ΠΟΛ.1236/22.11.1999

Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΜΥ, οριστικής δήλωσης οικονομικού έτους 1999 (εισοδήματα χρήσης 1998)Σχόλια:


22 Νοέ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 1999
Αριθμ.Πρωτ.: 1112459/1827/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α
Τηλέφωνα: 3375315-316

ΠΟΛ.: 1236

ΘΕΜΑ: Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Μ.Υ. οριστικής δήλωσης οικον. έτους 1999 (εισοδήματα χρήσης 1998).

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την υπ' αριθ. 1145361/2325/Α0012/διαταγή μας, με την οποία δώσαμε οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από τις αποδοχές και συντάξεις κατά τη διάρκεια του έτους 1998, έγινε δεκτό ότι, σε περίπτωση που παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2238/1994 και αποδόθηκε με τις προσωρινές δηλώσεις φόρος μεγαλύτερος εκείνου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του μισθωτού, σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 9, μειωμένου κατά
2,5%, το επιπλέον ποσό φόρου έπρεπε να επιστραφεί στον εργοδότη με ΤΑΦΕ, μέχρι την προθεσμία απόδοσης ΦΜΥ του δεύτερου διμήνου και σύμφωνα με όσα περιγράφουμε στην υπ' αριθ. 1120274/10556/Β0012/ΠΟΛ.1308/21.1.1993 διαταγή μας.

2. Με αφορμή, όμως, το γεγονός ότι πολλές ΔΟΥ δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στους δικαιούχους εργοδότες το επιπλέον ποσό ΦΜΥ, πιστωτικό υπόλοιπο όπως αυτό έχει εμφανισθεί στην οριστική δήλωση ΦΜΥ, παρακαλούμε για την άμεση και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 1999 επιστροφή του στους δικαιούχους.


Taxheaven.gr