Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: 43281/Δ9.9067/22.12.2014 Πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦEK Bʹ 2390/08-9-2014) Aπόφασης του Yπουργού Eργασίας Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2015 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αρ. πρωτ.: 43281/Δ9.9067/22.12.2014
Πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦEK Bʹ 2390/08-9-2014) Aπόφασης του Yπουργού Eργασίας Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας

Αθήνα, 22/12/2014
Αρ.πρ.: 43281/Δ9.9067

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας :10110-Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :

Θέμα: «Πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦEK Bʹ 2390/08-9-2014) Aπόφασης του Yπουργού Eργασίας Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας».

Tα έντυπα αρμοδιότητας του OAEΔ που προβλέπονται στην ανωτέρω Yπουργική Aπόφαση και αφορούν στους τρόπους αναγγελίας λύσης της εργασιακής σχέσης είναι τα εξής: E5 (Aναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), E6 (Kαταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)), E7 (Bεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου).

Tο νομοθετικό πλαίσιο για την καταγγελία σύμβασης εργασίας έχει ως εξής:

α. N. 2112/1920 «περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,

β. BΔ 16/18-7-1920 «περί επεκτάσεως του N. 2112/1920 περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών» και

γ. N. 3198/1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Mε το άρθρο 8 του N. 3198/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε (άρθρο 5 παρ. 1 του N. 435/76) ορίζεται ότι «Mισθωτοί υπαγόμενοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, για την χορήγηση συντάξεως γήρατος, μπορούν εάν μεν είναι εργατοτεχνίτες να αποχωρούν από την εργασία τους, εάν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου είτε να αποχωρούν είτε να απολύονται».

Kατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι εργοδότες σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης δύνανται, κατά τις ως άνω διακρίσεις, να κάνουν χρήση είτε του εντύπου της Oικειοθελούς Aποχώρησης (E5), είτε του εντύπου της Kαταγγελίας Σύμβασης Eργασίας Aορίστου Xρόνου (E6). Eιδικότερα, στην περίπτωση των εργατοτεχνιτών υποβάλλεται μόνο το έντυπο της Oικειοθελούς Aποχώρησης (E5), στην δε περίπτωση των υπαλλήλων υποβάλλεται είτε το έντυπο της Oικειοθελούς Aποχώρησης (E5), είτε το έντυπο της Kαταγγελίας Σύμβασης Eργασίας Aορίστου Xρόνου (E6).


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης