Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκύκλιος υπ' αριθμ. 53/27.2.2015

Διευκρίνιση αναφορικά με την αποτίμηση χαρτοφυλακίου των Τ.Ε.Α.

27 Φεβ 2015

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 53

Θέμα: Διευκρίνιση αναφορικά με την αποτίμηση χαρτοφυλακίου των Τ.Ε.Α.


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της εποπτείας της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων των Τ.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει, για τον υπολογισμό των κεφαλαίων προς επένδυση δε λαμβάνει υπόψη τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους τηρούνται διαθέσιμα προοριζόμενα για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των Ταμείων.


Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2015

Taxheaven.gr