Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1000973 ΕΞ 2015/7.1.2015 Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015, καθώς και των κομμάτων για την επίδοση των προτάσεων των υποψήφιων Βουλευτών Επικρατείας, την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, για την ανάδειξη στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, των αντιπροσώπων στο Εθνικό Κοινοβούλιο

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1000973 ΕΞ 2015/7.1.2015
Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015, καθώς και των κομμάτων για την επίδοση των προτάσεων των υποψήφιων Βουλευτών Επικρατείας, την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, για την ανάδειξη στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, των αντιπροσώπων στο Εθνικό Κοινοβούλιο

Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1000973 ΕΞ 2015/7.1.2015 Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων β

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1000973 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο :210-32.22.516, 32.22.577
Fax : 210-32.30.829

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ., για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015, καθώς και των κομμάτων για την επίδοση των προτάσεων των υποψήφιων Βουλευτών Επικρατείας, την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, για την ανάδειξη στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, των αντιπροσώπων στο Εθνικό Κοινοβούλιο.

1. Σύμφωνα με το αριθ. 244/6.1.2015 έγγραφο της Δ/νσης Εκλογών της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στο παραπάνω θέμα και του οποίου επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο, καθίσταται αναγκαίο να παραμείνουν ανοικτές οι παρακάτω Δ.Ο.Υ.:

α) Την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015, μέχρι την δωδεκάτη νυχτερινή (24:00), για την εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών:

- Για την περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Δυτικού, Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα Αθηνών, η Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών.
- Για την περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων, η Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά.
- Για την περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, η Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης και
- Για τις περιοχές των λοιπών Νομών της Ελλάδος, η Δ.Ο.Υ. που εδρεύει στην πρωτεύουσα κάθε Νομού και στις περιπτώσεις που λειτουργούν περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. στην πρωτεύουσα, η Α’ Δ.Ο.Υ. Αυτές οι Δ.Ο.Υ. αναγράφονται στον Πίνακα Διανομής του παρόντος, στους αποδέκτες για ενέργεια.

β) Την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015, μέχρι τη δωδεκάτη νυχτερινή (24:00), για την εξυπηρέτηση των κομμάτων στην υποβολή των προτάσεών τους για τους υποψήφιους Βουλευτές Επικρατείας, μόνο η ΙΓ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών.

2. Οι Προϊστάμενοι των παραπάνω Δ.Ο.Υ., παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των υποψήφιων βουλευτών, καθώς και των κομμάτων, προβαίνοντας προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (απασχόληση αναγκαίου προσωπικού κ.λπ.).

3. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. (τηλέφωνα, ΦΑΞ, ταχυδρομικές διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα: www.gsis.gr και στην διαδρομή Επικοινωνία/Υπουργείο Οικονομικών, αρχεία: Περιφερειακών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., Τελωνείων κλπ.) και Κατάλογος τηλεφώνων και διευθύνσεων Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΣΥΖΕΥΞΙΣ-Δ.Ο.Υ.-ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ.

4.Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής προς τις προαναφερθείσες Δ.Ο.Υ., ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προσέλευση των υποψηφίων ή των εκπροσώπων τους σε αυτές, κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες, για την προμήθεια του παραβόλου.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης