Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 25130/5.3.2015 Αιτήσεις καταχώρισης και έκδοσης πιστοποιητικών στο Γενικό Εμπορικο Μητρώο

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 25130/5.3.2015
Αιτήσεις καταχώρισης και έκδοσης πιστοποιητικών στο Γενικό Εμπορικο Μητρώο

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 25130/5.3.2015 Αιτήσεις καταχώρισης και έκδοσης πιστοποιητικών στο Γενικό Εμπορικο Μητρώο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015
Αριθ.πρωτ.: 25130

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Α. Οικονομάκη
Σ. Περιστέρης
Τηλέφωνο: 2103893303
 
ΘΕΜΑ: Αιτήσεις καταχώρισης και έκδοσης πιστοποιητικών στο Γενικό Εμπορικο Μητρώο

Σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων:

α) Από 28-02-2015 η υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων πραγματοποείται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου www.businessportal.gr. Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου οφείλουν να προμηθευτούν ζεύγος κωδικών από το ΓΕΜΗ προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Κ2-4946/15.10.2014.

β) Όσον αφορά την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καταχώρισης οι διατάξεις του Ν.3419/2005 δίνουν τις κάτωθι δυνατότητες:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) και με την προϋπόθεση ότι η το εν λόγω «είδος αίτησης» είναι διαθέσιμο, είτε με έντυπο τρόπο στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ στις οποίες αφενός μεν η αίτηση θα έχει έντυπη μορφή αλλά οι πράξεις ή/και τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση θα παραδίδονται με ψηφιακό τρόπο.

ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ:

Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr) και με την προϋπόθεση ότι η το εν λόγω «είδος αίτησης» είναι διαθέσιμο, είτε με έντυπο τρόπο στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ στις οποίες αφενός μεν η αίτηση θα έχει έντυπη μορφή αλλά οι πράξεις ή/και τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση θα παραδίδονται είτε με ψηφιακό τρόπο είτε έντυπα.

Δεδομένου ότι στην Υπηρεσία μας έχουν ήδη υποβληθεί παράπονα ότι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων αρνούνται να παραλάβουν αιτήσεις καταχώρισης σε έντυπη μορφή και κατευθύνουν τους υπόχρεους, στην ηλεκτρονική διαδικασία ακόμα και σε περιπτώσεις που το είδος της αίτησης ΔΕΝ είναι διαθέσιμο καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους στην αυστηρή εφαρμογή των ανωτέρω χωρίς παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης