Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρο Οδηγίες χρήσης για την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (MOSS)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2015 ]

Άρθρο
Οδηγίες χρήσης για την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (MOSS)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ (MOSS)

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ


Πίνακας 1


ΒΗΜΑ 1ο: Μετά την είσοδο στην εφαρμογή επιλέξτε την προβολή και διαχείριση δηλώσεων Φ.Π.Α.


Πίνακας 2


ΒΗΜΑ 2ο: Την πρώτη φορά εισόδου στην εφαρμογή η προβολή και διαχείριση δηλώσεων απόδοσης Φ.Π.Α. θα είναι κενή.

Η συγκεκριμένη λίστα δείχνει κατά χρονολογική σειρά τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από τον εγγεγραμμένο στα καθεστώτα.
 
Είδος κίνησης: υποδεικνύει την κατάσταση της δήλωσης, δηλ. προσωρινά αποθηκευμένη, υποβληθείσα.


με την επιλογή αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε τη δήλωση

με την επιλογή αυτή μπορείτε μόνο να δείτε τη δήλωση
    
με την επιλογή αυτή μπορείτε να υποβάλλεται αρχική δήλωση και να επεξεργαστείτε προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση
 
 
Πίνακας 3


Στο πεδίο «Διαθέσιμες ενέργειες» εμφανίζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από τον φορολογούμενο. Συγκεκριμένα ο χρήστης πληροφορείται για την υποβολή δήλωσης τρέχουσας ή προηγούμενης φορολογική περιόδου.

Επιλέγοντας         εισέρχεστε στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης


Πίνακας 4

ΒΗΜΑ 3ο : Στην αρχή του ηλεκτρονικού εντύπου της δήλωσης προβάλλονται τα πεδία:

«Ταυτότητα Οφειλής»: αποδίδεται με την οριστική υποβολή της δήλωσης

«Αριθμός Αναφοράς»: υποβάλλεται αρχικά η δήλωση και αποδίδεται ύστερα από οριστικοποίηση από την Υπηρεσία

«Εκδοση»: ημερομηνία οριστικοποίησης από την Υπηρεσία

«Α.Φ.Μ. Αιτούντος»: προσυμπληρωμένο πεδίο

«Περίοδος Φ.Π.Α.»: τα πεδία από - έως συμπληρώνονται όταν ο εγγεγραμμένος εγγραφεί ή διαγραφεί από τα ειδικά καθεστώτα κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.


Πίνακας 5

ΒΗΜΑ 4ο: Από την αναδιπλούμενη λίστα επιλέξτε κράτος μέλος κατανάλωσης και πατήστε Προσθήκη. Κατόπιν επιλέξτε το πρόθεμα του κράτους εγγραφής.
            

Πίνακας 6

ΒΗΜΑ 5ο: Εμφανίζεται ο πίνακας συμπλήρωσης για το κράτος κατανάλωσης που επιλέξατε.

Στα κενά πεδία καταχωρείτε το φορολογητέο ποσό και το καταβλητέο ποσό Φ.Π.Α.


Πίνακας 7

Στο κάτω μέρος της οθόνης επιλέγετε «Προσωρινή αποθήκευση» και ύστερα «Οριστική Υποβολή». Η δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί τμηματικά με δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων. Με την οριστική υποβολή αποδίδεται ο Κωδικός Πληρωμής (Ταυτότητα Οφειλής) της δήλωσης.

Β. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις σε άλλα κράτη μέλη, μετά την επιλογή του Κράτους Μέλους Κατανάλωσης (4ο Βήμα) η δήλωση ΦΠΑ εμφανίζεται ως εξής:


Πίνακας 8

Οι πίνακες προς συμπλήρωση για κάθε κράτος εγκατάστασης εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα του κράτους μέλους εγγραφής. Στα πεδία «Φορολογητέο Ποσό» και «Καταβλητέο ποσό Φ.Π.Α.» καταχωρούνται τα αντίστοιχα ποσά.
 

Πίνακας 9

Για την παροχή υπηρεσιών προς το επιλεγμένο κράτος κατανάλωσης από εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη επιλέξτε από την πτυσσόμενη λίστα το Κράτος Μέλος Εγκατάστασης που αφορά και κατόπιν «Προσθήκη».

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ

Για την περίπτωση μηδενικής δήλωσης τα πεδία αναγραφής του Α.Φ.Μ και της περιόδου Φ.Π.Α. είναι προσυμπληρωμένα. Οριστικοποιείτε τη δήλωση χωρίς να επιλεγεί κάποιο πεδίο από τα κράτη μέλη κατανάλωσης και χωρίς να συμπληρωθεί πεδίο για ποσά.
 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης