ΠΟΛ.1162/27.7.1999

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.2731/1999 - Απόδοση στους ΟΤΑ του 10% του Τέλους Ψυχαγωγικών Τεχνικών ΠαιγνίωνΣχόλια:


27 Ιούλ 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 27 Ιουλίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1073253/4212/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.28/07/1999/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων) ΠΟΛ.: 1162
ΤΜΗΜΑΤΑ Δ΄και Ε΄

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.2731/1999.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2731/1999, αναφορικά με την απόδοση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ποσοστού 10% από το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
Παρακαλούμε από 1.11.1999 τα ποσά που εισπράττονται για τέλη διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων όπως επιμερίζονται κατά την είσπραξη σε ποσοστό:

α) 90% υπέρ του Δημοσίου και στους ΚΑΕ 1251 και 1252, κατά περίπτωση και
β) 10% υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, όπου και αποδίδεται στο τέλος του μήνα.

Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας,
ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις Ν.2731/1999
.......................
Αρθρο 23
Τρόπος απόδοσης στους Ο.Τ.Α. ποσοστού του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και άλλες φορολογικές διατάξεις

1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α') αντικαθίστανται ως εξής:

"3. Για τη χορήγηση της αναφερόμενης στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς και για τη διατήρησή της σε ισχύ κατ' έτος, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ετήσιο και αδιαίρετο τέλος, με την ονομασία "Τέλος Διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων", το οποίο από 1.11.1999 επιμερίζεται σε ποσοστό 90% υπέρ του Δημοσίου και σε ποσοστό 10% υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα
ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια...".

 


Taxheaven.gr