Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 5030438 ΕΞ 2014/30.12.2014 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν.4316/24-12-2014-Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 5030438 ΕΞ 2014/30.12.2014
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν.4316/24-12-2014-Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 5030438 ΕΞ 2014/30.12.2014 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν.4316/24-12-2014-Ρυθμίσ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
Αρ.Πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 5030438 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Κηφισίας 124
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ν. Βιδάλης
Τηλέφωνο:210.69.87.462
FAX:210.69.87.408

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν.4316 /24-12-2014 Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν.4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»-Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων-που δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2014 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 270/Α' και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της περ. β της παραγράφου 2 και της περ. α της παραγράφου 3, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης παρατείνονται και εφαρμόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2015. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τα αυτοκίνητα οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α').

Επίσης με τις περ. α και γ της παραγράφου 1, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για αυτοκίνητα που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στη χώρα μας μέχρι 31.12.2001 και έχουν καταβληθεί γι' αυτά τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, με τις διατάξεις της περ. α της παραγράφου 2, η αίτηση επιστροφής που προβλέπεται στο νόμο ν.4002/2011 (παρ. 1 άρθρο 20), κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31.12.2016. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.01.2015ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης