Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1205/8.11.1999 Διάθεση ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2000


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-11-1999 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1205/8.11.1999
Διάθεση ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2000


Αθήνα 8 Νοεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1105233/1013/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ - ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
- ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ (16η)
2.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΥΔΕΑΔ
Πληροφορίες:
Δ/νση Τ.&Ε.Φ. Τηλ.3644781-3642570
Δ/νση 16η: 3635439 - ΥΔΕΑΔ: 5152183-5140436

ΠΟΛ.: 1205

ΘΕΜΑ: Διάθεση ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2000.

Εν όψει της έναρξης διάθεσης των ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2000, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Ι. Υψος τελών - Κατηγορίες σημάτων - Χρωματισμός
Το ύψος του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων δεν μεταβάλλεται για το έτος 2000. Επομένως, το τέλος αυτό υπολογίζεται και ανέρχεται, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για κάθε ειδικά διασκευασμένο τραπέζι για τη διενέργεια παιγνίων με παιγνιόχαρτα, ως εξής:

α) Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους σε 25.000 δρχ., με εξαίρεση τους Δήμους και τις Κοινότητες που εμπίπτουν στην επόμενη περίπτωση.
β) Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά, καθώς και για πλοία των γραμμών εσωτερικού σε 55.000 δρχ.
γ) Για Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 1.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους σε 80.000 δρχ.
δ) Για Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους σε 100.000 δρχ.
ε) Για Δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους σε 140.000 δρχ.
στ) Για εντευκτήρια Σωματείων, Συλλόγων και Ομίλων σε 180.000 δρχ.

Για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε Δήμου ή Κοινότητας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.2539/1997, για τον καθορισμό του ύψους του οφειλόμενου τέλους θα λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός που είχε ο Δήμος ή η Κοινότητα σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (έτους 1991) και πριν από τη συνένωση που έγινε κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού (Ν.2539/1997) ή κατά τις διατάξεις των Ν.1416/1984 και Ν.1622/1986 (σχετική η υπ' αριθ. 1004087/63/Δ.Τ.&Ε.Φ./εγκύκλιος διαταγή).
Σημειώνεται ότι δεν οφείλεται τέλος για το ίδιο έτος, σε περίπτωση μετακίνησης ή μεταβίβασης παιγνιομηχανήματος ή ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού για το οποίο έχει καταβληθεί το ετήσιο τέλος. Εάν, όμως, η εγκατάσταση γίνει σε περιοχή για την οποία προβλέπεται μεγαλύτερο τέλος, καταβάλλεται η διαφορά, χωρίς να
χορηγείται νέο σήμα. Το αρχικά χορηγηθέν, όμως, σήμα πρέπει να είναι επικολλημένο στο μετακινηθέν ή μεταβιβασθέν μηχάνημα ή τραπέζι.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του σήματος, υπάρχει υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος με καταβολή του αντίστοιχου ποσού.
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1063512/606/Τ.&Ε.Φ./26.5.1998 ΑΥΟ, με την οποία καθορίστηκε ο βασικός χρωματισμός των ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 1999 και επομένων, ο βασικός χρωματισμός των ειδικών σημάτων είναι σιέλ.
Οι κατηγορίες των σημάτων και ο χρωματισμός των στοιχείων που καθορίζουν το έτος (2000), καθώς και οι λοιπές ενδείξεις είναι όπως και στα σήματα του έτους 1999.
Επομένως, οι κατηγορίες είναι έξι (6), όσα δηλαδή και τα κλιμάκια του τέλους. Το χρώμα των ψηφίων που καθορίζουν το έτος (2000) διαφέρει κατά κατηγορία και είναι:
- Για την πρώτη κατηγορία λευκό.
- Για τη δεύτερη κατηγορία κίτρινο.
- Για την τρίτη κατηγορία πράσινο.
- Για την τέταρτη κατηγορία κόκκινο.
- Για την πέμπτη κατηγορία μπλε.
- Για την έκτη κατηγορία μαύρο.

Οι λοιπές ενδείξεις, για όλες τις κατηγορίες, αποτυπώνονται με χρώμα μαύρο, η δε κυκλική επιφάνεια κάτω από το έμβλημα του Κράτους και τις λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" είναι μεταξοτυπία χρώματος ασημί.

ΙΙ. Χρόνος καταβολής του τέλους και προμήθειας του ειδικού σήματος
Η καταβολή του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων του έτους 2000 και η προμήθεια των ειδικών σημάτων πρέπει να γίνει από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1999. Εφόσον, βέβαια, χορηγηθεί πρώτη ή συμπληρωματική άδεια μέσα στο 2000, το τέλος πρέπει να καταβληθεί πριν τη χορήγηση της αρχικής ή
συμπληρωματικής άδειας.
Τονίζεται ότι, χωρίς την καταβολή του τέλους και την προμήθεια και επικόλληση του σήματος του έτους 2000, τα παιγνιομηχανήματα και τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια δεν μπορούν να λειτουργούν ή να είναι εγκατεστημένα στους χώρους που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997, δηλαδή σε δημόσια γενικά κέντρα (ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισμένων Σωματείων πάσης φύσεως και σε κάθε χώρο προσιτό στο κοινό, καθώς και σε πλοία γραμμών εσωτερικού), γιατί επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις.

ΙΙΙ. Πού θα καταβληθεί το τέλος και πού θα γίνει η προμήθεια των σημάτων
Το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων θα καταβληθεί και για το έτος 2000 στις ΔΟΥ, οι οποίες θα χορηγήσουν και τα ειδικά σήματα. Επισημαίνουμε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό με την υπ' αριθ. 1098512/1110/διαταγή, σε περίπτωση ύπαρξης Κεντρικού και Υποκαταστήματος ή Υποκαταστημάτων, η υποβολή των σχετικών δηλώσεων και η προμήθεια των ειδικών σημάτων γίνεται ξεχωριστά στη ΔΟΥ του Κεντρικού ή του Υποκαταστήματος, αντίστοιχα.

IV. Πρόσωπα τα οποία πρέπει να καταβάλουν το τέλος και να προμηθευτούν τα σήματα
Και για το θέμα αυτό δεν γίνεται μεταβολή για το έτος 2000. Επομένως, το κατά περίπτωση οφειλόμενο τέλος πρέπει να καταβληθεί από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, τα πρόσωπα δηλαδή, Φυσικά ή Νομικά, που ασκούν την επιχείρηση εκμετάλλευσης των παιγνίων στο συγκεκριμένο χώρο. Υπεύθυνος, δηλαδή, έναντι του Δημοσίου για την καταβολή του τέλους είναι ο εκμεταλλευτής του καταστήματος διενέργειας των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Η δυνατότητα καταβολής του τέλους που παρέχεται από το νόμο στον ιδιοκτήτη των παιγνιομηχανημάτων δεν σημαίνει ότι αυτός καθίσταται υποκείμενο φορολογίας, αλλά απλώς παρέχει τη δυνατότητα σε αυτόν να εκπέσει το καταβληθέν ποσό, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997, από τα έσοδα ή τα κέρδη, κατά περίπτωση, για την επιβολή του φόρου εισοδήματος (σχετικό και το υπ' αριθ. 1126691/2206/Α0012/22.12.1997 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος).

V. Διαδικασία καταβολής του τέλους και προμήθειας των σημάτων
Η διαδικασία αυτή παραμένει αμετάβλητη για το έτος 2000. Επομένως, για την καταβολή του τέλους και την προμήθεια των ειδικών σημάτων θα υποβάλλονται:

α) Δήλωση απογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών. Ο τύπος της δήλωσης αυτής είναι όπως το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Α' στην υπ' αριθ. 1125278/1435/Τ.&Ε.Φ./3.12.1997 (ΦΕΚ 1103/Β'/12.12.1997) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι "στα παιγνιομηχανήματα ή και στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής διεξάγονται και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια".

VI. Επικόλληση ειδικών σημάτων
Τα ειδικά σήματα πρέπει να είναι επικολλημένα επί των παιγνιομηχανημάτων και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών από την πλευρά που φέρουν την ειδική κόλλα, η οποία δεν επιτρέπει την αποκόλληση χωρίς καταστροφή και όχι να έχουν απλώς τοποθετηθεί επ' αυτών ή να έχουν επικολληθεί με άλλα μέσα.
Εφόσον τα σήματα έχουν επικολληθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο, πράγμα που θα πρέπει να διαπιστώνεται κάθε φορά, τυχόν τοποθέτηση επ' αυτών πρόσθετων διαφανών κατασκευών, για μεγαλύτερη προστασία τους, δεν αποτελεί παράβαση ως προς την επικόλληση των σημάτων, εφόσον, βέβαια, είναι δυνατός ο αποχωρισμός των
κατασκευών αυτών, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της νόμιμης επικόλλησης (σχετική η υπ' αριθ. 1129091/1513/Τ.&Ε.Φ./διαταγή μας).

VII. Κυρώσεις
Το κατά περίπτωση επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέρχεται:
α) Στο πενταπλάσιο του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα ή σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους.
Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί τέλος μικρότερο του οφειλομένου, όπως στην περίπτωση που έχει μετακινηθεί ή μεταβιβασθεί παιγνιομηχάνημα ή τραπέζι και δεν έχει καταβληθεί η διαφορά, το πενταπλάσιο υπολογίζεται στη διαφορά αυτή.
β) Στο διπλάσιο του τέλους, σε περίπτωση μη επικόλλησης του σήματος. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση μη επικόλλησης του σήματος σε παιγνιομηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη και βρίσκεται εντός του χώρου διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
Το ανωτέρω κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που διαπιστώνεται η παράβαση της εγκατάστασης ή λειτουργίας του παιγνιομηχανήματος ή του τραπεζιού χωρίς να έχει καταβληθεί το τέλος ή χωρίς να έχει επικολληθεί το σήμα και όχι μια φορά κάθε έτος.
Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που γίνει προμήθεια σήματος λόγω απώλειας ή καταστροφής άλλου, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, αλλά καταβάλλεται η αξία του σήματος. Εάν, όμως, έχει διαπιστωθεί η παράβαση της μη επικόλλησης, τότε επιβάλλεται και το με βάση την παράβαση αυτή πρόστιμο (το διπλάσιο του τέλους). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το άρθρο 40 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/22.10.1998) "Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις" επεκτάθηκε η εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2523/1997, όπως ισχύει κάθε φορά και στο ανωτέρω κατά περίπτωση πρόστιμο. Επομένως, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (22.10.1998), ο προβλεπόμενος από την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2523/1997 περιορισμός του προστίμου στη διοικητική επίλυση της διαφοράς στο 1/3, στρογγυλοποιούμενου στην πλησιέστερη χιλιάδα, ισχύει και για το πρόστιμο αυτό (σχετική η υπ' αριθ. 1120477/1406/Τ.&Ε.Φ./διαταγή μας).
Τέλος, υπενθυμίζουμε την υπ' αριθ. 1114979/1379/Τ.&Ε.Φ./διαταγή μας, σύμφωνα με την οποία από 1.1.1998 ο έλεγχος της καταβολής του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και επικόλλησης του σήματος ανήκει στο ΣΔΟΕ και τη Δημοτική Αστυνομία. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι
ειδικά στα πλοία γραμμών εσωτερικού, επαγγελματικά πλοία τουριστικών πλόων εσωτερικού ή μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία και στα καταστήματα των χερσαίων χώρων των λιμενικών ζωνών, ο έλεγχος αυτός γίνεται από το ΣΔΟΕ και τις Λιμενικές Αρχές (άρθρο 3, παρ. 6 της υπ' αριθ. 1125278/1435/Τ.&Ε.Φ./3.12.1997 κοινής
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών).

VIII. Λοιπές παρατηρήσεις
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α'), που κοινοποιήθηκαν με την υπ' αριθ. 1073253/4212/0016/διαταγή, από 1.11.1999 τα έσοδα από το ανωτέρω τέλος θα επιμερίζονται κατά την είσπραξη ως εξής:

α) 90% υπέρ του Δημοσίου και ειδικότερα το έσοδο από το τέλος που επιβάλλεται στα παιγνιομηχανήματα στον ΚΑΕ 1251 με κατονομασία "τέλη διενέργειας παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα" και το έσοδο από το τέλος που επιβάλλεται στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια στον ΚΑΕ 1252 με κατονομασία "τέλη διενέργειας παιγνίων
με παιγνιόχαρτα". Στους ανωτέρω κωδικούς εισάγονται και τα έσοδα από το τέλος που καταβάλλεται ως διαφορά λόγω μετακίνησης ή μεταβίβασης παιγνιομηχανήματος ή τραπεζιού σε περιοχή για την οποία προβλέπεται μεγαλύτερο τέλος.
β) 10% υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, όπου και αποδίδεται στο τέλος του μήνα.
Τα έσοδα από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, τόσο για τα παιγνιομηχανήματα, όσο και για τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, θα εισάγονται στον ΚΑΕ 1721 "Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους γενικά".
Για να καταστεί δυνατή η μηχανογραφική παρακολούθηση των ειδικών σημάτων του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων πρέπει να αποστέλλετε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΣΔΟΕ αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των δηλώσεων απογραφής που θα σας υποβληθούν για την καταβολή του τέλους και προμήθεια των ειδικών σημάτων.

ΙΧ. Διακίνηση ειδικών σημάτων
Τα ειδικά σήματα τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2000 κατασκευάσθηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΕΕΑΔ).
Η Υπηρεσία Διακίνησης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ) θα προμηθεύσει κάθε ΔΟΥ με τις αναγκαίες ποσότητες κατά κατηγορία σημάτων, με βάση και τα μέχρι τώρα στοιχεία διάθεσης των σημάτων έτους 1999.
Η διανομή των σημάτων θα γίνει στις ΔΟΥ μέσω ΕΛΤΑ. Αρμόδιος για την παραλαβή αυτών θα είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή ο αντικαταστάτης του. Η διακίνηση της αποστολής (παράδοση - παραλαβή) θα πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής (ειδικό έντυπο των ΕΛΤΑ), η οποία θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τους παραπάνω αρμόδιους.
Σε κάθε αποστολή σημάτων από την ΥΔΕΑΔ θα εσωκλείεται στο δέμα και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποσταλλέντων σημάτων ανά κατηγορία, σε δέματα και τεμάχια. Το πρωτόκολλο αυτό θα παραμένει στη ΔΟΥ.
Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή, διαπιστωθούν διαφορές στις αποσταλείσες ποσότητες, οι διαφορές αυτές θα γνωστοποιούνται ΑΜΕΣΩΣ στην ΥΔΕΑΔ με Fax που θα στέλνεται στους αριθμούς 51.53.344 ή 52.45.042.
Για την αποστολή συμπληρωματικών ποσοτήτων σημάτων, οι ΔΟΥ θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα την ΥΔΕΑΔ, είτε στους ανωτέρω αριθμούς Fax, είτε στα τηλέφωνα 51.52.183 και 51.40.436 (κα Κουλουβάρη).
Στο τέλος κάθε μήνα όλες οι ΔΟΥ θα ενημερώνουν την ΥΔΕΑΔ με Fax στους ανωτέρω αριθμούς για τις ποσότητες ανά κατηγορία σημάτων που διατέθηκαν κατά το μήνα αυτό.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης