ΠΟΛ.1213/18.11.1999

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων απόδοσης φόρων, εισφορών και τελώνΣχόλια:


18 Νοέ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 18 Νοεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1108425/1645/Α'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
Τηλέφωνο :3375314,315,316
ΦΑΞ :3375001

ΠΟΛ.: 1213

ΘΕΜΑ: "Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων απόδοσης φόρων, εισφορών και τελών".

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α').
3. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν σε φορολογούμενους στις ΔΟΥ για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων στις 11, 12, 17 και 18 Νοεμβρίου 1999, λόγω της απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Τη διαπίστωση ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και απόδοσης φόρου εισοδήματος εισφορών και τελών, που κανονικά έληξε στις 15 Νοεμβρίου 1999, παρατείνεται μέχρι 16 Νοεμβρίου 1999.

2. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και απόδοσης φόρου εισοδήματος, εισφορών και τελών, που κανονικά έληξαν στις 17 και 18 Νοεμβρίου 1999, παρατείνονται μέχρι και 22 και 23 Νοεμβρίου 1999, αντίστοιχα.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Taxheaven.gr