Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1275/31.12.1999 Θεώρηση Βοηθητικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό (TAXIS) 9 και Αναλυτικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό 13 και τήρηση αυτών - Τήρηση Ημερολογίου Εισπράξεων - Πληρωμών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1999 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1275/31.12.1999
Θεώρηση Βοηθητικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό (TAXIS) 9 και Αναλυτικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό 13 και τήρηση αυτών - Τήρηση Ημερολογίου Εισπράξεων - Πληρωμών
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1121984/974/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες : Μ. Σταρά
Τηλέφωνο : 3638878

ΠΟΛ.: 1275


ΘΕΜΑ: Θεώρηση Βοηθητικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό (TAXIS) 9 και Αναλυτικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό 13 και τήρηση αυτών – Τήρηση Ημερολογίου Εισπράξεων- Πληρωμών.

1. Μετά την εφαρμογή του συστήματος TAXIS και την κωδικοποίηση των θεωρούμενων βιβλίων, η θεώρηση των ημερολογίων των επιτηδευματιών της Γ' κατηγορίας γίνεται με τους πιο κάτω προβλεπόμενους Κωδικούς Αριθμούς.

Κλασικό Σύστημα


Ημερολόγια Κωδικός αριθμός


Γενικό Ημερολόγιο 5
Βοηθητικό Ημερολόγιο Ταμείου 6
Βοηθητικό Ημερολόγιο Αγορών 7
Βοηθητικό Ημερολόγιο Πωλήσεων 8
Βοηθητικά Ημερολόγια (Λοιπά) 9

Συγκεντρωτικό Σύστημα


Ημερολόγια Κωδικός αριθμός


Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου 10
Αναλυτικό Ημερολόγιο
Διαφόρων Πράξεων 11
Αναλυτικό Ημερολόγιο Πωλήσεων 12
Αναλυτικό Ημερολόγιο Αγορών 13
Αναλυτικά Ημερολόγια (Λοιπά) 14

Οι κωδικοί 9 και 14 προβλέφθηκαν στο σύστημα για τη θεώρηση των βοηθητικών ή αναλυτικών ημερολογίων πλην των βασικών για τα οποία προβλέπεται ειδικός Κ.Α. Ενόψει των ανωτέρω, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και ειδικότερα εκείνων οι οποίες τηρούν περισσότερα από ένα τέτοια λοιπά ημερολόγια και για την
καλύτερη λειτουργία του συστήματος, παρέχεται η ευχέρεια επί μηχανογραφικής τήρησης να θεωρείται ένα έντυπο (μηχανογραφικό) με τον κωδικό αριθμό 14 για τα λοιπά θεωρημένα αναλυτικά ημερολόγια (επί συγκεντρωτικού συστήματος) ή με τον κωδικό αριθμό 9 για τα λοιπά θεωρημένα βοηθητικά ημερολόγια (επί κλασικού συστήματος), στα οποία θα εκτυπώνονται όλα τα λοιπά θεωρημένα βοηθητικά ή αναλυτικά ημερολόγια για τα οποία δεν προβλέπεται ειδικός Κ.Α. και κατά την εκτύπωση θα αποτυπώνεται ο τίτλος του ημερολογίου, θα δίδεται δε ενιαία εσωτερική αρίθμηση ανά ημερολόγιο.
Σημειώνεται ότι στα ημερολόγια αυτά δεν επιτρέπεται η εκτύπωση ημερολογίων για τα οποία υπάρχει ειδικός Κ.Α.
Είναι αυτονόητο ότι τα ημερολόγια πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής.
Το έντυπο αυτό θεωρείται ως ένα ημερολόγιο και όχι ως ενιαίο έντυπο (άρθρο 25, παρ. 1), του οποίου όμως η χρησιμοποίηση (τήρηση) είναι ανάλογη με αυτή του ενιαίου εντύπου. Κατά τη θεώρησή του θα δηλώνονται τα λοιπά ημερολόγια τα οποία θα εκτυπώνονται από αυτό και εάν η επιχείρηση μεταγενέστερα θέλει να εκτυπώνει και άλλο ημερολόγιο για το οποίο δεν υπάρχει ειδικός Κ.Α., θα γίνεται μετά από σχετική γνωστοποίηση.

2. Στις περιπτώσεις που το λογισμικό των επιχειρήσεων διαχωρίζει κατά την τήρηση του βοηθητικού ή του αναλυτικού ημερολογίου ταμείου τις εισπράξεις από τις πληρωμές και εκ του λόγου αυτού τηρούντο μέχρι σήμερα ημερολόγιο εισπράξεων και ημερολόγιο πληρωμών, οι επιχειρήσεις αυτές θα θεωρούν Αναλυτικό Ημερολόγιο
Ταμείου (Κ.Α. 10, επί συγκεντρωτικού συστήματος) ή Βοηθητικό Ημερολόγιο Ταμείου (Κ.Α. 6, επί κλασικού συστήματος) και κατά την εκτύπωσή τους παρέχεται η ευχέρεια να εκτυπώνονται χωριστά οι εισπράξεις από τις πληρωμές, σε επίπεδο μήνα επί τήρησης αναλυτικού ημερολογίου ταμείου ή ανά ημέρα επί τήρησης βοηθητικού ημερολογίου ταμείου, χωρίς υποχρέωση εσωτερικής αρίθμησης των σελίδων. Η αρίθμηση των ημερολογιακών εγγραφών μπορεί να δίνεται χωριστά για τις εισπράξεις και τις πληρωμές ή μπορεί να δίνεται ενιαία αρίθμηση σε επίπεδο ημερολογίου.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης