ΠΟΛ.1244/9.12.1999

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.2753/1999Σχόλια:


9 Δεκ 1999

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Τηλέφωνα: 3375311, 312
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 1999
Αριθμ.Πρωτ.: 1116117/11088/Β΄0012
ΠΟΛ.: 1244

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 2753/1999.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2753/1999 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.2130/1993 και του Ν.1900/1990, σχετικά με το τέλος διαφήμισης που επιβάλλεται μεταξύ άλλων και σε περίπτωση προβολής προϊόντων, που γίνεται με την τοποθέτησή τους σε εμφανή σημεία εντός του καταστήματος.

2. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι, με την παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν.2753/1999, ορίζεται προθεσμία (μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 1999) για την απόδοση του οφειλόμενου από 1.1.1998 και μετά τέλους διαφήμισης, σας κοινοποιούμε τις πιο πάνω διατάξεις, για ενημέρωσή σας.Taxheaven.gr