Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 282/10.6.2015 Αντιμετώπιση ερωτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ «ιδιοκτητών εκμεταλλευτών Δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (τουριστικών λεωφορείων, ΕΔΧ Ταξί κλπ) ή συνεταιρισμών και κοινοπραξιών αυτών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κλπ»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2015 ]
Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 282/10.6.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ «ιδιοκτητών εκμεταλλευτών Δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (τουριστικών λεωφορείων, ΕΔΧ Ταξί κλπ) ή συνεταιρισμών και κοινοπραξιών αυτών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κλπ»

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 282

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Αντιμετώπιση ερωτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ «ιδιοκτητών εκμεταλλευτών Δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (τουριστικών λεωφορείων, ΕΔΧ Ταξί κλπ) ή συνεταιρισμών και κοινοπραξιών αυτών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κλπ»

Σχετικά : Επιστολή σας αρ. πρωτ. 1501/Φ.1801/25-05-2015, με e-mail 25-05-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 263/25-05-2015).

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, «ως προς την αντιμετώπιση ερωτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ «ιδιοκτητών εκμεταλλευτών Δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (τουριστικών λεωφορείων, ΕΔΧ Ταξί κλπ) ή συνεταιρισμών και κοινοπραξιών αυτών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κλπ», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής :

1. Στην παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 ορίζονται οι υποχρεωτικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 ορίζονται οι προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ως κριτήριο των υποχρεωτικά εγγραφόμενων ορίζεται : α) να είναι έμποροι και να διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή να ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή, β) να είναι ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και γ) να είναι εμπορική εταιρεία συσταθείσα κατά το ελληνικό δίκαιο. Ως κριτήριο των προαιρετικά εγγραφόμενων ορίζεται : τα φυσικό ή νομικό πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων να ασκούν ή να προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

2. Όπως έχουμε αναφέρει στο έγγραφο μας (Α.Π. 47/15-2-2015) οι μεταφορικές επιχειρήσεις «π.χ. Εκμετάλλευσης Φορτηγών δημόσιας χρήσεως, Ιδιοκτησίας (εκμετάλλευσης) λεωφορείων κλπ», εγγράφονται στο ΓΕΜΗ, γιατί όπως έχει κριθεί η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς είναι εμπορική δραστηριότητα.

3. Ωσαύτως και οι ιδιοκτήτες / εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, που δεν ασχολούνται μόνο με την ανάληψη ευκαιριακών μισθώσεων, αλλά ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς προμήθειας και να αναλάβουν/ συνάψουν συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου για παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο, προφανέστατα ασκούν εμπορική δραστηριότητα και υποχρεούνται εγγραφής στο ΓΕΜΗ και κατ' επέκταση στο μητρώο του Επιμελητηρίου.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης