ΠΟΛ.1144/30.6.1999

Επικουρική Ασφάλιση εκπροσώπου Ανωνύμου Ναυτιλιακής ΕταιρίαςΣχόλια:


30 Ιούν 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 30 Ιουνίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1061985/434/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1144

ΘΕΜΑ: Επικουρική Ασφάλιση εκπροσώπου Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρείας.

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.2084/1992 και ύστερα από το υπ' αριθ. Φ.29/921/18.6.1999 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του εδαφίου 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Καταστατικού Οικονομικής και Ασφαλιστικής Οργάνωσης του Ταμείου Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθ. Φ.29/3/2962/7.2.1986 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 141/Β'/2.4.1986), στην επικουρική ασφάλιση του Τ.Α.Ν.Π.Υ. υπάγονται μεταξύ των άλλων και οι εκπρόσωποι των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία για την οποία ασφαλίζονται σε άλλον Φορέα Κύριας Ασφάλισης.


Taxheaven.gr