Αποτελέσματα live αναζήτησης

20925/403/16.6.1999 Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

20925/403/16.6.1999
Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ

20925/403/16.6.1999 Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ 20925/403/16.6.1999

Με το Π.Δ.205/1998 (ΦΕΚ 163/Α') ορίζεται το περιεχόμενο και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (Κ.Λ.Σ.) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Σύμφωνα με το Διάταγμα αυτό, το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τα Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζεται από τις 1 Ιανουαρίου 2000 από όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. που υποχρεούνται να καταρτίζουν προϋπολογισμό και να παρακολουθούν την εκτέλεσή του με βάση τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού. Εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμών, για τους οποίους η
υποχρέωση εφαρμογής αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου 2001.
Το μέρος του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου που αφορά την Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις 1 Ιανουαρίου 2000 από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στο Ε.Σ.Υ. Τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών εφαρμόζουν υποχρεωτικά την Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως από τις 1 Ιανουαρίου 2001. Από την υποχρέωση εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής εξαιρούνται τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. των οποίων ο ετήσιος προϋπολογισμός εξόδων δεν υπερβαίνει τα 5 δις δρχ.
Σημειώνεται, πάντως, ότι επειδή υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη δομή, στο αντικείμενο των εργασιών και στο σύστημα ελέγχου των Ο.Τ.Α., σε σχέση με τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., έχει καταρτισθεί νέο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους
Οργανισμούς αυτούς. Το σχετικό σχέδιο προωθείται και σύντομα θα τεθεί σε ισχύ με τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος.
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο που ορίζεται από το Π.Δ.80/1997. Στους Φορείς αυτούς παρέχεται η ευχέρεια, αντί των παραγράφων 1.1.105, 1.1.107, 3.2.101 και 3.2.110 του άρθρου 1 του Π.Δ.80/1997, να εφαρμόζουν τις παραγράφους 1.1.106, 1.1.107, 3.3.100 έως 3.3.115, 3.3.20, 3.3.30 και 3.3.40 του άρθρου 1 του Π.Δ.205/1998.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύετε, έτσι ώστε να προετοιμασθούν για να εφαρμόσουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο εντός του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης