ΠΟΛ.1008/12.1.2000

Μη επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες δηλώσεις έναρξης και μεταβολής φ.τ.μ.για την παύση λειτουργίας λόγω βλάβης, μέχρι 15.2.2000 - ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

12 Ιαν 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.:1003553/10/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες: Γλ.Γκούμα
Τηλέφωνα:3640870

ΠΟΛ.:1008

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. 1121939/973/0015/31.12.1999 Τηλεγραφήματος (ΠΟΛ.1272) και συγκεκριμένα για τις φ.τ.μ. στις οποίες εντοπίζεται πρόβλημα στη λειτουργία τους με το 2000, για τις μεταβολές που προκύπτουν από την παύση λειτουργίας παλαιάς φ.τ.μ. και την έναρξη αγοράς νέας φ.τ.μ., δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων του άρθρου 4 του Ν. 1809/1988 (έναρξης και μεταβολής φ.τ.μ.) μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2000, εφόσον οι δηλώσεις αυτές είναι αποτέλεσμα του συγκεκριμένου γεγονότος (παύση λειτουργίας φ.τ.μ. - βλάβη, λόγω του 2000).

Taxheaven.gr