Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015/30.1.2015 Τροποποίηση αρμοδιοτήτων άρθρων 84 και 87 του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015/30.1.2015
Τροποποίηση αρμοδιοτήτων άρθρων 84 και 87 του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

Αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015/30.1.2015 Τροποποίηση αρμοδιοτήτων άρθρων 84 και 87 του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 235/17-02-2015)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 «περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ΦΕΚ 265 Α΄/2001), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.δ.1/1994 «περί σύστασης, αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης Τελωνειακών αρχών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 54, 84 και 87 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Η υπ’ αριθ. ΕΜΠ 5000295/9/Γ0034/27−1−2009 AYO με θέμα «Σύσταση κεντρικής διαχείρισης δειγμάτων ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που προορίζονται για την εκπαίδευση των τελωνειακών υπαλλήλων και των σκύλων ανιχνευτών της Τελωνειακής Υπηρεσίας».

5. Το υπ’ αριθ. Δ33Γ 5021352 ΕΞ 2014/10−9−2014 Ενημερωτικό μας Σημείωμα με θέμα «Επικάλυψη Αρμοδιοτήτων».

6. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28−1−2013) απόφαση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε το άρθρο 87, παράγραφος 4.1.(ιι), ως εξής:

«(ιι) Η κεντρική διαχείριση δειγμάτων ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.»

Β. Τροποποιούμε το άρθρο 87, παράγραφος 4.1.(ηη), ως εξής:

«(ηη) Η πανελλαδική διαχείριση (παραλαβή, αποθήκευση, τήρηση μητρώου, διανομή, παράδοση) των τελωνειακών μέσων ελέγχου που υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.»

Γ. Τροποποιούμε το άρθρο 84, παράγραφος 3.(β).(εε), ως εξής:

«Η μέριμνα για την προμήθεια, κατανομή, εποπτεία, συντήρηση, αναβάθμιση, αντικατάσταση και απόσυρση των αναγκαίων χερσαίων και θαλασσίων μέσων ελέγχου, μέσων τηλεπικοινωνίας, συστημάτων ανίχνευσης με ακτίνες Χ, συστημάτων ανίχνευσης ραδιενέργειας, οργάνων και συσκευών πάσης φύσεως, μεταλλικών σφραγίδων, οπλισμού, σκύλων ανιχνευτών, εγκαταστάσεων ελέγχου αποσκευών, οχημάτων και επιβατών και κάθε άλλου απαραίτητου βοηθητικού υλικού προς το σκοπό της υποβοήθησης του έργου των Τελωνειακών Αρχών, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού στο χειρισμό των εν λόγω ελεγκτικών μέσων.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης