ΠΟΛ.1002/5.1.2000

Κοινοποίηση τιμής ECU σε δραχμές την 29η Οκτωβρίου 1999Σχόλια:


5 Ιαν 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1000743/30-Φ25/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΒΕΤ
Πληροφορίες: Σαϊτάνης Νίκος
Τηλέφωνο: 3636833

ΠΟΛ.: 1002

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση τιμής Ε.C.U. σε Δραχμές την 29/10/1999.
1000743/30-Φ25/0016/ΠΟΛ.1002/5.1.00

Σας κοινοποιούμε τη μέση τιμή της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ECU) σε δραχμές την 29 Οκτωβρίου 1999, η οποία όπως αναφέρεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι 330,050 δρχ., προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί για υπολογισμούς μετατροπής του ECU σε δρχ. σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1003322/73/Τ&Ε.Φ./ΠΟΛ.1041/10.2.1998.


Taxheaven.gr