Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/60/26.2.2015 Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/60/26.2.2015
Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα


Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/60/26.2.2015 Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 26 / 2 / 2015
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/ 60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα.


ΣΧΕΤΙΚΑ : Οι με αριθ. εγκύκλιο 7/14 και εγκύκλιο 63/14 Εγκ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με τα ανωτέρω σχετικά δόθηκαν οδηγίες για την από 1/12/2013 υποχρέωση δήλωσης των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και για την προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στη Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των κλάδων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εργοδοτών δόθηκε η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ. κατ’ εξαίρεση μέσω διαδικτύου, μόνο για τις Α.Π.Δ που εμπεριέχουν τους νέους κωδικούς, δραστηριότητας - ειδικότητας - πακέτου κάλυψης, για την απεικόνιση των εν λόγω, έως 28/02/2015.

Από την παραπάνω διαδικασία πρόεκυψαν προβλήματα ως προς την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης και ειδικά στην διαφοροποίηση μεταξύ των κωδικών ειδικότητας και πακέτου κάλυψης, παλαιών και νέων ασφαλισμένων, όπως αυτό απεικονίζεται, ως στοιχείο ασφάλισης στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε σχέση με αυτό που πρέπει να είναι.

Μετά από τα ανωτέρω και αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα που ανέκυψαν ως προς την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του Μητρώου Ασφαλισμένων στο στοιχείο ασφάλισης (νέος / παλιός ασφαλισμένος) ώστε να γίνονται αποδεκτές οι Α.Π.Δ. με τα ορθά στοιχεία ασφάλισης των απασχολούμενων, παρακαλούμε όπως, γίνονται αποδεκτές οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ., μετά την τροποποίηση του Μητρώου Ασφαλισμένων για τους εν λόγω απασχολούμενους που τίθεται ανάγκη μεταβολής στο στοιχείο ασφάλισης (νέος / παλιός ασφαλισμένος), από το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη, με μαγνητικό μέσο χωρίς την επιβολή κυρώσεων (ΠΕΠΕΕ από εκπρόθεσμη υποβολή), οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως 30/04/2015.

Εξυπακούεται ότι για τους απασχολούμενους που δεν συντρέχει λόγος μεταβολής στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ. θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28/02/2015 μέσω διαδικτύου (εγκύκλιο 63/14).

Διευκρινίζεται ότι, ως ενδεικτικό στοιχείο για την εμπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών Α.Π.Δ. θα πρέπει να λαμβάνεται η Μεταβολή του στοιχείου ασφάλισης (νέος / παλιός ασφαλισμένος).Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης