Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: οικ.: 50033/10904/29.12.2014 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης - Εγκύκλιος εφαρμογής της

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2014 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση
Αφορά : Εγκύκλιος εφαρμογής της οικ. 49327/10702 σχετικά με τις τελευταίες αλλαγές στην ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Σ.ΕΠ.Ε.

Αριθ. πρωτ.: οικ.: 50033/10904/29.12.2014
Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης - Εγκύκλιος εφαρμογής της

Αθήνα, 29/12/2014
Αριθ. Πρωτ. οικ. : 50033/10904

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠ.Ε.Κ.Α.Π. ΚΑΙ Σ.ΕΠ.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Βαζάκη
Τηλ. : 2131516485, 2131516218
Fax: 2105295454
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης - Εγκύκλιος εφαρμογής της.

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθ. πρωτ. οικ. 49327/10702/22.12.2014 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 28153/126/28.8.2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β' 2163/30.08.2013)».

Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση κατέστη επιβεβλημένη εξαιτίας της ανάγκης άμεσης προσαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σε ήδη ψηφισθείσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα:

1. Προκειμένου το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ να είναι έτοιμο από 01/01/2015 να υποδεχθεί τις υποχρεωτικές υποβολές της γνωστοποίησης στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας της παραγράφου 2 της υποπαραγράφου IA.5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'), είναι απαραίτητη η εισαγωγή του νέου Εντύπου Ε11 : Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας στα άρθρα 1 και 2 και στο Παράρτημα της υπ' αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Οπότε με την εν λόγω τροποποίηση καθορίζονται τόσο η προθεσμία και διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του νέου εντύπου, στο τέλος του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όσο και οι περιπτώσεις φορέων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11, στο τέλος του άρθρου 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

2. Προκειμένου δε να ενσωματωθούν στην υπ' αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οι πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν με το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258) τόσο στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ Α' 2), που έλαβε και πάλι τη μορφή του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88), όσο και στον τρόπο γνωστοποίησης των αλλαγών ή τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με πίνακες προσωπικού (συμπληρωματικούς ωραρίου) πλέον ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, επήλθαν οι απαραίτητες αλλαγές στο άρθρο 4 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης