ΠΟΛ.1167/13.8.1999

Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για την απόδοση ΑΦΜ στη ΔΟΥ Κατοίκων ΕξωτερικούΣχόλια:


13 Αύγ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα 13 Αυγούστου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1076681/2197/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ.: 1167
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΘΕΜΑ: Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για την απόδοση ΑΦΜ στη ΔΟΥ κατοίκων Εξωτερικού.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1074091/2089/ΔΜ/εγκυκλίου, σχετικά με την απόδοση ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού και επειδή στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού έχει σταλεί σημαντικός αριθμός Fax από ΔΟΥ του TAXIS και ΔΟΥ εκτός TAXIS πριν την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου και υφίσταται αδυναμία ικανοποίησης των αιτημάτων από τη συγκεκριμένη ΔΟΥ και προς εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, παρακαλούμε να ενεργήσετε ως κατωτέρω:

Ι. ΔΟΥ ενταγμένες στο TAXIS
Οι ΔΟΥ που είναι ενταγμένες στο TAXIS θα αποδώσουν οι ίδιες ΑΦΜ σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν στείλει Fax στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού πριν την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου και δεν έχουν λάβει ακόμη απάντηση. Η απόδοση του ΑΦΜ θα γίνει με βάση τις πρωτότυπες δηλώσεις που βρίσκονται σ' αυτές. Κατά την απόδοση του ΑΦΜ θα γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος συνωνυμιών, για την αποφυγή απόδοσης διπλού ΑΦΜ.

Μετά το πέρας της διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ, θα γίνεται αμέσως μεταγραφή των φορολογουμένων στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

ΙΙ. ΔΟΥ μη ενταγμένες στο TAXIS
Οι ΔΟΥ που δεν είναι ενταγμένες στο TAXIS θα περιμένουν τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού να τους χορηγήσει τους ΑΦΜ που έχουν ζητήσει με τα Fax.

ΙΙΙ. ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού
Η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, με βάση την κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται οι ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο TAXIS, θα διαχωρίσει τα Fax (για απόδοση ΑΦΜ) των ΔΟΥ του TAXIS από εκείνα των ΔΟΥ εκτός TAXIS.
Τα Fax που προέρχονται από ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί στο TAXIS θα τα θέσει στο αρχείο της. Αντίθετα, για τα Fax που προέρχονται από ΔΟΥ που δεν έχουν ενταχθεί στο TAXIS, θα προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες που απαιτούνται για την απόδοση ΑΦΜ και την ενημέρωση των αντίστοιχων ΔΟΥ, ενισχύοντας το γραφείο Μητρώου της με το απαραίτητο προσωπικό.


Taxheaven.gr