Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1226/23.11.1999 Ηλεκτροδότηση αυθαίρετων οικοδομών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1226/23.11.1999
Ηλεκτροδότηση αυθαίρετων οικοδομών

ΠΟΛ.1226/23.11.1999 Ηλεκτροδότηση αυθαίρετων οικοδομών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 23 Νοεμβρίου 1999
Αριθ . Πρωτ. 1109915/1309/ΔΕ-Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ, Β
Πληροφορίες: Η. Σταματόπουλος
Τηλέφωνο: 3253762

ΠΟΛ. 1226

ΘΕΜΑ: Ηλεκτροδότηση αυθαίρετων οικοδομών.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 53 του Ν.2065/1992, θεσπίστηκαν προϋποθέσεις και φορολογικές υποχρεώσεις επί ηλεκτροδότησης ανεγειρόμενων οικοδομών και καθορίστηκε η εν γένει σχετική διαδικασία.
Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν, κατ' αρχήν, οικοδομές για τις οποίες οι οικείες άδειες ανέγερσής τους εκδόθηκαν μέχρι 31.12.1994 (οικοδομικές εργασίες από 23.3.1990 και εντεύθεν) και για τις οποίες ζητείται ηλεκτροδότηση, χωρίς ωστόσο από πουθενά να ορίζεται ότι οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν αποκλειστικά μόνο τις νόμιμες οικοδομές και όχι και οικοδομές που ανεγέρθηκαν αυθαίρετα, χωρίς προηγούμενη έκδοση οικοδομικής άδειας.
Αλλωστε, σκοπός των εν λόγω διατάξεων είναι η αντιμετώπιση της παρατηρούμενης φοροδιαφυγής γενικά στον τομέα ανέγερσης οικοδομών, φαινόμενο το οποίο λογικό είναι να παρουσιάζεται εντονότερα στις περιπτώσεις μη νόμιμων οικοδομών. Συνεπώς, στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται, πέραν των νομίμων και οι αυθαίρετες οικοδομές που άρχισαν να ανεγείρονται ή ανεγέρθηκαν μέχρι 31.12.1994.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994, ορίζεται νέο καθεστώς προσδιορισμού ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, το οποίο καταλαμβάνει οικοδομές των οποίων οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν από 1.1.1995 και εντεύθεν. Το καθεστώς, όμως, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί και επί αυθαίρετων οικοδομών, δεδομένου ότι η όλη εφαρμογή των νέων διατάξεων προϋποθέτει την έκδοση οικοδομικής άδειας. Για τους λόγους αυτούς και εν όψει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 35 του Ν.2238/1994, που οριοθετούν την εφαρμογή των παλαιών και των νέων διατάξεων, πρέπει να γίνει δεκτό ότι και για τις αυθαίρετες οικοδομές που ανεγείρονται από 1.1.1995 και εντεύθεν έχουν, επίσης, εφαρμογή οι παλαιότερες διατάξεις του Ν.1882/1990, όπως αυτές ισχύουν και όχι το πιο πάνω αναφερόμενο νέο καθεστώς.

3. Με βάση τα παραπάνω, στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, όπως αυτές ισχύουν και ερμηνεύτηκαν με τις σχετικές εγκυκλίους, εμπίπτουν και όλες γενικά οι αυθαίρετες οικοδομές των οποίων ζητείται
ηλεκτροδότηση, ανεξαρτήτως του χρόνου ανέγερσής τους.
Σε σχέση με τις σχετικές εγκυκλίους των ως άνω διατάξεων, επισημαίνουμε ιδιαίτερα την εγκύκλιο, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται και στον υπολογισμό του κόστους κτιρίων ευρισκομένων εκτός αντικειμενικού συστήματος.
Σημειώνεται, επίσης, ότι ειδικά επί αυθαίρετων οικοδομών, θα πρέπει, αντί της προβλεπόμενης οικοδομικής άδειας, να προσκομίζονται οπωσδήποτε στην αρμόδια ΔΟΥ τα κατά περίπτωση υφιστάμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησης της οικοδομής ή έγκρισης ηλεκτροδότησης, που εκδίδονται από τις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες ή Αρχές.

4. Τέλος, εφιστάται η προσοχή των ΔΟΥ, προς αποφυγή καταστρατηγήσεων των παραπάνω διατάξεων, οι ισχυρισμοί φορολογουμένων ότι η αυθαίρετη οικοδομή της οποίας ζητείται ηλεκτροδότηση, ανεγέρθηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει πριν την 23.3.1990 (και, κατά συνέπεια, για τις εργασίες αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών δαπανών ανέγερσης), θα γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον αυτό προκύπτει από μη αμφισβητήσιμα στοιχεία, όπως εκθέσεις αυτοψίας ή εκθέσεις ή μηνυτήριες αναφορές ή λοιπά έγγραφα Πολεοδομίας, ΙΚΑ, Αστυνομικών και άλλων Αρχών, αποφάσεις Δικαστηρίων κ.λπ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης