Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1023/10.2.2003 Καταβολή οφειλών εταιρειών στις Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά με επιταγές .

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1023/10.2.2003
Καταβολή οφειλών εταιρειών στις Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά με επιταγές .


ΠΟΛ.1023/10.2.2003 Καταβολή οφειλών εταιρειών στις Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά με επιταγές .

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1013229/959-7/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
16η Δ/ΝΣΗ (ΕΙΠΣΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ 1023

ΘΕΜΑ: Καταβολή οφειλών εταιριών στις ΔΟΥ αποκλειστικά με επιταγές.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπ' όψη:
 

1. Τις διατάξεις του Α.Ν.1819/1951 « Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.1041/1980 , και ισχύουν σήμερα.
 

2. Την 1100383/1330/Α0016/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Τ. β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών

3. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, κατά τη συναλλαγή των πολιτών με το Δημόσιο, με σκοπό την εξυπηρέτηση τους, καθώς και την ασφαλέστερη διεξαγωγή της συναλλαγής αυτής.

Αποφασίζουμε
1. Οφειλές προς το Δημόσιο εταιρειών και ενώσεων προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καταβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά με επιταγές ανεξαρτήτως ποσού.

2. Ειδικά για την καταβολή των οικείων οφειλών με βάση δήλωση προσκομίζεται στις Δ.Ο.Υ, από την υπόχρεο εταιρεία ισόποση επιταγή με την οφειλή που προκύπτει από κάθε δήλωση.

3. Το ποσό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και το ποσό της προσαύξησης λόγω μη εμπρόθεσμης απόδοσης των με βάση δήλωση φόρων μπορεί να καταβληθεί και με μετρητά στις Δ.Ο.Υ., μόνο αν αυτό δεν υπερβαίνει το οριζόμενο στην απόφαση μας 93824/29.7.93, όπως ισχύει σήμερα, όριο και η εταιρεία δεν γνωρίζει το ακριβές ποσό της προσαύξησης.

4. Η παρούσα η οποία ισχύει από 7.4.2003, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
 Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης