Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1198/22.10.1999 Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς κρατούμενους

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1198/22.10.1999
Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς κρατούμενους

ΠΟΛ.1198/22.10.1999 Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς κρατούμενους

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 22 Οκτωβρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.: 1090925/2694/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Πληροφορίες : Μ. Κοτρότσου
Τηλ. 33.75.181-Ι82

ΠΟΛ.: 1198

Θέμα : Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς κρατούμενους.

Απαντώντας στο υπ' αριθ. 117420/24.9.1999 έγγραφό σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β') ΑΥΟ, για να αποδοθεί ΑΦΜ σε Φυσικό Πρόσωπο πρέπει να συμπληρωθεί το Εντυπο Μ1 (δήλωση απόδοσης ΑΦΜ / μεταβολής ατομικών στοιχείων) και να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
Ειδικά για την περίπτωση των αλλοδαπών κρατούμενων, οι οποίοι δεν μπορούν να προσέλθουν στη ΔΟΥ για απόδοση ΑΦΜ (όπως έχετε ενημερωθεί και με το υπ' αριθ. 1071944/1773/ΔΜ/23.7.1999 έγγραφό μας), συμπληρώνεται το Εντυπο Μ1 με την εποπτεία του Διευθυντή των φυλακών για τη σωστή αναγραφή των στοιχείων του κρατούμενου.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην πλησιέστερη των φυλακών ΔΟΥ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1074091/2089/ΔΜ/εγκύκλιό μας, την οποία και επισυνάπτουμε, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία αντικλήτου ή εκπροσώπου, δεδομένου ότι παρόμοια διαδικασία (ορισμός αντικλήτου) δεν εμπεριέχεται στις διατάξεις περί χορήγησης ΑΦΜ.

Το έργο TAXIS - Εφαρμογές - Υποσύστημα Μητρώου, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται για τις δικές του άμεσες ενέργειες για την τεχνική επίλυση του προβλήματος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης