ΠΟΛ.1140/28.6.1999

Εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδουςΣχόλια:


28 Ιούν 1999

Taxheaven.gr
Αθήνα, 28 Ιουνίου 1999
Αριθ.Πρωτ.: 1063537/15420/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ.: 1140

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή καθαρού κέρδους, προκειμένου οι επιχειρήσεις που εισάγουν (και εμπορεύονται χονδρικώς) άφρυκτο (ωμό) καφέ να περαιώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1049691/3184/Α0009/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και δεδομένου ότι έχουμε διαπιστώσει ότι, στην παραπάνω περίπτωση, οι επιχειρήσεις του κλάδου αυτού δεν αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα (εφαρμογή του αυτού συντελεστή) από τις αρμόδιες ΔΟΥ, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ως γνωστόν, η ισχύς των διατάξεων της ΠΟΛ.1099/1994 έχει λήξει από το έτος 1997 και σήμερα εφαρμόζεται μόνο επ' ευκαιρία των ελέγχων που γίνονται με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1061203/1148/ΔΣΣΦΕ/Α/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

2. Για τον εισαγωγέα (και έμπορο) άφρυκτου καφέ δεν έχει καθορισθεί συντελεστής καθαρού κέρδους με τους ισχύοντες πίνακες συντελεστών καθαρού κέρδους, αλλά μόνο για τον έμπορο πεφρυγμένου και αλεσμένου καφέ και συναφών ειδών (Κ.Α. 5324).

Επίσης, με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1099/1994 ορίζεται ότι, όταν για κάποιο επάγγελμα δεν έχει προβλεφθεί ειδικός συντελεστής καθαρού κέρδους, εφαρμόζεται ο μέσος όρος των συντελεστών καθαρού κέρδους της κατηγορίας στην οποία θα υπαγόταν το επάγγελμα αυτό και δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του συντελεστή παρεμφερούς ή συγγενούς επαγγέλματος.
Πέραν, όμως, του ότι δεν επιτρέπεται η εφαρμογή συντελεστή παρεμφερούς ή συγγενούς επαγγέλματος, όπως λανθασμένα χρησιμοποιήθηκε από πολλές ΔΟΥ ο συντελεστής του εμπόρου ειδών διατροφής γενικά, χονδρικώς (Κ.Α. 5314 - 2,5%), κρίνεται σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι ο άφρυκτος καφές δεν θεωρείται τρόφιμο, υπό την έννοια την οποία αυτά (τα τρόφιμα) τέθηκαν στους ισχύοντες πίνακες συντελεστών καθαρού κέρδους, ώστε ο καφές να υπαχθεί στον Κ.Α. 5314.

3. Για τον καθορισμό του συντελεστή καθαρού κέρδους του εμπόρου τροφίμων, λήφθηκαν υπόψη στοιχεία επιχειρήσεων που αφορούσαν τα τρόφιμα με την κλασική τους έννοια, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατροφή του ανθρώπου και όχι στοιχεία που αφορούσαν τον άφρυκτο καφέ. Στο συντελεστή των τροφίμων υπάγονται,
βεβαίως, πολλά είδη (όπως ζυμαρικά, όσπρια κ.λπ.) για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί ειδικός συντελεστής. Στις περιπτώσεις, όμως, που έχει προβλεφθεί ειδικός συντελεστής, όπως για τον έμπορο γάλατος, αλεύρων, αυγών, ελαίου και ελαιών, τυριών κ.λπ., αυτά θα υπαχθούν στον οικείο συντελεστή και όχι στο συντελεστή των τροφίμων. Το γεγονός ότι για τον έμπορο πεφρυγμένου και αλεσμένου καφέ καθορίστηκε ειδικός συντελεστής (Κ.Α. 5324) αποδεικνύει ότι ο καφές γενικά εξαιρέθηκε, κατά τον καθορισμό των συντελεστών καθαρού κέρδους,
από τα τρόφιμα.
Τέλος, οι συντελεστές καθαρού κέρδους των διαφόρων επαγγελμάτων καθορίστηκαν με βάση κοστολογικά στοιχεία που αφορούσαν αμιγείς επιχειρήσεις, αφενός και χωρίς να ληφθεί υπόψη η κατηγορία (όπως κατηγορία τροφίμων κ.λπ.) στην οποία κατατάσσονται τα διάφορα είδη με βάση τις Αγορανομικές Διατάξεις του Υπουργείου
Εμπορίου.

4. Μετά τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1099/1994, των επιχειρήσεων που εισάγουν (και εμπορεύονται χονδρικώς) άφρυκτο καφέ, θα εφαρμοσθεί ο μέσος όρος των συντελεστών καθαρού κέρδους των επαγγελμάτων της 5ης κατηγορίας των ισχυόντων πινάκων συντελεστών καθαρού κέρδους, που είναι 9% και όχι ο συντελεστής του εμπόρου τροφίμων γενικά, χονδρικώς, δηλαδή ο συντελεστής 2,5% (Κ.Α. 5314).


Taxheaven.gr