Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 1/12.1.2015 Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-2015 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 1/12.1.2015
Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων

Αθήνα, 12/1/2015
Αριθμ. Πρωτ. A02/1102/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
10241 Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240 - 241
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 1

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων.


ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 44/5.9.1994 εγκύκλιος.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό προσώπων με χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/1993 στον Ο.Γ.Α. ως «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων, σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθ. Φ10034/17181/435/11.9.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γ.Γ.Κ.Α., με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για το εν λόγω θέμα και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Όσοι ασφαλίσθηκαν στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (ν. 1745/1987) πριν την 1/1/1993 και στη συνέχεια ασφαλίσθηκαν και στον συσταθέντα με το νόμο 2458/1997 Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., μεταφέροντας τον χρόνο που είχαν στον προηγούμενο κλάδο (Πρόσθετης) στο νέο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, θεωρούνται «Παλαιοί» ασφαλισμένοι. Τούτο διότι, ο χρόνος καταβολής εισφορών στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (ν. 1745/1987) θεωρείται, ύστερα από αίτησή τους, ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ο οποίος από 1/1/1998 συστάθηκε στον Ο.Γ.Α. (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2458/1997).

Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993 μόνο στο Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. θεωρούνται «Νέοι» ασφαλισμένοι.

Δηλαδή, η διάκριση ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. σε «Παλαιούς» ή «Νέους» εξαρτάται από το εάν τυχόν χρόνος ασφάλισής τους, πριν την 1/1/1993, στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. έχει χαρακτηρισθεί ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή όχι, με βάση σχετικό έγγραφο του Ο.Γ.Α..

Κατόπιν των ανωτέρω, οι οδηγίες της υπ’ αριθ. 44/1994 εγκυκλίου μας (Κεφάλαιο Γ΄, περ. β΄) τροποποιούνται ανάλογα.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης