Φ.19898/541/23.09.1999

Ανακοίνωση μείωσης συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσηςΣχόλια:


23 Σεπ 1999

Taxheaven.gr


Ανακοίνωση μείωσης συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης Φ.898/541/23.9.1999

Σας πληροφορούμε ότι, με διάταξη που έχει περιληφθεί στο Φορολογικό Νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση, μειώνεται από τις 42.000 δρχ. στις 6.100 δρχ. το χιλιόλιτρο, για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 1999 μέχρι και 28 Απριλίου 2000, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου στ' της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.2127/1993, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν.2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α').Taxheaven.gr