Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: 664/8.1.2015 Ψηφοφορία Ετεροδημοτών

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. πρωτ.: 664/8.1.2015
Ψηφοφορία Ετεροδημοτών

Αριθ. πρωτ.: 664/8.1.2015 Ψηφοφορία Ετεροδημοτών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ : 664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες : Μ. Ρεκλείτη
Τηλέφωνο : 213 13 61133
Fax : 210- 3741140
e-mail : [email protected]

Εγκύκλιος: 3

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Ψηφοφορία Ετεροδημοτών»


Οι διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Π.Δ. 26/2012 αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου οργανώνεται και καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών στον τόπο διαμονής τους στις γενικές βουλευτικές εκλογές.

Αναφορικά με την οργάνωση και τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, θέτουμε υπόψη σας τα κατωτέρω:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΓΕΝΙΚΑ


ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ είναι οι εκλογείς, που διαμένουν σε δήμο άλλης βασικής εκλογικής περιφέρειας από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι και οι οποίοι, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ είναι η εκλογική περιφέρεια, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι κανονικά εγγεγραμμένοι οι ετεροδημότες.

Οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τις ανάγκες της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, αποτελούν αυτοτελείς εκλογικές περιφέρειες. Αυτό σημαίνει, ότι οι εκλογείς μίας εκλογικής περιφέρειας από εκείνες στις οποίες διαιρούνται οι νομοί αυτοί, δεν είναι ετεροδημότες ως προς τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του ίδιου νομού.

Εξαίρεση προβλέπεται ως προς τους εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε δήμο των νησιών Κύθηρα και Αντικύθηρα, οι οποίοι θεωρούνται ετεροδημότες ακόμα και όταν διαμένουν σε άλλο Δήμο του Νομού Αττικής (άρθρο 95 παρ. 1 του π.δ. 26/2012).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ είναι οι κατάλογοι εκλογέων ετεροδημοτών, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά δήμο και κατά βασική εκλογική περιφέρεια, με βάση τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει οι ετεροδημότες εκλογείς στο Δήμο του τόπου διαμονής τους μέχρι τις 31.10.2014.

Οι εκλογείς που περιλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, απαγορεύεται να ψηφίσουν στο Δήμο, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Για το σκοπό αυτό και προς αποφυγή του ενδεχομένου διπλοψηφίας, οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι φέρουν την ένδειξη Ε πριν από το όνομα των εκλογέων αυτών (άρθρο 95 π.δ. 26/2012).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ είναι οι εκλογικοί κατάλογοι στους οποίους είναι κανονικά εγγεγραμμένοι οι εκλογείς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ


Οι ετεροδημότες ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους, τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι.

Τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών συνιστώνται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού της εκλογικής περιφέρειας του τόπου διαμονής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ.26/2012), αλλά μόνο στις πρωτεύουσες των νομών.

Εξαιρούνται οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου μπορούν να συσταθούν εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών και σε άλλους δήμους πλην της πρωτεύουσας ανάλογα με τη συγκέντρωση ετεροδημοτών ανά δήμο.

Ανάλογα με τον αριθμό των ετεροδημοτών μπορούν να συσταθούν αμιγή ή μεικτά εκλογικά τμήματα.

Αμιγή εκλογικά τμήματα συνιστώνται, όταν ο αριθμός των ετεροδημοτών που προέρχονται από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια είναι μεγάλος.

Μεικτά εκλογικά τμήματα συνιστώνται, όταν ο αριθμός των ετεροδημοτών από διάφορες βασικές εκλογικές περιφέρειες είναι μικρός.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εκλογέων ως ετεροδημοτών, αποτελεί η εγγραφή, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του τόπου διαμονής τους, σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημοτών προερχομένων από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια (άρθρο 96 παρ. 1 εδ. τελευτ. π.δ. 26/2012).

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο τηρεί σε κεντρικό επίπεδο τη βάση δεδομένων των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών, γνωρίζει από ποιες βασικές εκλογικές περιφέρειες έχουν συγκεντρωθεί, σε επίπεδο κάθε εφετειακής περιφέρειας, σαράντα (40) τουλάχιστον εκλογείς ετεροδημότες, οι οποίοι και θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ως ετεροδημότες.

Στην αντίθετη περίπτωση, οι εκλογείς αυτοί θα ενημερώνονται ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν ως ετεροδημότες και πρέπει να μεταβούν στη βασική τους εκλογική περιφέρεια για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Στις περιπτώσεις αυτές, δεν θα υπάρχει η ένδειξη Ε στο βασικό εκλογικό τους κατάλογο, προκειμένου οι εκλογείς αυτοί να ασκήσουν απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα στη βασική τους εκλογική περιφέρεια.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών, ορίζονται με ξεχωριστή απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας συνολική εικόνα για τους ετεροδημότες όλης της χώρας αλλά και κάθε εκλογικής περιφέρειας και προς διευκόλυνση των Αντιπεριφερειαρχών της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού και με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξαγωγή και μετάδοση των αποτελεσμάτων, θα αποστείλει σε κάθε περιφερειακή ενότητα κατάσταση με τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών (αμιγή και μεικτά), τα οποία πρέπει να συσταθούν σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Οι Αντιπεριφερειάρχες, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να εκδώσουν ξεχωριστή απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, στην οποία θα συμπεριλάβουν τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών αυτούσια, όπως θα τους σταλούν από το Υπουργείο, παραθέτοντας πρώτα τα αμιγή εκλογικά τμήματα με τις βασικές εκλογικές περιφέρειες, τη μία μετά την άλλη, και στο τέλος τα μεικτά εκλογικά τμήματα με συνεχόμενη όμως μεταξύ τους αρίθμηση. Στα τμήματα ετεροδημοτών δεν θα συμπεριλάβουν άλλους εκλογείς ακόμα και αν ο αριθμός των εκλογέων που έχουν ενταχθεί σε αυτά είναι μικρός.

Η Περιφέρεια Αττικής ειδικότερα θα εκδώσει δύο διακριτές αποφάσεις, μία για κάθε Εφετείο (Αθηνών-Πειραιώς), με ξεχωριστή αρίθμηση για τα εκλογικά τμήματα του κάθε εφετείου.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Στα ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών (αμιγή και μεικτά) η ψηφοφορία διενεργείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη από εκλογείς που περιλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

Τα Πρωτοδικεία της χώρας προβαίνουν στο διορισμό των Εφορευτικών Επιτροπών των ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του π.δ. 26/2012, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 7 του άρθρου 96 του ίδιου π. δ/τος

Για κάθε θέμα που αφορά στις εφορευτικές επιτροπές των τμημάτων αυτών (κωλύματα, αναπλήρωση, καθήκοντα, ψηφοφορία, γραμματέα κ.λπ.) εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 97 παρ. 9 του π.δ. 26/2012).

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Στα ειδικά εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών, η ψηφοφορία γίνεται με τα ίδια έντυπα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι οι εκλογείς (άρθρο 96 παρ. 2 του π. δ. 26/2012).

Για το σκοπό αυτό, οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι υποχρεούνται να εφοδιάσουν τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, μέσω των οικείων Αντιπεριφερειαρχών, με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία (άρθρο 96 παρ. 3 του π.δ. 26/2012).

Θα αποστέλλουν δηλαδή σε κάθε περιφερειακή ενότητα στις έδρες των νομών, εκτός από τα ψηφοδέλτια της οικείας εκλογικής περιφέρειας για τον εφοδιασμό των κοινών εκλογικών τμημάτων και ψηφοδέλτια των εκλογικών περιφερειών από τις οποίες προέρχονται οι ετεροδημότες του νομού, προκειμένου να εφοδιαστούν τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών του ίδιου νομού.

Οι συνδυασμοί θα πρέπει να φροντίσουν για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποστολή των ψηφοδελτίων στους οικείους Αντιπεριφερειάρχες, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στον εφοδιασμό των τμημάτων με ψηφοδέλτια.

Επειδή όμως το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου είναι περιορισμένο και οι προθεσμίες ιδιαίτερα πιεστικές, οι Αντιπεριφερειάρχες παρακαλούνται να επιδεικνύουν ανοχή και να παραλαμβάνουν, ακόμη και μέσα σε ένα εύλογο από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας χρονικό διάστημα, τα αποστελλόμενα έντυπα ψηφοδέλτια, εφόσον δεν επηρεάζεται ουσιωδώς η προετοιμασία της σχετικής προεκλογικής διαδικασίας.

ΦΑΚΕΛΟΙ

Οι φάκελοι που χρησιμοποιούνται για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών είναι οι ίδιοι φάκελοι που χρησιμοποιούνται και στα κοινά εκλογικά τμήματα (άρθρο 96 παρ. 4 του π.δ. 26/2012).

Πάνω σε κάθε φάκελο πρέπει να τίθεται η σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και η μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου.

Επισημαίνεται ότι ειδικά στα μεικτά εκλογικά τμήματα, σημειώνεται επίσης πάνω στο φάκελο από την Εφορευτική Επιτροπή η βασική εκλογική περιφέρεια κάθε εκλογέα.

ΒΙΒΛΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Τα βιβλία που θα τηρηθούν κατά την ψηφοφορία από την Εφορευτική Επιτροπή των ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών, διαφέρουν από αυτά των κοινών εκλογικών τμημάτων και έχουν καθοριστεί με την 2018/16.1.2004 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Οι Αντιπεριφερειάρχες θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, στη διανομή των βιβλίων των εφορευτικών επιτροπών, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, τα βιβλία των εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών διαφέρουν τόσο από αυτά των κοινών εκλογικών τμημάτων όσο και μεταξύ τους (αμιγών - μεικτών).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Στην προκήρυξη που συντάσσει ο Αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 της εκλογικής νομοθεσίας, αναγράφονται οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι που ανακηρύχτηκαν στην εκλογική του περιφέρεια.

Σε άλλη προκήρυξη, υπόδειγμα της οποίας αποστέλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα αναγράφονται οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι που ανακηρύχτηκαν στις βασικές εκλογικές περιφέρειες, από τις οποίες προέρχονται οι ετεροδημότες του νομού του.

Για τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους αυτούς θα ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η προκήρυξη τοιχοκολλάται με φροντίδα των δημοτικών αρχών στα μέρη του δήμου με την ευρύτερη δημοσιότητα.

Οι δημοτικές αρχές του τόπου, όπου συνιστώνται εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, εκδίδουν και δημοσιεύουν πρόγραμμα ψηφοφορίας, στο οποίο αναφέρονται η ημέρα της ψηφοφορίας, η ώρα έναρξης και λήξης της καθώς επίσης ο τόπος και το κατάστημα ψηφοφορίας (άρθρο 96 παρ. 5 π.δ.26/2012).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ


Οι ετεροδημότες ψηφίζουν την ίδια ημέρα με τους άλλους εκλογείς .

Η ψηφοφορία αρχίζει την 07:00'και λήγει 19:00' (άρθρο 95 παρ.2 του π.δ. 26/2012).

Η ψηφοφορία στα εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών (αμιγή και μεικτά) διενεργείται, όπως και στα κοινά εκλογικά τμήματα.

Οι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ.26/2012) για την έναρξη της ψηφοφορίας, την προσέλευση και την αναγνώριση των εκλογέων, την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, την άσκηση και την πιστοποίηση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, τη διευκόλυνση των εκλογέων, τις ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, την παρουσία υποψηφίων και αντιπροσώπων τους, την τήρηση της τάξης κ.λπ., εφαρμόζονται αναλόγως και κατά την ψηφοφορία στα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών (άρθρο 97 παρ. 9 π.δ. 26/2012).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'
ΑΜΙΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ


Στα αμιγή εκλογικά τμήματα, όπως ήδη αναφέρθηκε, ψηφίζουν ετεροδημότες προερχόμενοι από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια.

1. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Τα ψηφοδέλτια στα εκλογικά τμήματα αυτά είναι μόνο μίας (της βασικής) εκλογικής περιφέρειας και, συνεπώς, δεν υπάρχει πρόβλημα στην ταξινόμησή τους και τον εφοδιασμό των εκλογέων με αυτά.

2. ΦΑΚΕΛΟΙ

Οι φάκελοι είναι ίδιοι με αυτούς των κοινών εκλογικών τμημάτων και επειδή στα αμιγή εκλογικά τμήματα ψηφίζουν εκλογείς από μία βασική εκλογική περιφέρεια δεν απαιτείται να σημειώνεται η περιφέρεια αυτή στο εξωτερικό του φακέλου. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής οφείλει μόνο να μονογράψει και να σφραγίσει το φάκελο με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ψηφοφορία, η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή του αποτελέσματος διενεργείται, όπως στα κοινά εκλογικά τμήματα και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 96 παρ. 8 περ. α' του π.δ. 26/2012).

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος και η φρουρά, αν υπάρχει, ψηφίζουν τους συνδυασμούς της βασικής εκλογικής περιφέρειας.

4. ΒΙΒΛΙΑ

Η Εφορευτική Επιτροπή των αμιγών εκλογικών τμημάτων τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

1. Βιβλίο Πράξεων, αμιγούς εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, το οποίο περιέχει τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο1 και Νο2.

2. Πρωτόκολλο ψηφοφορίας αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών, που απευθύνεται στο Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής περιφέρειας και

3. Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων.

Όλα τα ανωτέρω βιβλία απευθύνονται στο Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής περιφέρειας εκτός από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 που απευθύνεται και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της βασικής εκλογικής περιφέρειας μέσω των Περιφερειαρχών.

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Στα αμιγή εκλογικά τμήματα, μετά το πέρας διαλογής και την εξαγωγή του αποτελέσματος, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αποστέλλει άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση το αποτέλεσμα στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της βασικής εκλογικής περιφέρειας, προκειμένου να γίνει η μετάδοση του αποτελέσματος αυτού, το ίδιο βράδυ, μαζί με τα αποτελέσματα των κοινών εκλογικών τμημάτων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 96 παρ. 8 περ. β' του π.δ. 26/2012).

6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η εφορευτική επιτροπή κλείνει στον εκλογικό σάκο τα ανωτέρω βιβλία - πλην του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο2 που απευθύνεται στο Αντιπεριφερειάρχη της βασικής εκλογικής περιφέρειας - καθώς και τα λοιπά στοιχεία της ψηφοφορίας (έγγραφα, ψηφοδέλτια, κ.λπ.) .

Τον εκλογικό σάκο παραδίδει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής στο Πρωτοδικείο της έδρας του νομού, όπου έχει συσταθεί και λειτουργεί το αμιγές εκλογικό τμήμα (άρθρα 94 και 96 παρ. 8 περ. γ' εδ. α' του π.δ. 26/2012).

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής μετά την παράδοση του σάκου στο Πρωτοδικείο, οφείλουν να παραδώσουν το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2, που απευθύνεται στο Αντιπεριφερειάρχη της βασικής εκλογικής περιφέρειας (μέσω Περιφέρειας), στον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη στον ίδιο νομό, ο οποίος θα βρίσκεται για το σκοπό αυτό στα γραφεία της περιφερειακής ενότητας.

Σε περίπτωση που η έδρα του νομού είναι και έδρα της Περιφέρειας, το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2 παραδίδεται στα γραφεία της Περιφέρειας.

Οι Περιφερειάρχες οφείλουν να ορίσουν εκπρόσωπό τους στα γραφεία της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί για να παραλαμβάνει, εκτός από τα πρακτικά Νο2 των κοινών εκλογικών τμημάτων, και τα πρακτικά Νο2 των αμιγών εκλογικών τμημάτων. Στη συνέχεια, αφού συγκεντρώσουν ξεχωριστά τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο2 από όλα τα αμιγή εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών των νομών της περιφέρειάς τους, τα αποστέλλουν άμεσα με εταιρεία ταχυμεταφοράς, ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, στους Αντιπεριφερειάρχες των βασικών εκλογικών περιφερειών, στους οποίους απευθύνονται.

Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα, προκειμένου να εφοδιαστούν και οι περιφερειακές ενότητες των βασικών εκλογικών περιφερειών με αντίγραφα των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Νο2 των αμιγών εκλογικών τμημάτων, γεγονός που θα διευκολύνει στην ταχύτερη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και στις περιφερειακές ενότητες και κατά συνέπεια στη διευκόλυνση κομμάτων και υποψηφίων.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Πρωτοδικείο της έδρας του αμιγούς τμήματος καταχωρίζει τα αποτελέσματα των αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών σε ειδικό πίνακα, χωριστά για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια. Με ικανό αριθμό αντιτύπων από τους πίνακες αυτούς εφοδιάζονται όλα τα Πρωτοδικεία, μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων, από το Υπουργείο Εσωτερικών (άρθρο 96 παρ. 8 περ. γ' εδ. β' π.δ. 26/2012).

8. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων κάθε αμιγούς εκλογικού τμήματος στον ανωτέρω πίνακα, το Πρωτοδικείο της εκλογικής περιφέρειας που εδρεύει το τμήμα πρέπει να αποστείλει στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας βασικής εκλογικής περιφέρειας επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού αυτού πίνακα.

Η αποστολή των πινάκων αυτών πρέπει να γίνει άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο, και το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από το πέρας της ψηφοφορίας (άρθρο 96 παρ. 8 περ. δ' του π.δ. 26/2012).

Το ίδιο Πρωτοδικείο οφείλει επίσης, να διαβιβάσει με απόδειξη, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από το πέρας της ψηφοφορίας, στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της οικείας βασικής εκλογικής περιφέρειας τον εκλογικό σάκο κάθε αμιγούς εκλογικού τμήματος με τα περιεχόμενα σε αυτόν εκλογικά έγγραφα κ.λ.π.(άρθρο 96 παρ. 8 περ. ε' του π.δ. 26/2012).

Τα Πρωτοδικεία της χώρας πρέπει να ορίσουν συνεργεία με υπαλλήλους τους, επιφορτισμένα με το έργο της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, έτσι ώστε οι ειδικοί πίνακες αποτελεσμάτων των αμιγών τμημάτων να συνταχθούν και να αποσταλούν άμεσα, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, στα οικεία Πρωτοδικεία αλλά και οι εκλογικοί σάκοι να αποσταλούν στα ίδια Πρωτοδικεία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

9. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής περιφέρειας μετά την παραλαβή του ειδικού πίνακα με τα αποτελέσματα των αμιγών εκλογικών τμημάτων, που συντάχθηκαν από τα Πρωτοδικεία της έδρας των τμημάτων αυτών, ενσωματώνουν τα αποτελέσματα αυτά, στα τελικά αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στον πίνακα κάθε εκλογικής περιφέρειας για χρήση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 96 παρ. 8 περ. δ' του π.δ. 26/2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΜΕΙΚΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ


Στα μεικτά εκλογικά τμήματα ψηφίζουν ετεροδημότες, προερχόμενοι από περισσότερες της μιας βασικές εκλογικές περιφέρειες.

Στα τμήματα αυτά ψηφίζουν λίγοι εκλογείς και το γεγονός αυτό απλουστεύει την πολύπλοκη διαδικασία της ψηφοφορίας και της διαλογής των φακέλων.

Τον κεντρικό ρόλο στη διαδικασία της διαλογής των ψήφων των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών, της έκδοσης των αποτελεσμάτων και της διαβίβασής τους στα οικεία Πρωτοδικεία έχουν τα Εφετεία της χώρας.

1. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών θα υπάρχουν ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων των βασικών εκλογικών περιφερειών, των οποίων εκλογείς θα ψηφίσουν στα τμήματα αυτά.

Οι Περιφερειακές Ενότητες παρακαλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και μεθοδικότητα στον εφοδιασμό των μεικτών εκλογικών τμημάτων με ψηφοδέλτια, αφού στα τμήματα αυτά θα βρίσκονται ψηφοδέλτια αρκετών συνδυασμών από αρκετές εκλογικές περιφέρειες.

Επίσης, πρέπει να φροντίσουν να επιλέξουν κατάλληλες αίθουσες ως καταστήματα ψηφοφορίας των μεικτών τμημάτων, οι οποίες να είναι ευρύχωρες και εφοδιασμένες με πάγκους, τραπέζια κ.λπ., ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση και ταξινόμηση όλων αυτών των ψηφοδελτίων ανά βασική εκλογική περιφέρεια.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής των μεικτών εκλογικών τμημάτων, οφείλουν να προσέλθουν έγκαιρα στο εκλογικό τμήμα και αρκετά πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, προκειμένου να φροντίσουν για τη διευθέτηση του χώρου και την εξεύρεση πρακτικών λύσεων για την ταξινόμηση των ψηφοδελτίων, έτσι ώστε να αποφευχθούν λάθη στον εφοδιασμό των εκλογέων με αυτά.

Θα ήταν γι' αυτό, ιδιαίτερα χρήσιμη η προεργασία από την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας και ακόμα χρησιμότερη η δημιουργία «δεμάτων» με τα ψηφοδέλτια κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας, έτοιμων για κάθε έναν εκλογέα.

2. ΦΑΚΕΛΟΙ

Οι φάκελοι που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία είναι ίδιοι με αυτούς των κοινών εκλογικών τμημάτων.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, που έχουν διοριστεί σε μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, πρέπει να σημειώνουν πάνω σε κάθε φάκελο, όταν τον παραδίδουν στον εκλογέα ετεροδημότη, τη βασική εκλογική περιφέρεια, στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος ο κάθε ετεροδημότης.

Φυσικά πάνω στον κάθε φάκελο που παραδίδουν στον εκλογέα πρέπει να θέτουν τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και τη μονογραφή τους.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό, αφού η παράλειψη εγγραφής της βασικής εκλογικής περιφέρειας ή λάθος εγγραφή της θα δημιουργήσει προβλήματα στο τέλος της ψηφοφορίας κατά τη διαλογή των φακέλων και κατά συνέπεια στην έκδοση του αποτελέσματος.

3. ΒΙΒΛΙΑ

Τα βιβλία των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών, που τηρεί η εφορευτική επιτροπή είναι τα εξής:

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1, το οποίο απευθύνεται στο Εφετείο όπου ανήκει η εκλογική περιφέρεια της έδρας του τμήματος.

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2, το οποίο απευθύνεται στο Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής περιφέρειας και συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε μία βασική εκλογική περιφέρεια.

3. Πρωτόκολλο ψηφοφορίας μεικτού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, το οποίο απευθύνεται στο Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής περιφέρειας και συμπληρώνεται ξεχωριστά με τους ψηφίσαντες εκλογείς της κάθε μιας βασικής εκλογικής περιφέρειας.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών δίνονται σε κάθε εκλογέα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών της βασικής εκλογικής περιφέρειας από την οποία προέρχεται, καθώς επίσης ένας φάκελος στον οποίο, όπως ήδη έχει αναφερθεί, σημειώνεται η βασική εκλογική περιφέρεια.

Όλοι οι φάκελοι ρίχνονται στην ίδια κάλπη.

Διευκρινίζεται ότι πρέπει να τηρείται ξεχωριστό πρωτόκολλο ψηφοφορίας για τους εκλογείς της κάθε μίας βασικής εκλογικής περιφέρειας του τμήματος.

Κατά τα λοιπά, η ψηφοφορία διενεργείται όπως και στα κοινά εκλογικά τμήματα και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012).

Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και η φρουρά, αν υπάρχει, ψηφίζουν στο μεικτό εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους για όποια βασική εκλογική περιφέρεια επιθυμούν. Η επιλογή τους αυτή καταγράφεται στο αντίστοιχο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2, όπου υπάρχει σχετική ένδειξη, προκειμένου να συνυπολογιστούν στους ψηφίσαντες της βασικής εκλογικής περιφέρειας της επιλογής τους.

Επίσης, το όνομά τους καταχωρίζεται και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.

5. ΔΙΑΛΟΓΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

Στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών δεν γίνεται διαλογή ψήφων υπέρ των συνδυασμών ούτε εξάγεται αποτέλεσμα. Γίνεται μόνο διαλογή φακέλων.

Ειδικότερα:

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, αφού αποσφραγίσει την κάλπη, βγάζει τους φακέλους, τους αριθμεί και τους μονογράφει χωρίς να τους ανοίξει.

Στη συνέχεια, τους συσκευάζει σε ξεχωριστά δέματα για κάθε μία βασική εκλογική περιφέρεια. Κάθε μεικτό εκλογικό τμήμα θα είναι εφοδιασμένο από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα με φακέλους, μέσα στους οποίους θα μπορούν οι Εφορευτικές Επιτροπές να τοποθετούν κάθε δέμα, ξεχωριστά για κάθε μία βασική εκλογική περιφέρεια (άρθρο 97 παρ. 1 α' π.δ. 26/2012).

Στο εξωτερικό κάθε φακέλου (δέματος), μέσα στον οποίο έχουν τοποθετηθεί οι εκλογικοί φάκελοι κάθε μιας βασικής εκλογικής περιφέρειας, μπορούν, αν το επιθυμούν, οι παριστάμενοι στην ψηφοφορία (εκπρόσωποι κομμάτων κ.λ.π.) να θέσουν την υπογραφή τους.

Για την ανωτέρω διαδικασία, τον αριθμό των εγγεγραμμένων ετεροδημοτών, τον αριθμό των ψηφισάντων, των ευρεθέντων φακέλων και των άκυρων φακέλων, η εφορευτική επιτροπή κάθε μεικτού εκλογικού τμήματος συντάσσει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, συμπληρώνεται ξεχωριστά για τους εγγεγραμμένους, τους ψηφίσαντες και τη διαλογή φακέλων καθεμιάς βασικής εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 97 παρ. 1 β' Π.Δ. 26/2012).

6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η εφορευτική επιτροπή του μεικτού εκλογικού τμήματος τοποθετεί στον εκλογικό σάκο, τους φακέλους σε ξεχωριστά δέματα, όπως προαναφέρθηκε, καθώς επίσης όλα τα λοιπά στοιχεία της ψηφοφορίας.

Τον εκλογικό σάκο μεταφέρει και παραδίδει ο δικαστικός αντιπρόσωπος στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο του Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει το τμήμα (άρθρο 97 παρ. 1 εδαφ. γ' π.δ. 26/2012).

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών οφείλουν το ίδιο βράδυ, αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας, να μεταφέρουν οι ίδιοι και να παραδώσουν τον εκλογικό σάκο στο Εφετείο της έδρας του τμήματος.

Η άμεση μετάβαση στο Εφετείο είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να γίνει από το Εφετείο η διαλογή των ψήφων και έτσι να διαβιβαστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα αποτελέσματα των μεικτών εκλογικών τμημάτων στις οικείες βασικές εκλογικές περιφέρειες.

Οι Αντιπεριφερειάρχες να διευκολύνουν, σε συνεννόηση και με τις οικείες αστυνομικές αρχές, τους δικαστικούς αντιπροσώπους των μεικτών εκλογικών τμημάτων του νομού τους, στη μετάβασή τους από το εκλογικό τμήμα στο οικείο Εφετείο, αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει, ύστερα από συνεννόηση με τους ίδιους, να υπάρχει στη διάθεσή τους αυτοκίνητο της περιφερειακής ενότητας, εάν δεν διαθέτουν δικό τους μέσο, καθώς επίσης να τους παρασχεθεί κάθε αναγκαία βοήθεια, για την ταχεία μετάβασή τους στο Εφετείο, αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Σε κάθε Εφετείο συγκροτείται Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή Ετεροδημοτών, που αποτελείται από τον Πρόεδρο Εφετών, ως Πρόεδρο, και δύο Εφέτες ή αντεισαγγελείς Εφετών, ως μέλη.

Η συγκρότησή της γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου ή του Προέδρου του οικείου Εφετείου, η οποία πρέπει να εκδοθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και να επιδοθεί αυθημερόν στους διοριζόμενους.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής από δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ένας δικαστικός υπάλληλος του Δικαστηρίου (άρθρο 97 παρ. 2 α' π.δ. 96/2007).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 2β του π.δ. 26/2012, η Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή:

1. Συντονίζει το έργο των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών.

2. Ανοίγει τους σάκους των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών και διανέμει τα δέματα με τους εκλογικούς φακέλους κάθε μιας εκλογικής περιφέρειας στις αντίστοιχες Ειδικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές.

3. Συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από τις Ειδικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές για κάθε μία βασική εκλογική περιφέρεια.

4. Εκδίδει το τελικό αποτέλεσμα κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας.

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Σε κάθε Εφετείο συνιστώνται μία ή και περισσότερες Ειδικές Εφετειακές Επιτροπές, ανάλογα με τον αριθμό των βασικών εκλογικών περιφερειών, των οποίων εκλογείς ψηφίζουν σε μεικτά εκλογικά τμήματα της οικείας Εφετειακής Περιφέρειας (άρθρο 97 παρ. 3α του π.δ. 26/2012). Κάθε μία από αυτές τις επιτροπές αναλαμβάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή του αποτελέσματος μίας ή περισσοτέρων βασικών εκλογικών περιφερειών, ανάλογα με τον αριθμό τους.

Οι Επιτροπές αποτελούνται από ένα δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου, ως Πρόεδρο, και δύο Δικαστικούς ή Εισαγγελικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου, ως μέλη.

Ο διορισμός τους γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου ή του Προέδρου Εφετών του οικείου Εφετείου, η οποία εκδίδεται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και επιδίδεται αυθημερόν στους διοριζόμενους.

Με την απόφαση αυτή ορίζεται και ένας δικαστικός υπάλληλος του Εφετείου ως γραμματέας της επιτροπής.

Κύριο έργο των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών είναι η διαλογή των ψήφων υπέρ συνδυασμών των μεικτών εκλογικών τμημάτων του ίδιου Εφετείου και η έκδοση του αποτελέσματος ανά βασική εκλογική περιφέρεια.

Κάθε μια από τις επιτροπές αυτές αναλαμβάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων μιας ή περισσοτέρων βασικών εκλογικών περιφερειών.

Αυτό γίνεται, όταν φθάσουν στο Εφετείο οι εκλογικοί σάκοι όλων των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών της περιφέρειάς του.

Για την εκτέλεση του έργου τους, οι Ειδικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 3 β' του π.δ. 26/2012:

1. Παραλαμβάνουν, με απόδειξη από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή, τα δέματα με τους εκλογικούς φακέλους κάθε μιας βασικής εκλογικής περιφέρειας, τα οποία προέρχονται από όλα τα μεικτά εκλογικά τμήματα της ίδιας Εφετειακής Περιφέρειας.

2. Τοποθετούν τους εκλογικούς φακέλους κάθε μιας βασικής εκλογικής περιφέρειας σε ξεχωριστή κάλπη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη εφοδιάσει από προηγούμενες βουλευτικές εκλογές όλα τα Εφετεία της χώρας με ικανό αριθμό καλπών. Οι κάλπες αυτές, μετά το πέρας των εργασιών των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών, φυλάσσονται σε κάθε εφετείο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Σε περίπτωση σύστασης νέων Εφετείων η προμήθεια των απαιτούμενων καλπών μπορεί να γίνει από τους οικείους δήμους.

3. Αριθμούν και αποσφραγίζουν τους φακέλους κάθε κάλπης χωριστά και, στη συνέχεια, προβαίνουν σε διαλογή των ψήφων των συνδυασμών και εξαγωγή του αποτελέσματος για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια, εφαρμόζοντας αναλόγως τις αντίστοιχες διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012).

4. Συντάσσουν συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσμάτων χωριστά για κάθε μια βασική εκλογική περιφέρεια. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του π.δ. 26/2012, με το αποτέλεσμα διαλογής υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων όλων των μεικτών εκλογικών τμημάτων κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας.

Για τη διευκόλυνση του έργου των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών, το Υπουργείο Εσωτερικών θα εφοδιάσει όλα τα εφετεία της χώρας με ικανό αριθμό έντυπων πινάκων, στους οποίους θα συμπληρώνονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

Κατά τη διαδικασία διαλογής των ψήφων από τις Ειδικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές, μπορούν να παρίστανται και αντιπρόσωποι των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, κατά τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 97 παρ. 6 β' του π.δ. 26/2012).

5. Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου τους παραδίδουν όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας και της διαλογής, με φροντίδα του Προέδρου τους, στη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή.

9. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών εκδίδεται από τις Γενικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές για κάθε μία βασική εκλογική περιφέρεια χωριστά.

Για το σκοπό αυτό, οι επιτροπές, με βάση τον κατά τα ανωτέρω πίνακα των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών, συντάσσουν πίνακα, ανά βασική εκλογική περιφέρεια, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις παρ. 2 και 7 του άρθρου 98 του π.δ. 26/2012 με την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου (άρθρο 97 παρ. 4 εδ. α' π.δ. 26/2012).

Όλα τα εφετεία της χώρας θα εφοδιαστούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, με επαρκή αριθμό έντυπων πινάκων για χρήση των Γενικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών.

10. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Οι Πρόεδροι των Γενικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών αποστέλλουν ή ανακοινώνουν, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και χωρίς καμία καθυστέρηση, τόσο στον Πρόεδρο Πρωτοδικών όσο και στον Αντιπεριφερειάρχη της βασικής εκλογικής περιφέρειας, το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Για το σκοπό αυτό και την ταχεία διαβίβαση των αποτελεσμάτων, μπορούν άμεσα να στείλουν με FAX ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail),τους πίνακες της Ειδικής και της Γενικής Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της βασικής εκλογικής περιφέρειας.

Επίσης, πρέπει ο Πρόεδρος της Γενικής Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής να αποστείλει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών κυρωμένα αντίγραφα των ανωτέρω πινάκων στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 97 παρ. 4 εδ. β' π.δ.26/2012).

Οι Γενικές και Ειδικές Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές για όλες τις εργασίες τους χρησιμοποιούν τη σφραγίδα του Εφετείου (άρθρο 97 παρ. 5 π.δ. 26/2012).

11. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από το τέλος της ψηφοφορίας πρέπει να αποσταλούν από τα Εφετεία στο Πρωτοδικείο κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας, οι εκλογικοί σάκοι ή δέματα, που θα περιέχουν όλα τα στοιχεία που αφορούν την ψηφοφορία των ετεροδημοτών κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας (ψηφοδέλτια, ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2, πρωτόκολλο ψηφοφορίας, κ.λπ.) καθώς επίσης οι αντίστοιχοι πίνακες και τυχόν πρακτικά των Γενικών και Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών (π.δ. 26/2012 άρθρο 97 παρ. 4 εδ. γ').

12. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Πρωτοδικείο της βασικής εκλογικής περιφέρειας, μόλις παραλάβει τους ανωτέρω πίνακες αποτελεσμάτων των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών, ενσωματώνει τα αποτελέσματα, με ειδική μνεία των ειδικών τμημάτων προέλευσης, στον πίνακα των τελικών αποτελεσμάτων της εκλογικής του περιφέρειας, ο οποίος προορίζεται για χρήση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 97 παρ. 4 εδ. δ' π.δ. 26/2012).

Οι Πρόεδροι Εφετών οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη συγκρότηση της Γενικής και των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών, έχοντας τη γενική εποπτεία του όλου έργου τους και ρυθμίζοντας με πράξεις τους, όπου απαιτείται, κάθε θέμα (άρθρο 97 παρ. 6 π.δ. 26/2012).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι όλες οι εμπλεκόμενες με την ψηφοφορία των ετεροδημοτών αρχές, επιβάλλεται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, κατά το μέρος που τους αφορά, αφού η διαδικασία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και στόχος όλων πρέπει να είναι η τήρηση του νόμου και η όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση και διαβίβαση των αποτελεσμάτων.

Οι Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας έδρας νομών, παρακαλούνται να φροντίσουν για τον εφοδιασμό, με αντίγραφο της παρούσας, των εφορευτικών επιτροπών όλων των ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών της περιφέρειάς τους (αμιγών και μεικτών), καθώς και των δικαστικών αρχών (Εφετείων και Πρωτοδικείων).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης