ΠΟΛ.1206/8.11.1999

Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων των ετών 1997 και 1998Σχόλια:


8 Νοέ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1105232/1030/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ:1.ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
2.ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Στάντζου
Τηλέφωνο: 3644781

ΠΟΛ.: 1206

ΘΕΜΑ:Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων των ετών 1997 και 1998.

Σχετικά με την καταστροφή των αδιάθετων ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων των ετών 1998 και 1998, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε κάθε ΔΟΥ θα πρέπει να συσταθεί Επιτροπή αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων και τον κατά περίπτωση υπάλληλο που έχει ορισθεί για τη φύλαξη των σημάτων αυτών. Με ευθύνη της ανωτέρω Επιτροπής, παρουσία και του αρμόδιου Επιθεωρητή, θα καταμετρηθούν τα σήματα κατά κατηγορία και θα καταστραφούν όλα. Για τις ανωτέρω ενέργειες θα συνταχθεί Πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογραφεί από τα μέλη της Επιτροπής και από τον αρμόδιο Επιθεωρητή.
Taxheaven.gr