρας για τα εισοδήματα των ανήλικων παιδιών όταν υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Αν δεν υπάρχει πατέρας ή έχει χάσει τη γονική μέριμνα, την υποχρέωση για υποβολή δήλωσης την έχει η μητέρα.
* Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, αντίστοιχα.
* Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
* Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

Εισοδήματα ανήλικων τέκνων

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, παρ. 4, "το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ' αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης ".

Έχουμε όμως τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Η προηγούμενη διάταξη  δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση:

α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12,
β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.

Προσοχή: στην περίπτωση που το ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για μια ή και για τις δύο από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε στη δήλωσή του περιλαμβάνεται κάθε εισόδημα αυτού όπως π.χ. το εισόδημα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους.

Συνεπώς από τις διατάξεις της παραγράφου  4 του άρθρου 11 του ΚΦΕ- Ν. 4172/2013 προκύπτει ότι κατ' αρχήν ο ανήλικος δεν έχει ίδια φορολογική υποχρέωση.

Την άποψη αυτή, ερμηνεύοντας το αντίστοιχο άρθρο 5 του προϊσχύσαντος ΚΦΕ-Ν. 2238/1994,  διατυπώνει το ΝΣΚ με την γνωμοδότηση 499/25.9.2000, την οποία είχε δεχθεί η διοίκηση με την ΠΟΛ.1259/2.11.2000 ως εξής: "Για τα εισοδήματα τα οποία αποκτά αυτός πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 4 του παραπάνω άρθρου, για τα οποία έχει ίδια φορολογική υποχρέωση, φορολογικά υπόχρεος είναι ο γονέας εκείνος που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και επί ισόποσων εισοδημάτων των δύο γονέων ο πατέρας του ανηλίκου στο εισόδημα του οποίου προστίθεται αυτό του ανηλίκου".

Επομένως για τα εισοδήματα ανηλίκων:

* Με βάση τις νέες διατάξεις από 1-1-2014 θα υποβάλει δική του δήλωση το ανήλικο μόνο λόγω προσωπικής εργασίας και λόγω συντάξεων από αποθανόντα γονέα, ανεξαρτήτως ποσού.
* Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα. Κατά τον ίδιο τρόπο δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα, το εισόδημα των ανήλικων άγαμων τέκνων που προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από τους ανιόντες, στους οποίους είχαν μεταβιβασθεί από τους γονείς των ανήλικων τέκνων.

Ανήλικος με αυτοκίνητο βαρύνει τον γονέα

Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχασε τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα, ανεξάρτητα από το εάν για το τέκνο αυτό υπάρχει υποχρέωση υποβολής ξεχωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Στην περίπτωση που οι γονείς έχουν ίσο εισόδημα ή που κανείς από τους γονείς δεν έχει εισόδημα, η αντικειμενική αυτή δαπάνη λογίζεται ως δαπάνη του πατέρα.

(ΠΟΛ.1076/26.3.2015).
   
Τα ενήλικα τέκνα που αποκτούν εισόδημα υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση

Σε κάθε  περίπτωση τα ενήλικα τέκνα που αποκτούν εισόδημα υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11.

Σχ. βλ. άρθρο 67 παρ. 1 του Ν.4172/2013 και την ΠΟΛ.1067/19.3.2015).

Συνεπώς δεν προβλέπεται, πλέον, εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.

Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου. Επισημάνσεις

1ον Η Δ.ΗΛΕ.Δ της Γενικής Γραμματείας  Δημοσίων Εσόδων, πραγματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων Φ.Π. που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, εκδίδει τις Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, για την οφειλή ή η απαίτηση των φορολογουμένων και τις κοινοποιεί σε αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α' της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4174/2013.

Οι φορολογούμενοι, θα μπορούν να εκτυπώνουν την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου από το Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν.

2ον Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα οδηγούνται για έλεγχο στη Δ.Ο.Υ. και οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκτυπώνονται και αποστέλλονται στους φορολογούμενους από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της δήλωσης.

3ον Κατά περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται στη Δ.ΗΛΕ.Δ από κλιμάκιο εφοριακών και η πράξη προσδιορισμού φόρου κοινοποιείται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Πως υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος

Το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (άμεσος προσδιορισμός και διοικητικός προσδιορισμός) αφού αφαιρεθεί:

α) ο φόρος που παρακρατήθηκε,
β) ο φόρος που προκαταβλήθηκε,
γ) ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9.

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις (βλ. πιο πάνω).

Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου


​* Από την εκκαθάριση της δήλωσης μπορεί να προκύψει υποχρέωση καταβολής (χρεωστικό υπόλοιπο) ή δικαίωμα επιστροφής χρημάτων (πιστωτικό υπόλοιπο).

* Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του. (παρ. 1 άρθρο 18 Ν. 3522/2006 ΦΕΚ . 276 Α')

Σε εκπρόθεσμες δηλώσεις

* Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ο φόρος καταβάλλεται σε τρείς ίσες διμηνιαίες δόσεις και ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας που θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί.

Έκπτωση 2% στην περίπτωση μετρητοίς

Εάν ο οφειλόμενος φόρος με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση, καταβληθεί εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε μια ή περισσότερες δόσεις παρέχεται έκπτωση στο συνολικό ποσό 2%.

(Σχ. βλ. παρ. 6 του άρθρου 67 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013, που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά).

Οδηγίες για τον τρόπο εξόφλησης του φόρου θα πάρουμε από την τελευταία σελίδα του Ε1

Επιστροφή φόρου

* Αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο αυτό θα επιστραφεί μέσω των τραπεζών, όπως περιγράφεται στη συμπλήρωση του πίνακα 11 της δήλωσης.
* Αν προέρχεται από προκαταβολή προηγούμενου έτους που δεν εξοφλήθηκε, ή αν υπάρχει οποιαδήποτε οφειλή στο Δημόσιο ή Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, η επιστροφή των χρημάτων θα καθυστερήσει, γιατί πρέπει να προηγηθεί έλεγχος και μετά να δοθεί η σχετική εντολή.

Προσυμπλήρωση κωδικών των πινάκων της δήλωσης

* Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία  βεβαιώσεων (ΠΟΛ.1051/19.2.2015) που αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ., προσυμπληρώνονται τα εισοδήματα και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης.

* Ο φορολογούμενος ενημερώνεται (μέσω πίνακα) για τα ποσά των εισοδημάτων και των φόρων ανά εργοδότη - ασφαλιστικό φορέα.

* Όταν συμπληρώνονται κωδικοί της δήλωσης με εισοδήματα - φόρους που καταβλήθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, οι φορολογούμενοι δύναται να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στη Δ.ΗΛΕ.Δ. για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης τους.

Δείτε τις:

Οδηγίες που αφορούν την προσυμπλήρωση κωδικών των πινάκων της δήλωσης:Πιν. 4α  (μισθωτή εργασία, συντάξεις και παρακρατηθέντες φόροι),
Πιν. 4β  (εισόδημα ναυτικών ε.ν. και παρακρατηθέντες φόροι),
Πιν. 4γ2 (επιχειρηματική δραστηριότητα και παρακρατηθέντες φόροι),
Πιν. 6     (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία-ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη)

Οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου, εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούμενο.

Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι κωδικοί που προσυμπληρώνονται είναι:

Πίνακας 4Α:
301-302, 303-304, 321-322, 325-326, 309-310, 313-314, 315-316, 333-334, 393-394Πίνακας 4Β:
255-256, 257-258Πίνακας 4Γ2:
403-404, 601-602,605-606Πίνακας 6:
619-620, 617-618, 613-614, 335-336Η προσυμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας μας που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει της ΠΟΛ.1051/19.2.2015.

Σε περίπτωση που έχετε έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)

Kάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής υποβολής της με βάση την ΠΟΛ.1051/19.2.2015.

Εφόσον ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία μας, θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής και θα μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της δήλωσης Ε1.

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε στην ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις).

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών σας, είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.)

Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει
ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης, βάσει της ΠΟΛ.1051/19.2.2015.

Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων μέσω e-mail ή στο τηλέφωνο 15515.
Παρατήρηση

Εφόσον ο δικαιούχος έχει αμοιβές που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κωδικούς θα επαναλαμβάνεται το record για τον ίδιο δικαιούχο τόσες φορές είναι οι κωδικοί.

Τόκοι σε κοινούς τραπεζικούς λογαρισμούς

* Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) οι τόκοι καταθέσεων δηλώνονται αναλογικά στους πραγματικούς δικαιούχους με βάση τις πραγματικές περιστάσεις.

* Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

Αμοιβές και φόροι  που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή

* Στην περίπτωση αμοιβών ή φόρων  που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε δολάρια Η.Π.Α.), λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία  ευρώ και του ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών στην αλλοδαπή.

* Σε περίπτωση όμως, αμοιβών ή φόρων που καταβάλλονται περιοδικά, η μετατροπή θα πρέπει να γίνει με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση

* Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης. (σχ. βλ. το άρθρο 18. Υποβολή φορολογικής δήλωσης - ΚΦΔ-Ν. 4174/2013).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης