ΠΟΛ.1215/18.10.1999

Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου,ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 1999 - 2000Σχόλια:


18 Οκτ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 18 Οκτωβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1092355/977/Δ.Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Α. Δασκαλάκη
Τηλ: 3642922

ΠΟΛ.: 1215

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 1999-2000.

Κοινοποιούμε κατωτέρω πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα και δαπάνη του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 1999 - 2000, για να λάβετε γνώση και να ενημερώσετε τους ενδιαφερομένους της περιφέρειάς σας.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν.112/1967, με τις οποίες επιβλήθηκε η εισφορά δακοκτονίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 102 του Ν.1402/1983, σας δόθηκαν οδηγίες με την υπ' αριθ. Σ.4309/159/ΕΓΚ.19/1.12.1983 διαταγή μας.
Οι ελαιοκαλλιεργητές οι οποίοι άσκησαν κατά το 1999 βιοκαλλιέργεια (παραγωγή βιολογικού ελαιόλαδου) δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας. Οι ως άνω βιοκαλλιεργητές θα καθοριστούν ονομαστικά και κατά περιοχή με αποφάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες θα κοινοποιούνται στις τοπικές ΔΟΥ.
Αντίγραφο της σχετικής απόφασης θα παραδίδεται από το βιοκαλλιεργητή στον ελαιοτριβέα ως δικαιολογητικό για τη μη είσπραξη από αυτόν εισφοράς δακοκτονίας.
Τέλος, με την υπ' αριθ. 1082679/858/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1261/2.9.1999 διαταγή μας, σας γνωστοποιήθηκε η τιμή του λαδιού κατά κιλό, με βάση την οποία θα υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο η πιο πάνω εισφορά δακοκτονίας, για το ελαιοκομικό έτος 1999 - 2000 και όχι οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση.Taxheaven.gr