ΠΟΛ.1184/13.9.1999

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών των πληγέντων από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999Σχόλια:


13 Σεπ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1084411/4996-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ 12η, 13η, 14η, 16η Τελών και Ειδ. Φορ.
Τηλ. 36.35.480

ΠΟΛ.: 1184

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δ.Ο.Υ. των Περιοχών του Νομού Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α'), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.


3. Τη διάταξη της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α'), όπου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογούμενων, ν' αναστέλλεται στις πληγείσες περιοχές η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 154/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι ο καταστρεπτικός σεισμός της 7.9.1999 είχε σαν αποτέλεσμα ν' απορυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή περιοχών του Νομού Αττικής που επλήγησαν.

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε μέχρι 31.12.1999 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων των πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών, των υπόχρεων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, οι οποίοι έχουν την κατοικία ή επαγγελματική τους εγκατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999, οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν από 8.9.1999 έως 29.10.1999.

Προκειμένου για τον ΦΠΑ, στην εν λόγω παράταση περιλαμβάνονται οι δηλώσεις των υπόχρεων, η φορολογική περίοδος των οποίων έληξε ή θα λήξει από 8.9.1999 έως 30.9.1999.

2. Παρατείνουμε μέχρι 31.12.1999 τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών των οφειλετών οι οποίοι έχουν την κατοικία ή επαγγελματική τους εγκατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999, οι οποίες έληξαν ή θα λήξουν εντός των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 1999.

3. Αναστέλλουμε μέχρι 31.12.1999 την πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι 29.10.1999 χρεών προς το Δημόσιο των παραπάνω οφειλετών. Οι περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 αναφέρονται στην υπ' αριθ. ΟΙΚ/3751/ΤΠ31/10.9.1999 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και είναι οι παρακάτω:

i) Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Δήμος και Κοινότητα Αχαρνών, Θρακομακεδόνων.
ii) Νομαρχία Δυτικής Αττικής
Δήμοι: Ανω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Ελευσίνας, Ασπρόπυργου, Φυλής.
iii) Νομαρχία Αθηνών
Δήμοι: Νέας Φιλαδέλφειας, Χαϊδαρίου, Πετρούπολης, Ιλιου, Αγίων Αναργύρων, Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Ιωνίας, Καματερού, Μεταμόρφωσης, Περιστερίου, Λυκόβρυσης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Taxheaven.gr