Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ.854/511/07.09.1999 Διευκρινίσεις επί της υπ αριθ. Φ.842/506/2.9.1999 ΔΥΟ - Μείωση του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Φ.854/511/07.09.1999
Διευκρινίσεις επί της υπ αριθ. Φ.842/506/2.9.1999 ΔΥΟ - Μείωση του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων

Φ.854/511/07.09.1999 Διευκρινίσεις επί της υπ αριθ. Φ.842/506/2.9.1999 ΔΥΟ - Μείωση του τέλους ταξινόμησης ε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Διευκρινίσεις επί της υπ' αριθ. Φ.842/506/2.9.1999 ΔΥΟ - Μείωση του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων
Φ.854/511/7.9.1999

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Φ.842/506/2.9.1999 ΔΥΟ, με την οποία σας κοινοποιήσαμε τους νέους μειωμένους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Για τον επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων που αναφέρονται στην παρ. 2 της παραπάνω ΔΥΟ θα τηρείται η παρακάτω διαδικασία:

- Θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο Ειδική Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το τέλος με βάση τους νέους συντελεστές και τη φορολογητέα αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2682/1999.
- Η ισοτιμία δραχμής και ξένου νομίσματος για τη διαμόρφωση της παραπάνω φορολογητέας αξίας είναι εκείνη που ισχύει κατά την ημερομηνία αποδοχής της νέας Ειδικής Δήλωσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις διατάξεις των άρθρων 168-172 του Κανονισμού αριθ. 2454/1993.

Αντί της παραπάνω διαδικασίας, θα μπορεί η ενδιαφερόμενη εταιρία, με αίτησή της, να ζητεί ο επανυπολογισμός του τέλους ταξινόμησης να γίνει στο αρχικό παραστατικό (ειδική δήλωση ή διασάφηση).
Στην περίπτωση αυτή, η ισοτιμία που θα λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνη που ισχύει κατ' εφαρμογή του Κανονισμού αριθ. 2454/1993, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.
Για την επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς θα τηρείται η διαδικασία περί αχρεωστήτων.

2. Η ρύθμιση της παρ. 2 της παραπάνω ΔΥΟ εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εκείνες που η εισαγωγική εταιρία έχει καταβάλει το τέλος ταξινόμησης και, στη συνέχεια, τα ανάριθμα αυτοκίνητα μεταβιβάσθηκαν με σχετική πράξη που έχει γίνει στα εκδοθέντα πιστοποιητικά ταξινόμησης σε εμπόρους αυτοκινήτων, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι τα εν λόγω αυτοκίνητα δεν είχαν πωληθεί από τον έμπορο. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει στις παραπάνω περιπτώσεις θα επιστρέφεται στην εισαγωγική εταιρία, εφόσον προσκομισθεί αντίτυπο πιστωτικού τιμολογίου της εταιρίας αυτής προς τον έμπορο.
Αντίθετα, αυτοκίνητα που είχαν πωληθεί σε άλλα πρόσωπα, εκτός από εμπόρους αυτοκινήτων και για τα οποία είχε καταβληθεί το τέλος, δεν υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, έστω και αν έχει ακυρωθεί, με πράξη της αρμόδιας ΔΟΥ, η σχετική μεταβίβαση που είχε γίνει στο πιστοποιητικό ταξινόμησης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης