ΠΟΛ.1012/13.1.2000

Επιστροφή επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου για αποδοχές και συντάξεις από 1/1-31/12/1999Σχόλια:


13 Ιαν 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα,13 Ιανουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.:1004013/59/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αικ. Κουφοπούλου
Τηλέφωνα: 3375314, 315, 316

ΠΟΛ.:1012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου για αποδοχές και συντάξεις από 1/1/- 31/12/1999.
1004013/59/Α0012/ΠΟΛ.1012/13.1.00

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και στη συνέχεια της υπ' αριθ. 1103133/1572/Α0012//διαταγής μας, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Με την υπ' αριθ. 1103133/1572/Α0012/διαταγή μας έγινε δεκτό ότι το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου θα συμψηφισθεί με τον οφειλόμενο Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών του τελευταίου διμήνου ή μήνα της χρήσης 1999 που αποδίδεται έως 15.1.2000.

2. Με αφορμή το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει ο ανωτέρω συμψηφισμός φόρου, καθόσον λόγω της αύξησης του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας δεν οφείλεται Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών για το τελευταίο δίμηνο ή μήνα της χρήσης 1999, αλλά ούτε και της χρήσης 2000, γίνεται δεκτό ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι εργοδότες δεν θα επιστρέψουν το επιπλέον ποσό του παρακρατηθέντος φόρου στους δικαιούχους. Στις περιπτώσεις αυτές, το επιστρεπτέο ποσό φόρου που θα εμφανισθεί στην οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. έτους 1999 θα επιστραφεί στους εργοδότες με Τ.Α.Φ.Ε. από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την προθεσμία απόδοσης του Φ.Μ.Υ. του δεύτερου διμήνου, όπως περιγράφουμε και στην υπ' αριθ. 1119386/1979/Α0012/διαταγή μας και στη συνέχεια οι εργοδότες θα επιστρέψουν το ποσό αυτό στους δικαιούχους μισθωτούς.

3. Αντίθετα, στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν εργάσθηκαν ολόκληρη τη μισθολογική περίοδο, δεν θα επιστραφεί το επιπλέον ποσό φόρου από τους εργοδότες, αλλά θα επιστραφεί στους δικαιούχους με την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθεί από αυτούς το προσεχές οικονομικό έτος 2000.


Taxheaven.gr